პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ლელა კალიჩენკო
 • დაბადებით თარიღი : 25.11.1964
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N1 საშუალო სკოლა სურამი 1981

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1983-1988 მაგისტრთან გათანაბრებული
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო დოქტორანტი
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 2017 წლის 20 ოქტომბრიდან უვადოდ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 20 ოქტომბრის N1/277 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 2016 წლის 25 ივლისიდან 3 წლით საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 14 ივლისის N1/163 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის/ადმინისტრაციულ/სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიებში 2005-2009
  ვაკე-საბურთალოს რაიონული სასამართლო 1999-2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარია იურიდიული სამსახურის უფროსი თბილისი, საქართველო 2009-2016
   საქართველოს გენერალური პროკურატურა სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის სამმართველოს პროკურორი თბილისი, საქართველო 1992-1999
  მცხეთის პროკურატურა გამომძიებელი მცხეთა, საქართველო 1990-1991
  თბილისის პრკურატურა სტაჟიორ-გამომძიებელი თბილისი, საქართველო 1989-1990
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 1999 საერთო სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველი/თბილისი ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი 2012 -2020
  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემია საქართველი/თბილისი 2009-2011
  დ. აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი საქართველი/თბილისი ადმინისტრაციული სამართალი 1998-2001
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65990,85 GEL 3252,48 GEL 63900 USD აკადემიურ საქმიანობაში მითითებულია თსუ-ში მიწვეული ლექტორის სტატუსით მიღებული ანაზღაურება; დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76275 GEL 6000 GEL 5000 GEL / 43700 USD აკადემიურ საქმიანობაში მითითებულია თსუ-ში მიწვეული ლექტორის სტატუსით მიღებული ანაზღაურება; დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 74175 GEL 5280 GEL 5000 GEL / 19500 USD აკადემიურ საქმიანობაში მითითებულია თსუ-ში მიწვეული ლექტორის სტატუსით მიღებული ანაზღაურება; დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 25974 GEL / 6813 GEL 7488 GEL 1000 GEL 5000 GEL / 2000 USD ხელფასში მითითებულია მოსამართლისაა და თბილისის სასულიერო აკადემიის და სემინარიის იურიდიული სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში მიღებული ანაზღაურება; აკადემიურ საქმიანობაში მითითებულია თსუ-ში მიწვეული ლექტორის სტატუსით მიღებული ანაზღაურება; სხვა შემოსავალში – შვილისაგან საჩუქრად მიღებული ფულადი თანხა; დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 19900.00 GEL 7000.00 GEL 5000.00 GEL ხელფასში მითითებულია საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარიაში იურიდიული სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობისას მიღებული ანაზღაურება, აკადემიურ საქმიანობაში – თსუ-ში მუშაობის დროს მიღებული ხელფასი; დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 19200.00 GEL 6000.00 GEL 4000.00 GEL ხელფასში მითითებულია საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარიაში იურიდიული სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობისას მიღებული ანაზღაურება, აკადემიურ საქმიანობაში – თსუ-ში მუშაობის დროს მიღებული ხელფასი; დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 14400.00 GEL 6000.00 GEL ხელფასში მითითებულია საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარიაში იურიდიული სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობისას მიღებული ანაზღაურება, აკადემიურ საქმიანობაში – თსუ-ში მუშაობის დროს მიღებული ხელფასი. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 14400.00 GEL 4000.00 GEL ხელფასში მითითებულია საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემია და სემინარიაში იურიდიული სამსახურის უფროსის თანამდებობაზე მუშაობისას მიღებული ანაზღაურება, აკადემიურ საქმიანობაში – თსუ-ში მუშაობის დროს მიღებული ხელფასი. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 34000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2007 23073 GEL 1500 GEL დანაზოგში მითითებულია ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 21959 GEL 1500 GEL დანაზოგში მითითებულია ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2005 10236.40 GEL 1500 GEL დანაზოგში მითითებულია ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2004 7000 GEL 200 USD 3000 GEL სხვა შემოსავალში მითითებულია საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ფონდთან დადებული გრანტის ხელშეკრულების საფუძველზე მიღებული თანხა; დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2003 5900 GEL 2000 USD 3000 GEL სხვა შემოსავალში მითითებულია საქართველოს პრეზიდენტთან არსებული განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ფონდთან დადებული გრანტის ხელშეკრულების საფუძველზე მიღებული თანხა; დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2002 500 GEL (თვეში) 1000 GEL / 1000 GEL 2000 GEL სხვა შემოსავალში მითითებულია მშობლებისაგან საჩუქრად მიღებული ფულადი თანხა, დანაზოგში – საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2001 500 GEL (თვეში) 1000 GEL 2000 GEL სხვა შემოსავალში მითითებულია მშობლისაგან საჩუქრად მიღებული ფულადი თანხა, დანაზოგში – საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2000 500 GEL (თვეში) 2000 GEL დანაზოგში მითითებულია ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  1999 390 GEL (თვეში) 100 GEL (თვეში) 1000 GEL აკადემიურ საქმიანობაში მითითებულია საერო უნივერსიტეტ -“აღმაშენებელში” საქმიანობის შედეგად მიღებული ანაზღაურება; დანაზოგში – საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);