პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : მზია თოდუა
 • დაბადებით თარიღი : 24.01.1956
 • სასამართლო : საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია 10 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1974-1981 მაგისტრთან გათანაბრებული
  ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2009 დოქტორანტურა
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 12 ივნისი, 2015 10 წლის ვადით
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატა მოსამართლე 1999-2005
  თბილსის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 1998-1999
  ხონის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 1985-1998

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  ხონის მოქალაქეობრივი მდგომარეობის აქტების ჩამწერი განყოფილება გამგე ხონი, საქართველო 1979-1985
  საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაცია პრეზიდენტი თბილისი, საქართველო 2003-2005
  სააქციო საზოგადოება ,,ქართუ ჯგუფი” იურიდიული განყოფილების უფროსის მოადგილე / სამართლებრივი და მატერიალური უზრუნველყოფის სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი თბილისი, საქართველო 2006 -2012
  სააქციო საზოგადოება ,,ბანკი ქართუ“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი თბილისი, საქართველო 2007-2012
  სააქციო საზოგადოება ,,ბანკი ქართუ“ იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი თბილისი, საქართველო 2012-2015
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  ქართულ – ამერიკული უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2008-2018
  კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები; საბანკო და სადაზღვევო სამართალი; სანივთო სამართალი; 2011-2019
  სამოსამართლეო სწავლების ცენტრი თბილისი, საქართველო 2004
  ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თბილისი, საქართველო 2005 / 2014-2017
  თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსისტეტი თბილისი, საქართველო 2017-2018
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა თბილისი, საქართველო 2017-2018
  სსიპ-საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია თბილისი, საქართველო 2018
  ისტ-უესტ მენეჯმენტ ინსტიტუტის წარმომადგენლობა საქართველოში თბილისი, საქართველო 2018
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2018 109503.64 GEL 0.000 0.000 109503.64 GEL 5000 USD 4700 EUR 65600 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 128939.99 GEL 26601 GEL 0.000 155540.99 GEL 2200 USD 3850 EUR 76800 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 118545.8 GEL 29673.2 GEL 3250 GEL 151469 GEL 17800 USD 18000 GEL 56407.7 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ექსპერტის მომსახურების გაწევისთვის აღებული ანაზღაურება. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 67583 GEL 31128 GEL 41550 GEL 140261 GEL 6000 USD 2000 EUR 37214 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 82600 GEL 39467 GEL 0.000 122067 GEL 4000 USD 2000 EUR 33614 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2005 11824 GEL 4183 GEL 7642 GEL 23649 GEL 600 GEL 800 USD 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია პროექტის კოორდინატორის მომსახურების გაწევისთვის აღებული ანაზღაურება. ფინანსური დეკლარაცია
  2004 11855 GEL 2993 GEL 2000 USD 1224 GEL 16072 GEL 2000 USD 0.000 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ექსპერტის მომსახურების გაწევისთვის აღებული ანაზღაურება და გრანტი. ფინანსური დეკლარაცია
  2003 9772 GEL 5329 GEL 0.000 15101 GEL 4700 GEL 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2002 10078 GEL 11715.32 GEL 315 USD 21793.32 GEL 315 USD 2700 GEL 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ანაზღაურებული სამივლინებო ხარჯი. ფინანსური დეკლარაცია
  2001 10890 GEL 6278 GEL 980 USD 17168 GEL 980 USD 3500 GEL 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ანაზღაურებული სამივლინებო ხარჯი. ფინანსური დეკლარაცია
  2000 9913 GEL 550 DEM 150 USD 380 GEL 0.000 10293 GEL 550 DEM 150 USD 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  1999 6767 GEL 0.000 3600 GEL 10367 GEL 0.000 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია უძრავი ქონების გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  1998 1870 GEL 0.000 0.000 1870 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);