პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ლევან თევზაძე
 • დაბადებით თარიღი : 28.05. 1979
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N23 საშუალო სკოლა რუსთავი 1996

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო/თბილისი 2014 – დღემდე დოქტორანტი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო/თბილისი 2001 მაგისტრთან გათანაბრებული

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა თავმჯდომარე 2018 წლის 27 თებერვლიდან 5 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლე 2018 წლის 18 იანვრიდან უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 2013 წლის 18 მარტიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლე (მივლინების საფუძველზე) 2013 წლის პირველი იანვრიდან გადაწყვეტილება
  ქუთაისის საქალაქო სასამართლო თავმჯდომარე 2012 წლის 25 ოქტომბრიდან 5 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  ქუთაისის საქალაქო სასამართლო დაეკისრა სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილება 2010 წლის 22 სექტემბრიდან გადაწყვეტილება
  ქუთაისის საქალაქო სასამართლო დაეკისრა მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელება 2010 წლის 22 სექტემბრიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში გადაწყვეტილება
  ქუთაისის საქალაქო სასამართლო დაეკისრა სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილება 2009 წლის 2 დეკემბერიდან გადაწყვეტილება
  ქუთაისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2009 წლის 2 დეკემბერიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში გადაწყვეტილება
  ქუთაისის საქალაქო სასამართლო დაეკისრა სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილება 2009 წლის 9 ნოემბრიდან გადაწყვეტილება
  ქუთაისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე (მივლინების საფუძველზე) 2009 წლის 9 ნოემბრიდან გადაწყვეტილება
  ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო დაეკისრა სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილება 2009 წლის 10 სექტემბრიდან გადაწყვეტილება
  ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო დაეკისრა მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელება 2009 წლის 10 სექტემბრიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში გადაწყვეტილება
  ბათუმის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე (მივლინების საფუძველზე) 2009 წლის 7 აპრილიდან გადაწყვეტილება
  ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო დაეკისრა სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილება 2008 წლის 11 აგვისტოდან გადაწყვეტილება
  ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2008 წლის 29 აპრილი 10 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  სამუშაო გამოცდილება

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

   

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები
  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო წინასწარი გამოძიებისა და დისციპლინური დევნის სამმართველოს ფინანსური დარღვევების შემოწმების განყოფილების უფროსი საქართველო/თბილისი 2008
  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გენერალური ინსპექციის წინასწარი გამოძიებისა და დისციპლინური დევნის სამმართველოს ფინანსური დარღვევების შემოწმების განყოფილების უფროსი გამომძიებელი საქართველო/თბილისი 2005-2007
  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გენერალური ინსპექციის დისციპლინური დევნის სამმართველოს უფროსი ინსპექტორი საქართველო/თბილისი 2005
  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გენერალური ინსპექციის საჩივარ-განცხადებებზე რეაგირების განყოფილების უფროსის მოადგილე საქართველო/თბილისი 2004-2005
  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გენერალური ინსპექციის ნარკომანიის წინააღმდეგ ბრძოლის განყოფილების უფროსის მოადგილე საქართველო/თბილისი 2004
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სააღსრულებო დეპარტამენტის დასავლეთ საქართველოს სააღსრულებო წარმოების სამმართველოს უფროსი 2003-2004
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სააღსრულებო დეპარტამენტის სააღსრულებო წარმოების სამმართველოს დასავლეთ საქართველოს სააღსრულებო წარმოებათა განყოფილების უფროსი 2002
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სააღსრულებო დეპარტამენტის თბილისის სააღსრულებო ბიუროს უფროსის მოადგილე; საქართველო/თბილისი 2002
  ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურა სტაჟიორ-გამომძიებელი საქართველო/თბილისი 2001-2002
  პროფესიული განვითარება

  ინფორმაცია არ იძებნება

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  ინფორმაცია არ იძებნება

  აკადემიური საქმიანობა

  ინფორმაცია არ იძებნება

  სამეცნიერო საქმიანობა

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  სტატია ავტორი თავისუფლების აღკვეთის შეფარდების თავისებურებანი საქართველოს სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით 2017 იხ. ბმული
  სტატია ავტორი დასაბუთებული განაჩენი, როგორც ჯეროვანი მართლმსაჯულების აუცილებელი შემადგენელი ნაწილი 2018 იხ. ბმული
  სახელმძღვანელო წინადადებები ავტორთა კომისიის წევრი სისხლის სამართლის საქმეზე განაჩენის ფორმის, მისი დასაბუთებულობისა და ტექსტის სტილისტიკური გამართულობის თაობაზე 2015 იხ. ბმული
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  საქართველოს სსკ-ის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის ,,ა’’ და მე-3 ნაწილის ,,ბ’’ ქვეპუნქტები (თაღლითობა, ე.ი. მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით სხვისი ნივთის დაუფლება ან ქონებრივი უფლების მიღება მოტყუებით, დიდი ოდენობით, ჩადენილი წინასწარი შეთანხმებით, ჯგუფის მიერ). 18 აპრილი, 2019 წელი გადაწყვეტილება
  სასამართლომ განსაზღვრა რომ ავტომანქანა შესაძლოა განხილულ იქნეს როგორც საცავი თუკი დაზარალებულმა და ბრალდებულმა მიანიჭეს მას საცავის ფუნქცია 28 თებერვალი, 2019 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სსკ-ის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი (თაღლითობა, ესე იგი მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით სხვისი ნივთის დაუფლება ან ქონებრივი უფლების მიღება მოტყუებით, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია). ამავე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი (თაღლითობა, ესე იგი მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით სხვისი ნივთის დაუფლება ან ქონებრივი უფლების მიღება მოტყუებით, ჩადენილი დიდი ოდენობით). 07 ნოემბერი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სსკ-ის 11{1},187-ე მუხლის პირველი ნაწილი (ოჯახის ერთი წევრის მიერ ოჯახის სხვა წევრის ნივთის დაზიანება, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია) 19 სექტემბერი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სსკ-ის 111,187-ე მუხლის პირველი ნაწილი (სხვისი ნივთის დაზიანება და განადგურება, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია). საქართველოს სსკ-ის 111,151-ე მუხლის პირველი ნაწილი (სიცოცხლის მოსპობის და ჯანმრთელობის დაზიანების მუქარა, როდესაც იმას, ვისაც ემუქრებიან გაუჩნდა მუქარის განხორციელების საფუძვლიანი შიში). 10 ივლისი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სსკ-ის 260-ე მუხლის მე-6 ნაწილის ,,ა“ ქვეპუნქტი (ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა და შენახვა, ჩადენილი განსაკუთრებით დიდი ოდენობით). სასამართლომ იმსჯელა საქმეზე ჩატარებული საპროცესო მოქმედებების კანონიერების სტანდარტზე იმ გარემოებების მიხედვით, რომელიც განსახილველ საქმეშია წარმოდგენილი. 14 ივნისი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სსკ-ის 126[1]-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით (ოჯახის ერთი წევრის მიერ ოჯახის სხვა წევრის მიმართ ძალადობა, რამაც გამოიწვია ფიზიკური ტკივილი და რასაც არ მოჰყოლია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 117-ე, 118-ე ან 120-ე მუხლებით გათვალისწინებული შედეგი, ჩადენილი არასრულწლოვნის თანდასწრებით. 23 მაისი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სსკ-ის 362-ე მუხლის მე-2 ნაწილის ,,ბ” ქვეპუნქტით (ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადება, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია) გათვალისწინებული დანაშაული; ასევე თაღლითობა, ე.ი. მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით, წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ, დიდი ოდენობით სხვისი ნივთის დაუფლებაში მოტყუებით), დანაშაული გათვალისწინებული საქართველოს სსკ-ის 180-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა” ქვეპუნქტითა და იმავე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ” ქვეპუნქტით. 07 მარტი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სსკ-ის 126[1]-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი (ოჯახის წევრის მიერ მეორის მიმართ ძალადობა, რამაც გამოიწვია ფიზიკური ტკივილი და რასაც არ მოჰყოლია საქართველოს სსკ-ის 117-ე, 118-ე ან 120-ე მუხლით გათვალისწინებული შედეგი, არასრულწლოვნის თანდასწრებით მისივე ოჯახის წევრის მიმართ). 28 თებერვალი, 2018 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სსკ-ის 2381-ე მუხლის მე-2 ნაწილი (ცივი იარაღის ტარებისათვის ნასამართლევი პირის მიერ, ცივი იარაღის ტარება). 12 იანვარი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 117-ე მუხლის მე-2 ნაწილი (ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება, რომელიც სახიფათოა სიცოცხლისათვის, რამაც გამოიწვია სიცოცხლის მოსპობა) 09 ივნისი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 78,708.42 GEL 4904.4 GEL 22,981.21 GEL 106,594.03 GEL 30000 GEL სხვა შემოსავალში ასახულია საქართველოს იუსტიციის
  უმაღლესი სკოლის
  მასწავლებელთა საბჭოს მასწავლებლის ანაზღაურება და იჯარის ხელშეკრულებით მიღებული შემოსავალი,
  დანაზოგში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა
  დეკლარაცია
  2018 70,096 GEL 2651.43 GEL 27,827.29 GEL 100,574.72 GEL 538.67 USD 15000 GEL სხვა შემოსავალში მითითებულია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის ანაზღაურება და იჯარის ხელშეკრულებით მიღებული შემოსავალი, დანაზოგში მითითებულია ანაბარზე არსებული თანხა და საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხის ოდენობა დეკლარაცია
  2017 81,775 GEL 8400 GEL 27,066.31 GEL 117,241.31 GEL 4609.86 GEL 11500 GEL სესხი, სს „საქართველოს ბანკი“ სამომხმარებლო სესხი, 3500, GEL სხვა შემოსავალში მითითებულია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის ანაზღაურება და იჯარის ხელშეკრულებით მიღებული შემოსავალი, დანაზოგში მითითებულია ანაბარზე არსებული თანხა და საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხის ოდენობა დეკლარაცია
  2016 81,218 GEL 8400 GEL 6729 GEL 96,347 GEL სესხი, სს „საქართველოს ბანკი“ სამომხმარებლო სესხი, 20000.00 GEL სესხი, სს „საქართველოს ბანკი“
  სამომხმარებლო სესხი, 3500, GEL
  სხვა შემოსავალში მითითებულია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის ანაზღაურება და იჯარის ხელშეკრულებით მიღებული შემოსავალი დეკლარაცია
  2015 82,050 GEL 3500 GEL 85,550 GEL სესხი, სს „საქართველოს ბანკი“ სამომხმარებლო სესხი, 20000.00 GEL სხვა შემოსავალში მითითებულია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის ანაზღაურება დეკლარაცია
  2014 81,355 GEL 81,355 GEL 10,000 GEL დანაზოგში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  2013 50,120 GEL 50,120 GEL დეკლარაცია
  2012 62,615 GEL 62,615 GEL დეკლარაცია
  2011 63,267 GEL 192 GEL 63,459 GEL აკადემიურ საქმიანობაში მითითებულია ქუთაისის აკ.წერეთლის სახელობის
  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორის ანაზღაურება
  დეკლარაცია
  2010 56,170 GEL 56,170 GEL დეკლარაცია
  2009 32,102 GEL 14,950 GEL 47,052 GEL 5000 GEL ხელფასში მითითებულია ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოსა და ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში მუშაობის პერიოდში მიღებული ანაზღაურება, დანაზოგში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  2008 21,421 GEL 4408 GEL 17,600 GEL 43,429 GEL ხელფასში მითითებულია მოსამართლის და შს სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში მუშაობის პერიოდში მიღებული ანაზღაურება, სხვა შემოსავალში მითითებულია ავტომობილის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი დეკლარაცია
  2007 10,900 GEL 10,900 GEL 17,600 GEL ხელფასში მითითებულია შს სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში მუშაობის პერიოდში მიღებული ანაზღაურება, დანაზოგში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ე.წ “ციანიდის საქმესთან” დაკავშირებით პროკურატურაში გამოკითხვის შესახებ ტაბულა ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური არა
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა არა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); არა