პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ლაშა კლდიაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 6.07.1977
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია 3 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  124-ე საშუალო სკოლა თბილისი 1994

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 1999 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამოსამართლეო კარიერა
  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია მოსამართლე 2020 წლის 1-ლი დეკემბრიდან 3 წლის ვადით განკარგულება

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გენერალური ინსპექციის საგამოძიებო სამმართველოს უფროსის მოადგილე საქართველო, თბილისი 2017-2020
  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გენერალური ინსპექციის საგამოძიებო სამმართველოს უფროსი საქართველო, თბილისი 2016-2017
  თბილისის პროკურატურა განყოფილების პროკურორი საქართველო, თბილისი 2016
  ხელვაჩაურის რაიონული პროკურატურა რაიონული პროკურორი საქართველო, ხელვაჩაური 2010-2016
  შუახევის რაიონული პროკურატურა რაიონული პროკურორი საქართველო, შუახევი 2007-2010
  თბილისის ისანი-სამგორის რაიონული პროკურატურა პროკურორი საქართველო, თბილისი 2005-2007
  თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონული პროკურატურა გამომძიებელი საქართველო, თბილისი 2004-2005
  თეთრიწყაროს რაიონის პროკურატურა გამომძიებელი საქართველო, თეთრიწყარო 2001-2004
  სს “თბილელექტროაპარატი” დაცვის სამსახურის უფროსი საქართველო 2000-2001
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2019 სკოლის მსმენელი
  სსიპ საქართველოს შსს აკადემია ცეცხლსასროლი იარაღისა და სპეციალური საშუალებების გამოყენების სპეციალური მომზადების კურსი 2015-2017
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2007; 2018 სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2003

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 36,642.12 GEL 0.000 12,000 GEL 38,642.12 GEL 0.000 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენლის სტიპენდიის სახით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 47,876,25 GEL 0.000 0.000 47,876,25 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2017 48,102,67 GEL 0.000 4700 USD 14,000 USD 48,102, 67 GEL 18,700 USD 0.000 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია საცხოვრებელი სახლისა და ავტომანქანის გასხვისებიდან მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 2948 GEL 17,071 GEL 15,656 GEL 0.000 11,000 USD 35,675 GEL 11,000 USD 0.000 0.000 “ხელფასში” ასახულია საქართველოს პროკურატურიდან [პერიოდი 01.01.2016-04.02.2016][პერიოდი 04.02.2016-05.08.2016] მიღებული შემოსავალი. ასევე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან [პერიოდი 05.08.2016-31.12.2016] მიღებული შემოსავალი. “სხვა შემოსავალში” ასახულია საცხოვრებელი სახლის გასხვისებით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 47,690 GEL 0.000 0.000 47,690 GEL 12,500 GEL 11,000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბარი და საკუთრებაში არსებული ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 48,140 GEL 0,000 3000 USD 48,140 GEL 3000 USD 9000 GEL 11,000 USD 0,000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბარი და საკუთრებაში არსებული ფულადი თანხა. “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომობილის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 45,260 GEL 0,000 110,000 USD 45,260 GEL 11,000 USD 9000 GEL 0,000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბარზე არსებული თანხა. “სხვა შემოსავალში” ასახულია საცხოვრებელი სახლისა და მიწის ნაკვეთის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 44,585 GEL 0,000 0,000 44,585 GEL 3500 EUR 0,000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბარზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 43,535 GEL 0,000 0,000 43,535 GEL 0,000 0,000 ფინანსური დეკლარაცია
  2010 41,135 GEL 0,000 0,000 41,135 GEL 2500 EUR 0,000 “დანაზოგში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ფულადი თანხის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2009 39,960 GEL 0,000 0,000 39,960 GEL 0,000 0,000 ფინანსური დეკლარაცია
  2008 34,320 GEL 0,000 0,000 34,320 GEL 0,000 0,000 ფინანსური დეკლარაცია
  2007 27,447 GEL 0,000 1500 USD 27,447 GEL 1500 USD 0,000 0,000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომობილის გასხვისებით მიღებული თანხის რაოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 16,643 GEL 0,000 0,000 16,643 GEL 0,000 0,000 ფინანსური დეკლარაცია
  2003 90 GEL 0,000 5320 GEL 5410 GEL 1900 GEL 650USD 0,000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჰონორარის რაოდენობა, ხოლო “დანაზოგში” ასახულია მის საკუთრებაში არსბებული ფულადი თანხის რაოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  კომენტარი თავის განჩინებაზე TV პირველიდან ჩანაწერების ამოღების შესახებ მედია ბმული
  კომენტარი თავის განჩინებაზე TV პირველიდან ჩანაწერების ამოღების შესახებ მედია ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური ინფორმაცია არ მოიძებნა
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა არა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); არა