პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ვლადიმერ კაკაბაძე
 • დაბადებით თარიღი : 19.11.1974
 • სასამართლო : საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1996 მაგისტრთან გათანაბრებული
  აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2018 დოქტორანტურა
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 12 დეკემბერი, 2019 უვადოდ გადაწყვეტილება
  გასაუბრება საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსმენა საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 15 ივლისი, 2019 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 20 ოქტომბერი, 2017 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 25 ივლისი, 2016 3 წლით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2006-2019 10 წლის ვადით
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო და გაკოტრების საქმეთა პალატა სამდივნოს კონსულტანტი 2006

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  “საერთაშორისო ამინისტიის თბილისის საინიციატივო ჯგუფი” წევრი თბილისი, საქართველო 2006
  წამების საწინააღმდეგო საქართველოს კომიტეტი იურიდიული კომიტეტის უფროსი თბილისი, საქართველო 2000
  კონსტიტუციურ უფლებათა დაცვის ცენტრი“ ადვოკატი თბილისი, საქართველო 1998-2006
  „საქართველოს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ასოციაცია” იურისტი თბილისი, საქართველო 1998-1999
  „რჩეულიშვილი და კომპანია” ადვოკატის თანაშემწე თბილისი, საქართველო 1997-1998
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა თბილისი, საქართველო 2018-2019
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 67433.77 GEL 0.000 0.000 67433.77 GEL 0.000 60000 USD 35000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61020 GEL 0.000 0.000 61020 GEL 0.000 115000 USD 35000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 75425 GEL 0.000 0.000 75425 GEL 0.000 25000 USD 5000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73618.75 GEL 0.000 0.000 73618.75 GEL 0.000 25000 USD 12000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74407.76 GEL 0.000 0.000 74407.76 GEL 0.000 25000 USD 16000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 72614 GEL 0.000 0.000 72614 GEL 0.000 25000 USD 18000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 45800 GEL 0.000 0.000 45800 GEL 0.000 12000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2012 44495 GEL 0.000 0.000 44495 GEL 0.000 5000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 45829 GEL 0.000 0.000 45829 GEL 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2010 41947 GEL 0.000 0.000 41947 GEL 0.000 1360 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2009 36959 GEL 0.000 0.000 36959 GEL 0.000 2296 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2008 34197 GEL 0.000 0.000 34197 GEL 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2007 22898 GEL 0.000 0.000 22898 GEL 0.000 6500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2006 8400 GEL 0.000 0.000 8400 GEL 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);