პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ირაკლი კოპალიანი
 • დაბადებით თარიღი : 22.01.1982
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

   

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  №60 საშუალო სკოლა თბილისი 1999

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2004 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 23 მარტი, 2018 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 1 მაისი, 2015 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  სსიპ იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოწვეული სპეციალისტი თბილისი, საქართველო 2017
  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საჯარო ინფორმაციის გაცემისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების სამმართველოს უფროსი თბილისი, საქართველო 2013-2015
  საქართველოს მთავრობის კანცელარია მრჩეველი თბილისი, საქართველო 2010-2012
  საქართველოს მთავრობის კანცელარია შესყიდვების სამმართველოს უფროსი თბილისი, საქართველო 2010
  საქართველოს მთავრობის კანცელარია იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი თბილისი, საქართველო 2008-2010
  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი თბილისი, საქართველო 2007-2008
  საქართველოს კონტროლის პალატა იურისტი თბილისი, საქართველო 2005-2007
  საქართველოს პარლამენტი სტაჟიორი თბილისი, საქართველო 2004-2005
  თბილისის ისანი-სამგორის რაიონული პროკურატურა სტაჟიორი თბილისი, საქართველო 2004
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2012-2013 სკოლის მსმენელი
  სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სასერტიფიკაციო გამოცდა 2009
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2009 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2007 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2004

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის ამერიკული პრაქტიკის გაზიარებასთან დაკავშირებით
  თარიღი: 2012
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ეკონომიკური განვითარებისა და რეფორმების შესახებ სემინარი
  თარიღი: 2009
  ქვეყანა/ქალაქი: ჩინეთი, პეკინი
  დაფინანსების წყარო: ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ფინანსთა სამინისტრო
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  საქართველოს უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2018-2019
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66325,03 GEL 3900 GEL 7097‬ GEL 3906.63 EUR 77322.03 GEL 3906.63 EUR 0.000 86770 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია საექსპერტო მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავალი 3411 ლარის ოდენობით‬. ასევე კლინიკის მიერ თანხის დაბრუნება 3906.63 ევროს სახით და დაზღვევის მიერ ანაზღაურებული შემოსავალი 3686 ლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 75000 GEL 2925 GEL 0.000 77925 GEL 0.000 58120‬ GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 72900 GEL 0.000 1000 GEL 73900 GEL 0.000 33000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია საექსპერტო მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 72400 GEL 0.000 0.000 72400 GEL 0.000 35000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 60000 GEL 0.000 0.000 60000 GEL 0.000 39400 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 29714 GEL 0.000 0.000 29714 GEL 1000 GEL 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2013 1000 GEL 0.000 9000 GEL 10000 GEL 1000 GEL 0.000 “სხვა შემოსავლებში” ასახულია 9000 ლარი სტიპენდიის სახით. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  მოსამართლე პასუხობს მოსწავლეთა კითხვებს მედია ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);