პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : გერონტი კახეთელიძე
 • დაბადებით თარიღი : 22.03.1971
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : 10 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  საშუალო სკოლა სიღნაღი 1988

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 1994 მაგისტრთან გათანაბრებული

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლე 2012 წლის 1 იანვარი 10 წლის ვადით გადაწყვეტილება

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსი გამომძიებელი 2005-2011
  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის გამომძიებელი 2005 წლის ივნისი- სექტემბერი
  დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურა პროკურორი საქართველო, თბილისი 2004-2005
  საქართველოს ტრანსპორტის პროკურატურის თბილისის რეგიონული ტრანსპორტის პროკურორის თანაშემწე საქართველო, თბილისი 2002-2004
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სააღსრულებო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე 2000-2002
  საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტრო საგამოძიებო სამსახურის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა უფროსი გამომძიებელი 1995-2002
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2011 სკოლის მსმენელი

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  ოჯახში ძალადობა 11/1/2017 გადაწყვეტილება
  მცდელობა,განზრახ მკვლელობა 10/19/2017 გადაწყვეტილება
  ყაჩაღობა,ცეცხლსასროლი იარაღი 9/7/2017 გადაწყვეტილება
  ალიმენტი 4/28/2017 გადაწყვეტილება
  ნასამართლობის არმქონე პირი,ნასამართლობის მოხსნა 6/5/2017 გადაწყვეტილება
  გამამართლებელი განაჩენი,გამოძალვა,ნარკოტიკული დანაშული 2/6/2017 გადაწყვეტილება
  ავტომობილის მოძრაობის უსაფრთხოების წესის დარღვევა,ავტომობილის მართვა მთვრალ მდგომარეობაში,საუარესოდ შებრუნება 5/28/2014 გადაწყვეტილება
  არასრულწლოვნის მიერ ჩადენილი დანაშაული,ქმედების მცირე მნიშვნელობა 3/23/2016 გადაწყვეტილება
  ხელშეკრულების შეწყვეტა/მოშლა,ხელშეკრულებიდან გასვლა, ხელშეკრულებაზე უარის თქმა,შეტყობინების ვალდებულება ხელშეკრულებიდან გასვლისას,მიუღებელი შემოსავალი,საბანკო კრედიტი,ზიანის ანაზღაურება კრედიტის ვადამდე დაბრუნებისათვის,სოლიდარული მოვალეები 2/28/2012 გადაწყვეტილება
  პირგასამტეხლოს ცნება,პირგასამტეხლოს ოდენობის შემცირება,პირგასამტეხლოს დარიცხვა 3/4/2014 გადაწყვეტილება
  იარაღის ტარება,უკანონო დაკავება,დაკავება ანონიმური ინფორმაციის საფუძველზე,დაკავება ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე 11/7/2012 გადაწყვეტილება
  ყაჩაღობა,მფლობელობის ხელშეუხებლობის დარღვევა,კვალიფიკაციის შეცვლა 11/13/2013 გადაწყვეტილება
  საგამოძიებო მოქმედების კანონიერება,ჩხრეკა,ამოცნობა,დამსწრე საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისას,ყაჩაღობა,ცეცხლსასროლი იარაღი 3/29/2013 გადაწყვეტილება
  განზრახ მკვლელობა,განზრახ მკვლელობა ორი ან მეტის პირის მიმართ,ცეცხლსასროლი იარაღი,ყაჩაღობა,ავტომანქანის გატაცება 7/19/2013
  მკვლელობის მცდელობა,აუცილებელი მოგერიების ფარგლების გადაცილება 12/10/2013 გადაწყვეტილება
  მკვლელობის მცდელობა,ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული,მტკიცებულებათა მოპოვება 9/20/2013 გადაწყვეტილება
  თაღლითობა,ეკონომიკური დანაშაული,გამამართლებელი განაჩენი 4/26/2013 გადაწყვეტილება
  სატრანსპორტო დანაშაული,სასჯელის დამძიმება,ამნისტია 4/8/2013 გადაწყვეტილება
  თაღლითობა,ამნისტია,მრავალ ეპიზოდიანი საქმე 2/25/2013 გადაწყვეტილება
  ქურდობა,ქონების ჩამორთმევა,გამოსაცდელი ვადა,პირობითი მსჯავრი 2/7/2013 გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 68237,55. GEL 313,60. GEL 68551,15. GEL სესხი, ფულადი თანხა, 20000. GEL სესხი, იპოთეკა, 200000. GEL სესხი, იპოთეკა, 17000. GEL “აკადემიური საქმიანობის” გრაფაში მოცემულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ტრენერის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება. დეკლარაცია
  2019 74324,83. GEL 1097,6. GEL 75422,43. GEL სესხი, ფულადი თანხა, 20000. GEL “აკადემიური საქმიანობის” გრაფაში მოცემულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ტრენერის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება. დეკლარაცია
  2018 84675. GEL 84675. GEL სესხი, ფულადი თანხა, 20000. GEL დეკლარაცია
  2017 81775. GEL 81775. GEL სესხი, ფულადი თანხა, 20000. GEL დეკლარაცია
  2016 81218,75. GEL 81218,75. GEL დეკლარაცია
  2015 82024. GEL 1000. GEL 1000. USD 83024. GEL 1000. USD “სხვა შემოსავლის” გრაფაში მითითებულია მიღებული ფულადი თანხა. დეკლარაცია
  2014 80875. GEL 80875. GEL 5400. GEL  “დანაზოგის” გრაფაში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. დეკლარაცია
  2013 49525. GEL 49525. GEL სესხი, ფულადი თანხა, 5000. USD დეკლარაცია
  2012 45995,80. GEL 45995,80. GEL სესხი, ფულადი თანხა, 5000. USD დეკლარაცია
  2011 10015. GEL 5400. GEL 15415. GEL “სხვა შემოსავლის” გრაფაში მითითებულია საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სწავლის პერიოდში მიღებული სტიპენდია. დეკლარაცია
  2001 4100. GEL 4100. GEL დეკლარაცია
  2000 880. GEL. 990. GEL 1870. GEL “ხელფასის” გრაფაში მითითებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სააღსრულებლო დეპარტამენტის თავმჯდომრის მოადგილის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება და უშიშროების სამინისტროს გამომძიებლის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება. დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური არა
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა არა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); არა