პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ჯემალ კოპალიანი
 • დაბადებით თარიღი : 10.01.1958
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  მერხეულის საშუალო სკოლა 1974
  სოხუმის N58 ტექნიტკური სასწავლებელი სოხუმი 1976

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დამთავრების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ა.მ. გორკის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორია-იურიდიული ფაკულტეტი აფხაზეთი, საქართველო 1985
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 2020 წლის 29 იანვრიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 24 იანვრის N1/11 განკარგულება
  ბოლნისის რაიონული სასამართლო 2019 წლის ოქტომბრიდან უვადოდ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 11 ოქტომბრის N1/238 გადაწყვეტილება
  ბოლნისის რაიონული სასამართლო 2017 წლის 25 მაისიდან 3 წლით საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 11 მაისის N1/108 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მაგისტრი 2016 წლის თებერვლიდან
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია 2005 10 წლით

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს გენერალური პროკურატურა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტერიტორიულ ორგანოებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის სახელმწიფო ბრალდების სამმართველოსი უფროსი პროკურორი საქართველო/თბილისი 2005
  საქართველოს გენერალური პროკურატურა შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის სახელმწიფო ბრალდების სამმართველოს უფროსი პროკურორი საქართველო/თბილისი 2005
  საქართველოს გენერალური პროკურატურა პროკურატურაში სისხლისსამართლებრივი დევნის კანონიერებაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის, აღმოსავლეთ საქართველოს პროკურატურებში სისხლისსამართლებრივი დევნის კანონიერებაზე ზედამხედველობის სამმართველოს უფროსი პროკურორი 2004-2005
  საქართველოს მთავარი სამხედრო პროკურატურა სასამართლოში სახელმწიფო ბრალდების მხარდამჭერი განყოფილების უფროსი 2003-2004
  საქართველოს მთავარი სამხედრო პროკურატურა სასჯელის აღსრულებისას კანონის შესრულებაზე ზედამხედველობის ჯგუფში პროკურორის უფროსი თანაშემწე 2003
  საქართველოს მთავარი სამხედრო პროკურატურა ორგანოებში სისხლის სამართლებრივი დევნისა და გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის განყოფილების პროკურორ-კრიმინალისტი 2003
  სოხუმის რეგიონული სამხედრო პროკურატურა პროკურორი საქართველო/სოხუმი 1998-2003
  სოხუმის რეგიონული სამხედრო პროკურატურა პროკურორის მოადგილე საქართველო/სოხუმი 1994-1998
  სოხუმის რეგიონული სამხედრო პროკურატურა პროკურორის უფროსი თანაშემწე საქართველო/სოხუმი 1993-1994
  სოხუმის რეგიონული სამხედრო პროკურატურა სტაჟიორი საქართველო/სოხუმი 1993
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლეს სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2014-2015 იუსტიციის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2013 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2008 სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  ა.მ. გორკის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველო, აფხაზეთი 1986-1989
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი საქართველო, სოხუმი 1989-2005
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გიგი უგულავას საქმე გადაწყვეტილება
  “კაბელების” საქმე გადაწყვეტილება
  გიორგი დემეტრაძის საქმე გადაწყვეტილება
  ბუტა რობაქიძის საქმე
  ე.წ მუხროვანის ამბოხის საქმე
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 59860 GEL 20000 GEL დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 67875 GEL 5000 GEL დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 41645 GEL /10200 GEL 5000 GEL ხელფასში – ბოლნისის რაიონული სასამართლოსა და თბილისის საქალაქო სასამართლოს მაგისტრის ანაზღაურებები; დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 24223 GEL 20000 GEL / 33072,61 USD სესხი, იპოთეკა, 25000, USD / სესხი, იპოთრკური, 40000, USD სხვა შემოსავალში – დევნილთა სამინისტროს დახმარება / შვილს შარდენ კოპალიანს გადაეწერა სასესხო ანგარიშზე. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 59686.00 GEL სესხი, იპოთეკა, 25000.00 USD / სესხი, იპოთრკური, 40000.00 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2014 73275.00 GEL სესხი, იპოთეკა, 25000.00 USD / სესხი, იპოთრკური, 40000.00 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2013 45800.00 GEL სესხი, იპოთეკა, 25000.00 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2012 42195.00 GEL სესხი, იპოთეკა, 25000.00 USD / სესხი, იპოთეკა, 3048.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 46559.00 GEL სესხი, იპოთეკა, 25000.00 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2010 43070.00 GEL 5000.00 GEL სესხი, იპოთეკა, 25000.00 USD დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2009 38169.00 GEL 600.00 GEL სესხი, ფულადი თანხა, 22400.00 USD სხვა შემოსავალში – შემწეობა ფინანსური დეკლარაცია
  2008 28045.00 GEL 10000.00 GEL დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2007 30646.00 GEL 10000.00 GEL დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 22472.00 GEL 919 GEL 6000.00 GEL აკადემიურ საქმიანობაში – თსუ-ს სოხუმის ფილიალის ლექტორის ანაზღაურება; დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2005 8577 GEL / 2720.89 GEL / 600 USD 1462.43 GEL 4000.00 GEL ხელფასში – საქართველოს გენერალური პროკურატურის სამმართველოს უფროსი პროკურორის ანაზღაურება/თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის ანაზღაურება/გრანტი; აკადემიურ საქმიანობაში – თსუ-ს სოხუმის ფილიალის კათედრის უფროსი მასწავლებლის ანაზღაურება; დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2001 3291.00 GEL 3000.00 GEL ხელფასში -სოხუმის რეგიონული სამხედრო პროკურორის ანაზღაურება; აკადემიურ საქმიანობაში – თსუ-ს სოხუმის ფილიალის ლექტორის ხელფასი. ფინანსური დეკლარაცია
  2000 2700.00 GEL 2000.00 GEL 2000.00 GEL ხელფასში -სოხუმის რეგიონული სამხედრო პროკურორის ანაზღაურება; აკადემიურ საქმიანობაში – თსუ-ს სოხუმის ფილიალის ლექტორის ხელფასი; დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  1998 575 GEL / 941 GEL 500 GEL ხელფასში – სოხუმის რეგიონული სამხედრო პროლურორის მოადგილის და პროკურორის ანაზღაურება; აკადემიურ საქმიანობაში – თსუ-ს სოხუმის ფილიალის ლექტორის ანაზღაურება. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);