პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ეკატერინე კულულაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 03.05.1980
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დამთავრების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
   საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ–ტექნიკურ ფაკულტეტი სამართალმცოდნეობის განხრით თბილისი, საქართველო 2002
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 2018 წლის 1 აგვისტოდან უვადოდ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 25 ივნისის N1/220 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია 2015 წლის 1 აგვისტოდან 3 წელი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2015 წლის 29 ივლისის N1/89 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია / მოსამართლის თანაშემწე 2014-2015
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა / მოსამართლის თანაშემწე 2006-2013
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სხდომის მდივანი 2005-2006
  თბილისის საოლქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2004-2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი მართლმსაჯულების დეპარტამენტის მთავარ სპეციალისტი საქართველო/თბილისი 2013-2014 ნათია კაციტაძე
  ქ. თბილისის ჩუღურეთის რაიონის ადვოკატურა საქართველოს ადვოკატთა კოლეგიის წევრი / ადვოკატი საქართველო/თბილისი 2002-2004
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლეს სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2014 იუსტიციის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2013 სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია
  სამოსამართლო სწავლების ცენტრი მოსამართლის თანაშემწის სამთვიანი კომპლექსური სასწავლო კურსი 2003-2004

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – ბავშვის უფლებათა კონვენცია (საქართველოს განათლების სამინისტროს საქართველოს პედაგოგთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების ცენტრალურ ინსტიტუტი)
  თარიღი: 2002
  ქვეყანა/ქალაქი: –
  დაფინანსების წყარო: –
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: გაიარა შემდეგი ტრენინგები: ემორის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დაცვისა და დავის გადაწყვეტის ცენტრის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი თბილისის იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში თემაზე – საქართველოს სააპელაციო დაცვა ზეპირი და წერილობითი არგუმენტების გამოყენებით; ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა მისია საქართველოში, თემა – სასამართლო განაჩენთა და სხვა გადაწყვეტილებათა დასაბუთება; გერმანიის სასამართლო სტრუქტურა და მათი მუშაობის ძირითადი პრინციპები (ვიზიტი ქალაქ ჰამბურგში); მონაწილეობა მიიღო სემინარში თემაზე – პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფუნქციები.
  თარიღი: 2009-2014
  ქვეყანა/ქალაქი: –
  დაფინანსების წყარო: –
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია მოსამართლეთა თანაშემწეებისა და სხდომის მდივნებისათვის.
  თარიღი: 2010-2013
  ქვეყანა/ქალაქი: –
  დაფინანსების წყარო: –
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66330,84 GEL 40000 USD სესხი, იპოთეკა, 93000, USD / სესხი, სამომხმარებლო სესხი, 4200, USD / ლიზინგი (განვადება), განვადება, 1618, GEL / სესხი, იპოთეკა, 98500, USD / სესხი, იპოთეკა, 93000, USD / სესხი, იპოთეკა, 98500, USD / სესხი, იპოთეკა, 98500, USD სხვა შემოსავალში – უძრავი ქონების გასხვისებით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61020 GEL სესხი, იპოთეკა, 93000, USD / სესხი, სამომხმარებლო სესხი, 4200, USD / ლიზინგი (განვადება), განვადება, 1618, GEL / სესხი, იპოთეკა, 98500, USD / სესხი, იპოთეკა, 93000, USD / სესხი, იპოთეკა, 98500, USD / სესხი, იპოთეკა, 98500, USD ფინანსური დეკლარაცია
  2017 74175 GEL სესხი, იპოთეკა, 93000, USD / სესხი, სამომხმარებლო სესხი, 4200, USD / ლიზინგი (განვადება), განვადება, 1618 GEL / სესხი, იპოთეკა, 98500, USD / სესხი, იპოთეკა, 93000, USD / სესხი, იპოთეკა, 98500, USD ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73618,75 GEL სესხი, იპოთეკა, 93000, USD / სესხი, სამომხმარებლო სესხი, 4200, USD / ლიზინგი (განვადება), განვადება, 1618 GEL / სესხი, იპოთეკა, 98500, USD ფინანსური დეკლარაცია
  2015 31925.81 GEL / 12675.00 GEL სესხი, იპოთეკა, 93000, USD ხელფასში მითითებულია მოსამართლის თანაშემწის და მოსამართლის ანაზღაურება. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 1059.78 GEL / 6000.00 GEL / 4388.75 GEL 4200.00 USD ხელფასში მითითებულია მოსამართლის თანაშემწის და სახალხო დამცველის აპარატში მართლმსაჯულების დეპარტამენტის
  მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე მუშაობისას მიღებული ანაზღაურება და იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენლის სარგო. სხვა შემოსავალში – ავტომობილის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი.
  ფინანსური დეკლარაცია
  2013 10320.00 GEL / 2796.72 GEL ხელფასში მითითებულია მოსამართლის თანაშემწის და სახალხო დამცველის აპარატში მართლმსაჯულების დეპარტამენტის
  მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე მუშაობისას მიღებული ანაზღაურება.
  ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);