პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ინგა კვაჭანტირაძე
 • დაბადებით თარიღი : 1.09.1967
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N6 საშუალო სკოლა თბილისი 1985

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1994 მაგისტრთან გათანაბრებული

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019 წლის 2 დეკემბერი სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2018 წლის 22 თებერვალი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2016-2019 3 წლით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2005-2015
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო ადმინისტრაციული და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატა მოსამართლის თანაშემწე 1999-2000
  ისნის რაიონის სასამართლო ადმინისტრაციული და სააღსრულებო წარმოება ინსპექტორი 1995-1997

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები
  საქართველოს ეროვნული ბანკი იურიდიული სამმართველოს იურისტი;წამყვანი იურისტი; უფროსი იურისტი საქართველო/თბილისი 2003-2005
  იუსტიციის სამინისტრო კერძო სამართლის განყოფილების წამყვანი კონსულტანტი; სახელმწიფო ნებართვათა განყოფილების უფროსი საქართველო/თბილისი 1997-1999
  სახელმწიფო არბიტრაჟი საწმის მწარმოებელი საქართველო/თბილისი 1985-1988
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი
  ააიპ საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველო/თბილისი
  საქარველოს უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი
  კავკასიის საეერთაშორისო უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი
  გადაწყვეტილებები

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  ფინანსური მდგომარეობა
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 69242 GEL 23682 GEL 92924 GEL 14000 GEL; 67000 EUR; ფინანსური დეკლარაცია
  2019 67657 GEL 20350 GEL 88007 GEL 121000 GEL; 67000 EUR; ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76275 GEL 39543 GEL 1250 GEL 117068 GEL 125000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 75425 GEL 33322 GEL 1250 GEL 109997 GEL 80000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 74606 GEL 38489 GEL 113095 GEL 80000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 51087 GEL 22105 GEL 73192 GEL 65000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 74559 GEL 16820 GEL 51000 USD 91379 GEL; 51000 USD 65000 GEL სხვა შემოსავალში მითითებულია უძრავი ქონების გაყიდვით მიღებული თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2013 48300 GEL 3600 GEL 51900 GEL 50000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2012 43645 GEL 43645 GEL 16700 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 49544 GEL 49544 GEL 24200 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2010 42470 GEL 42470 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2009 39482 GEL 39482 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2008 30000 GEL 30000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2007 22083 GEL 11083 GEL 19434 11000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2006 22083 GEL 0 22083 GEL 19434 11000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2005 21163 GEL 21163 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  1999 965 GEL 965 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  წელი მიღებული შემოსავალი ჯამი: კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი
  2015 32,906.450 11,335.00 44,241.45 სხვა შემოსავალი მიღებული აქვს
  მოსამართლის თანაშემწის პოზიციაზე
  (მათ შორის 1000 ლარი სტიპენდიის სახით)
  ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73618.75 73,618.75
  2017 74,175.00 74,175.00 ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61,020.00 61,020.00 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა