პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : მაია კვირიკაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 30.09.1983
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები

  უმაღლესი განათლება 

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
   ჩიკაგოს ლოიოლას უნივერსიტეტი სამაგისტრო პროგრამა – „კანონის უზენაესობა განვითარებისთვის“ 2012-2013 მაგისტრი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო/თბილისი 2005
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 2018 წლის 18 იანვრიდან 3 წელი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 11 იანვრის N1/27 გადაწყვეტილება

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს მთავარი პროკურატურა ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველოს უფროსი საქართველო/თბილისი 2012-2016
  საქართველოს მთავარი პროკურატურა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტერიტორიულ ორგანოებში საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველოს უფროსი საქართველო/თბილისი 2011-2012
  საქართველოს მთავარი პროკურატურა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ტერიტორიულ ორგანოებში საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველოს პორკურორი საქართველო/თბილისი 2009-2011
  საქართველოს მთავარი პროკურატურა სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველოს პროკურორი საქართველო/თბილისი 2009
  თბილისის პროკურატურა ისან-სამგორის რაიონული პროკურატურის პროკურორი საქართველო/თბილისი 2008-2009
  საქართველოს გენერალური პროკურატურა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სამსახურებში, საგარეო დაზვერვის სპეციალურ სამსახურში, თავდაცვისა და იუსტიციის სამინისტროებში გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის დეპარტამენტის სტაჟიორი საქართველო/თბილისი 2007-2008
  თბილისის პროკურატურა სტაჟიორი საქართველო/თბილისი 2007
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლეს სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2016-2017 იუსტიციის მსმენელი
  ადამიანის უფლებათა სკოლა  სპეციალური კურსი – „რელიგიის თავისუფლება და რელიგიური უმცირესობების უფლებები“ 2011
  ჰერტის მმართველობის სკოლა 2010
  ლონდონის უნივერსიტეტის სამეფო კოლეჯი სპეციალურ კურსი – „ევროკავშირის სამართალი“ 2010
  ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ინსტიტუტი ყოველწლიური სასწავლო სესია – „ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო და შედარებითი სამართალი“ 2009

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი 2015 წლიდან
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 64680,64 GEL 1502,28 GEL 8000 USD 25000 GEL აკადემიურ საქმიანობაში – თბილისის სახელმწიფო უნივერსტეტში მიწვეული ლექტორის ანაზღაურება; სხვა შემოსავალში – ავტომობილის რეალიზაციით მიღებული თანხა; დანაზოგში – საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 72506 GEL 1008 GEL აკადემიური საქმიანობა – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიწვეული ლექტორის ანაზღაურება. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 ფინანსური დეკლარაცია
  2016 33686 GEL 2500 EUR 15000 GEL ხელფასში – პროკურატურაში ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველოს უფროსის თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში მიღებული ანაზღაურება; სხვა შემოსავალში – ჰონორარი; დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  მოსამართლედ დანიშვნაზე და ამ პროცესში მისი მეუღლის (გიორგი მიქაუტაძის) შესაძლო მონაწილეობაზე ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);