პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : როინ კახიძე
 • დაბადებით თარიღი : 02. 03.1973
 • სასამართლო : ბათუმის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  სკოლა-ინტერნატი ქედის რაიონი, სოფელი მახუნცეთი 1989

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  შ.რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული საქართველო/ბათუმი 1997
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  სამტრედიის რაიონული სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე 2019 წლის 3 ივნისიდან უვადოდ გადაწყვეტილება
  ბათუმის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2019 წლის 18 სექტემბრიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში გადაწყვეტილება
  ცაგერის რაიონული სასამართლო თავჯდომარის უფლებამოსილების განხორციელება 2017 წლის პირველი აგვისტოდან გადაწყვეტილება
  ცაგერის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2015 წლის პირველი აგვისტოდან 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  ცაგერის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 21 დეკემბრიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში გადაწყვეტილება
  ცაგერის რაიონული სასამართლო მივლინების საფუძველზე დაეკისრა მოსამართლის უფლებმოსილება 2010 წლის 15 ნოემბრიდან გადაწყვეტილება
  ბათუმის საქალაქო სასამართლო მივლინების საფუძველზე დაეკისრა მოსამართლის უფლებმოსილება 2007 გადაწყვეტილება
  ლენტეხის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2007
  ნინოწმინდის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2005
  ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 1999

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  შპს,,ჭოროხის არამადნეული მასალების ქარხანა” იურისტი ჭოროხი 2001-2003
  ხელვაჩაურის რაიონის იურიდიული კონსულტაცია იურისტი ხელვაჩაური 2003-2005
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი
  საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის შესახებ 15 ივლისი, 2021 გადაწყვეტილება იხ. ბმული
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 61484,46 GEL 0 0 61484,46 GEL 60000 GEL 0 დანაზოგი, ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2019 35742,65 GEL 0 0 35742,65 GEL 30000 GEL 0 დანაზოგი, ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2018 34578 GEL 0 0 34578 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2017 53200 GEL 0 0 53200 GEL 1000 GEL 0 დანაზოგი, ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2016 51200 GEL 0 0 51200 GEL 3000 GEL 0 დანაზოგი, ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2015 51200.00 GEL 0 0 51200.00 GEL 15000.00 GEL 0 დანაზოგი, ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2014 51500.00 GEL 0 0 51500.00 GEL 5000.00 GEL 0 დანაზოგი, ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2013 35967.00 GEL 0 0 35967.00 GEL 32000.00 USD 0 დანაზოგი, ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2012 29440.00 GEL 0 0 29440.00 GEL 25000.00 USD 0 დანაზოგი, ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2011 29440.00 GEL 0 0 29440.00 GEL 19000.00 USD 0 დანაზოგი, ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2010 28296.00 GEL 0 0 28296.00 GEL 7500.00 GEL 0 დანაზოგი, ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2009 24330.00 GEL 0 720.00 GEL 25050 GEL 10000.00 GEL 0 ,,სხვა შემოსავალში” ასახულია ჯანმრთელობის დაზღვევის ხელშეკრულებით მიღებული მატერიალური შედეგი; დანაზოგი, ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2008 31800 GEL 0 0 31800 GEL 22500 GEL 0 დანაზოგი, ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2007 20150 GEL 0 0 20150 GEL 20000 GEL 0 დანაზოგი, ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2006 16900 GEL 0 0 16900 GEL 15000 GEL 0 დანაზოგი, ანაბარზე არსებული თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2005 13144 GEL 0 0 13144 GEL 11200 GEL 0 ხელფასსა და ჯამურ თანხაში ასახულია გრანტი, 1404 ლარის ოდენობით; დანაზოგი, ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება