პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : მაია თეთრაული
 • დაბადებით თარიღი : 13.06.1976
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  პირველი საშუალო სკოლა დედოფლისწყარო 1993

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 1999 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამოსამართლეო კარიერია
  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლე 2017 წლის 20 ოქტომბერი უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლე 2016 წლის 25 ივლისი 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 16 ოქტომბერი სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლე (მივლინების საფუძველზე) 2007 წლის 11 ივლისი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2006 10 წლით
  თბილისის საოლქო სასამართლო უფროსი კონსულტანტი 2003-2004
  თბილისის საოლქო სასამართლო სხდომის მდივანი 2001-2003
  დედოფლისწყაროს რაიონული სასამართლო სხდომის მდივანი 1999-2001

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები
  საქართველოს გენერალური პროკურატურა სამართლებრივი უზრუნველყოფის დეპარტამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამმართველოს პროკურორი საქართველო/თბილისი 2005-2006
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  თბილისის საქალაქო სასამართლოს განაჩენი სააპელაციო წესით გაასაჩივრა მსჯავრდებულის ინტერესების დამცველმა ადვოკატმა და ითხოვა მსჯავრდებულის გამართლება სსკ-ის 11-ე პრიმა,151-ე მუხლის პირველი ნაწილით წარდგენილ ბრალდებაში და სსსკ-ის 126-ე პრიმა მუხლის 1-ლი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულისათვის არასაპატიმრო სასჯელის დანიშვნა. სააპელაციო საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ: მსჯავრდებული ცნობილი იქნა უდანაშაულოდ და გამართლდა სსკ-ის 11-ე,151-ე მუხლის პირველი ნაწილით წარდგენილ ბრალდებაში; სასჯელის სახედ განსაზღვრული თავისუფლების აღკვეთა ძალაში დარჩა და მსჯავრდებულის მიმართ არ იქნა გამოყენებული არასაპატიმრო სასჯელი. 15 თებერვალი, 2019 წელი გადაწყვეტილება
  ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ შეძენა, შენახვა და დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ გასაღება 16 ოქტომბერი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  ნასყიდობის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულების შესრულება 06 ნოემბერი, 2012 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 73,950.85 GEL 0.000 GEL 1,800 GEL 75,750.85 GEL 0.000 GEL საკრედიტო, ფულადი თანხა, 5000, GEL სხვა შემოსავალში მითითებულია ტრენერის ანაზღაურება დეკლარაცია
  2018 67, 740 GEL 0.000 GEL 1,893 GEL 69,633 GEL 0.000 GEL საკრედიტო, ფულადი თანხა, 5000, GEL სხვა შემოსავალში მითითებულია ტრენერის ანაზღაურება დეკლარაცია
  2017 81,775 GEL 0.000 GEL 0.000 GEL 81,775 GEL 0.000 GEL საკრედიტო, ფულადი თანხა, 12348, GEL საკრედიტო, ფულადი თანხა, 5000, GEL საკრედიტო, ფულადი თანხა, 7000, GEL დეკლარაცია
  2016 81,091.12 GEL 0.000 GEL 0.000 GEL 81,091.12 GEL 0.000 GEL საკრედიტო, ფულადი თანხა, 12348, GEL საკრედიტო, ფულადი თანხა, 5000, GEL საკრედიტო, ფულადი თანხა, 7000, GEL დეკლარაცია
  2015 81,962 GEL 0.000 GEL 0.000 GEL 81,962 GEL 3200.00 GEL საკრედიტო, ფულადი თანხა, 9,200 USD საკრედიტო, ფულადი თანხა, 5, 000 GEL დანაზოგში მითითებულია ანაბარზე არსებული ფულადი თანხა დეკლარაცია
  2014 80,875 GEL 0.000 GEL 0.000 GEL 80,875 GEL 0.000 GEL საკრედიტო, ფულადი თანხა, 9,200 USD საკრედიტო, ფულადი თანხა, 5, 000 GEL საკრედიტო, ფულადი თანხა, 5, 000 GEL დეკლარაცია
  2013 52,400 GEL 0.000 GEL 0.000 GEL 52,400 GEL 0.000 GEL საკრედიტო, ფულადი თანხა, 9,200 USD საკრედიტო, ფულადი თანხა, 5, 000 GEL დეკლარაცია
  2012 43,986 GEL 0.000 GEL 0.000 GEL 43,986 GEL 0.000 GEL საკრედიტო, ფულადი თანხა, 50,000 USD საკრედიტო, ფულადი თანხა, 9,200 USD საკრედიტო, ფულადი თანხა, 5, 000 GEL დეკლარაცია
  2011 42,356 GEL 0.000 GEL 0.000 GEL 42,356 GEL 0.000 GEL საკრედიტო, ფულადი თანხა, 50,000 USD საკრედიტო, ფულადი თანხა, 9,200 USD საკრედიტო, ფულადი თანხა, 5, 000 GEL დეკლარაცია
  2010 50,300 GEL 0.000 GEL 0.000 GEL 50,300 GEL 0.000 GEL საკრედიტო, ფულადი თანხა, 50,000 USD საკრედიტო, ფულადი თანხა, 9,200 USD დეკლარაცია
  2009 27,355. GEL 0.000 GEL 0.000 GEL 27,355. GEL 0.000 GEL 0.000 GEL დეკლარაცია
  2008 37,663 GEL 0.000 GEL 0.000 GEL 37,663 GEL 0.000 GEL 0.000 GEL დეკლარაცია
  2007 23,140 GEL 0.000 GEL 0.000 GEL 23,140 GEL 4,000 GEL 0.000 GEL დანაზოგში – საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  2006 9,673 GEL 7,045 GEL 0.000 GEL 0.000 GEL 16,718 GEL 5,000 GEL 0.000 GEL ხელფასის გრაფაში მითითებულია საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში და თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლის თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში მიღებული ანაზღაურება. დანაზოგში – საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური არა
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა არა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); არა