პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : გოგიტა თოთოსაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 23.04.1974
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  ლამისყანის საშუალო სკოლა კასპი 1991

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 1998 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2017 წლის 20 ოქტომბერი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2016 წლის 25 ივლისი 3 წლით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგია მოსამართლე 2016 წლის 20 თებერვალი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2015 წლის 7 აგვისტო გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 2014 წლის 1-ლი ივლისი მივლინება გადაწყვეტილება
  თელავის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 20 ნოემბერი გადაწყვეტილება
  თელავის რაიონული სასამართლო მივლინებული მოსამართლე 2010 წლის 1-ლი ნოემბერი მივლინება გადაწყვეტილება
  აბაშის რაიონული სასამართლო მივლინებული მოსამართლე 2009 წლის 9 თებერვალი მივლინება გადაწყვეტილება
  აბაშის რაიონული სასამართლო მივლინებული მოსამართლე 2009 წლის 26 მარტი მივლინება გადაწყვეტილება
  აბაშის რაიონული სასამართლო მივლინებული მოსამართლე 2008 წლის 5 აგვისტო მივლინება გადაწყვეტილება
  სამტრედიის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2007 წლის 17 სექტემბერი გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2006-2007 10 წლით

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სამოსამართლო ეთიკისა და დისციპლინური სამართალწარმოების დეპარტამენტის კონსულტანტი საქართველო, თბილისი 2006
  საქართველლოს ადვოკატთა კოლეგია ადვოკატი საქართველო, კასპი 2003-2005
  იურიდიული ფირმა “საქართველოს იურისტთა ასოციაცია -XXI” ადვოკატი 2001-2003
  შპს “სიმართლე” ადვოკატი 1999-2001
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა საერთო სპეციალიზაცია
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  ალიმენტის დაკისრება. საალიმენტო თანხა, მიუხედავად მშობლის ფინანსური მდგომარეობისა, არ უნდა ატარებდეს ფორმალურ ხასიათს და მშობელს საალიმენტო თანხა უნდა დაეკისროს, ბავშვის ინტერესების გათვალისწინებით, გონივრული ოდენობით. 05 აპრილი, 2019 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 74,330.64 GEL 74,330.64 GEL 9775.37 GEL 123 EUR 90,000 USD 45,662.51 EUR “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშებზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 67,740 GEL 926.80 GEL 68,666.80 GEL 425.37 GEL 51.65 USD 90,000 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშებზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 81,775 GEL 81,775 GEL 200 GEL 1240 USD 90,000 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშებზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 75,790 GEL 75,790 GEL 90,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2015 71,970 GEL 71,970 GEL 90,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2014 69,075 GEL 69,075 GEL 90,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2013 41,000 GEL 26,100 USD 41,000 GEL 26,100 USD 90,000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია” მიწის ნაკვეთების გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 37,395 GEL 37,395 GEL 90,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2011 37,579.20 GEL 37,579.20 GEL 90,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2010 38,820 GEL 38,820 GEL 8000 GEL 90,000 USD “დანაზოგში” ასახულია გოგიტა თოთოსაშვილის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2009 29,400 GEL 29,400 GEL 90,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2008 31,500 GEL 31,500 GEL 90,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2007 19,050 GEL 19,050 GEL 90,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2006 6070 GEL 1800 USD 6070 GEL 1800 USD 90,000 USD “ხელფასში” მითითებულია კონსულტანტად მუშაობისას მიღებული ანაზღაურება (270 GEL) და მოსამართლის ანაზღაურება (5800 GEL). “სხვა შემოსავალში” ასახულია გრანტის სახით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა