პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ნანა კალანდაძე
 • დაბადებით თარიღი : 17.01.1959
 • სასამართლო : ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  ამიერკავკასიის რკინიგზის შორაპნის N8 საშუალო სკოლა შორაპანი 1976

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1986 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019-2020 დადგენილება
  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2018 წლის იანვრიდან 2019 წლის მაისამდე დადგენილება
  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის საქმეთა პალატა მოსამართლე 2018 წლის 18 იანვრიდან 30 იანვრამდე უვადოდ დადგენილება
  სამტრედიის რაიონულ სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე ვანის მუნიციპალიტეტში 2014-2018 2017 წლიდან უვადოდ დადგენილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2007-2009
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მივლინების საფუძველზე მოსამართის უფლებამოსილების განხორციელება 2006
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მივლინების საფუძველზე მოსამართის უფლებამოსილების განხორციელება 2005-2006
  ზესტაფონის რაიონული სასამართლო მოსამართლე/სასამართლოს თავჯდომარე 1999-2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  შპს “საარბიტრაჟო სასამართლოში ლეგიაში“. არბიტრი საქართველო/თბილისი 2013-2014
  „კონსულტანტი“ და სპს „ბირკაია და კვანტალიანი“ ადვოკატი საქართველო/თბილისი 2010=2013
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია წევრი საერთო სპეციალიზაციით საქართველო/თბილისი 2010-2014
  ქ. ზესტაფონის აკ. ჩხარტიშვილის სახელობის სოხუმის ჰუმანიტარული ინსტიტუტი იურიდიული ფაკულტეტის პედაგაგოგი საქართველო/ზესტაფონი 1995-2005
  ზესტაფონის რაიონის პროკურატურა პროკურორის თანაშემწე საქართველო/ზესტაფონი 1986-1999
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 1998 მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  საარჩევნო დავა, ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმება და ახალი გადაწყვეტილების მიღება 13 ოქტომბერი, 2021 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 67875 GEL 67875 GEL 6821,63 GEL 708 GEL საბანკო ვალდებულებაში ასახულია სესხი და სწრაფი განვადება (708 GEL) დეკლარაცია
  2019 73934,33 GEL 73934,33 GEL 2581,09 GEL 1160,13 GEL საბანკო ვალდებულებაში ასახულია სესხი და სწრაფი განვადება (1160,13gel) დეკლარაცია
  2018 83932,5 GEL 83932,5 GEL 1098,04 GEL 599,4 GEL საბანკო ვალდებულებაში ასახულია სესხი და სწრაფი განვადება(599,4gel) დეკლარაცია
  2017 65775 GEL 153,23 USD 65775 GEL 153,23 USD 677,04 GEL 4300 GEL სხვა შემოსავალში ასახულია ანაბრის ხელშეკრულებიდან მიღებული შემოსავალი; საბანკო ვალდებულებაში ასახულია სესხი და სწრაფი განვადება (4300 gel) დეკლარაცია
  2016 65219,75 GEL 65219,75 GEL 16179 USD დანაზოგშ ასახულია დეპოზიტზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  2015 65897.58 GEL 65897.58 GEL 7562.36 USD 2334.00 GEL დანაზოგშ ასახულია დეპოზიტზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  2014 3750.00 GEL 7500.00 GEL 41454.60 GEL 52704,6 gel 7052.00 USD შ.პ.ს ,,საარბიტრაჟო სასამართლო ლეგია“ არბიტრი 7500.00 GEL ნანა კალანდაძე სამტრედიის რაიონული სასამართლო სპს „ბირკაია და კვანტალიანი“ დეკლარაცია
  2013 16000.00 GEL 10500.00 GEL 26500 gel 5204.00 USD დანაზოგში ასახულია ანაბარზე არსებული თანხა, ხელფასში არბიტრაჟი და დეკლარაცია
  2012 16000.00 GEL 16000 gel 7000.00 GEL 4000.00 USD დანაზოგში ასახულია ანაბარზე არსებული თანხები დეკლარაცია
  2008 34149 gel 34149 gel 3000 gel დანაზოგში ასახულია საკრედიტო ბარათზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  2007 24945 gel 24945 gel 21951,24 gel დანაზოგში ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  2006 17400 gel 17400 gel 15312 gel დანაზოგში ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  2005 10870 gel 10870 gel 2472 gel დანაზოგში ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  2004 6510 gel 2000 usd 6510 gel 2000usd 2000 usd 10150 gel დანაზოგში ასახულია ანაბარზე ასახული თანხა და ნაღდი ფულადი თანხა (10150gel) დეკლარაცია
  2003 5200 gel 5200 gel დეკლარაცია
  2002 5200 gel 5200 gel დეკლარაცია
  2001 5200 gel 5200 gel დეკლარაცია
  2000 5200 gel 5200 gel დეკლარაცია
  1999 დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება