პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ალექსანდრე იაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 08.11. 1985
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  ქ.თელავის N7 საშუალო სკოლა თელავი 2002

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2007
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2011-დან დღემდე დოქტორანტი
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 2019 წლის 4 იანვრიდან უვადოდ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 3 დეკემბრის N1/280 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა 2016 წლის 4 იანვრიდან 3 წლის ვადით საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2015 წლის 25 დეკემბრის N1/210 გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა / მოსამართლის თანაშემწე 2013-2015
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა / მოსამართლის თანაშემწე 2011-2012
  თბილისის საქალაქო სასამართლო საჯარო მოხელეთა ასოციაციის დამფუცნებელი და დავმჯდომარე 2010-2011
  თბილისის საქალაქო სასამართლო თავმდჯომარის თანაშემქე, ამავდროულად დაკისრებული ჰქონდა ამავე სასამართლოს საქმისწარმოების განყოფილების უფროსის მოვალეობა 2010-2011
  თბილისის საქალაქო სასამართლო თავმჯდომარის თანაშემწე და ამავე სასამართლოს კანცელარიის განყოფილების უფროსი 2009-2010
  თბილისის საქალაქო სასამართლო კანცელარიის განყოფილების სისხლის სამართლის საქმეთა სექტორის უფროსი 2008
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის კანცელარიის სპეციალისტი / კოლეგიის სხდომის მდივანი / მოსამართლის თანაშემწე 2006-2008
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სტაჟირება სისხლის სამართლის კოლეგიაში 2006

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2012-2013 იუსტიციის სკოლის მსმენელი
  იუსტიციის უმაღლეს საბჭო მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2011 სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2007-2008
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2007 სისხლის სამართლის და საერთო სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა

  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მიწვეული ლექტორი საქართველო/თბილისი სისხლის სამართლის პროცესი 2015-დან დღემდე
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მიწვეული ლექტორი საქართველო/თბილისი სისხლის სამართლის პროცესი 2012-2013

  სამეცნიერო საქმიანობა

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  სახელმძღვანელო წინადადებები თანაავტორი სისხლის საქმეზე განაჩენის ფორმის, მისი დასაბუთებულობისა და ტექსტის სტილისტიკური გამართულობის თაობაზე, რომელიც განკუთვნილია საერთო სასამართლოების მოსამართლეებისათვის 2015 იხ. ბმული
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  ბესიკ თამლიანის საქმე 2020 წელი გადაწყვეტილება
  ირაკლი ოქრუაშვილის საქმე 20 ივნისის ღამესთან დაკავშირებით 2020 წელი გადაწყვეტილება
  ფარული აუდიო-ვიდეო ჩანაწერის გავრცელების საქმე 2020 წელი გადაწყვეტილება
  ტელეკომპანია „იბერიას“ დახურვისა და სამაუწყებლო ლიცენზიის იძულებით დათმობის საქმე 2017 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66330,84 GEL 361,8 GEL / 3457,2 GEL / 3872 GEL / 904,5 GEL 5562,24 GEL / 2000 EUR სესხი, იპოთეკური სესხი, 44000, GEL / სესხი, სამომხმარებლო სესხი, 28700, GEL აკადემიურ საქმიანობაში მითითებულია თსუ-ში, იუსტიციის უმაღლეს სკოლასა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიწვეული ლექტორის სტატუსით მიღებული ანაზღაურება, ასევე აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორის ხელფასი; სხვა შემოსავალში – იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსაგან ექსპერტის სტატუსით მიღებული ანაზღაურება და ევროპის საბჭოს მიერ განხორციელებულიელებული დისტანციური სასწავლო კურსის ხელმძღვანელის ანაზღაურება ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76275 GEL 2100 GEL / 1475 GEL / 2240 GEL / 1984 GEL / 300 GEL 4177,5 GEL / 1523,82 GEL სესხი, იპოთეკური სესხი, 44000, GEL / სესხი, სამომხმარებლო სესხი, 28700, GEL / აკადემიურ საქმიანობაში მითითებულია თსუ-ში, იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში, შს სამინისტროს აკადემიასა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიწვეული ლექტორის სტატუსით მიღებული ანაზღაურება, ასევე აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორის ხელფასი; სხვა შემოსავალში – იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსაგან ექსპერტის სტატუსით მიღებული ანაზღაურება ფინანსური დეკლარაცია
  2017 74175 GEL 1350 GEL / 532 GEL / 3960 GEL სესხი, იპოთეკური სესხი, 44000, GEL / სესხი, სამომხმარებლო სესხი, 8140, GEL / სესხი, სამომხმარებლო სესხი, 28700, GEL აკადემიურ საქმიანობაში მითითებულია თსუ-ში, იუსტიციის უმაღლეს სკოლასა და შს სამინისტროს აკადემიაში მიწვეული ლექტორის/სპეციალისტის სტატუსით მიღებული ანაზღაურება ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73356,25 GEL 144 GEL / 475 GEL სესხი, იპოთეკური სესხი, 44000, GEL / სესხი, სამომხმარებლო სესხი, 8140, GEL აკადემიურ საქმიანობაში მითითებულია თსუ-ში და იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში მიწვეული სპეციალისტის სტატუსით მიღებული ანაზღაურება ფინანსური დეკლარაცია
  2015 35247.14 GEL 480.00 GEL სესხი, იპოთეკური სესხი, 44000.00 GEL ხელფასის გრაფაში მითითებულია საქართველოს უზენაეს სასამართლოში მოსამართლის თანაშემწის თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში მიღებული ანაზღაურება; აკადერიუმ საქმიანობაში – თსუ-ს მიწვეული ლექტორის თანამდებობაზე მიღებული სარგო ფინანსური დეკლარაცია
  2014 32300.00 GEL სესხი, იპოთეკური სესხი, 44000.00 GEL ხელფასის გრაფაში მითითებულია საქართველოს უზენაეს სასამართლოში მოსამართლის თანაშემწის თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში მიღებული ანაზღაურება ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  სასამართლო სისტემაში კლანის არსებობის შესახებ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა გასაურება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ბმული
  “გირგვლიანის საქმესთან” დაკავშირებით თსუ-ში, მრგვალი მაგიდის – “სამართლებრივი დიალოგი – მოსამართლის საქმიანობის შეფასების სტანდარტები“ ფორმატი ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა 2015 წლის 18 აპრილს მიენიჭა კომპანია ,,Hall Booth Smith, P.C."-სა და ატლანტის (აშშ, შტატი – ჯორჯია) სამართლებრივი საზოგადოების საპატიო წევრის წოდება
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);