პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ლაშა თავართქილაძე
 • დაბადებით თარიღი : 25.08.1980
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  ხულოს რაიონის საშუალო სკოლა ხულო 1997

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო/თბილისი 2002 მაგისტრთან გათანაბრებული

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019 წლის 18 სექტემბერი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2018-2019 უვადოდ გადაწყვეტილება
  ბათუმის საქალაქო სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე 2014-2018 3 წლით გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო კონსულტანტი 2013-2014
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლის თანაშემწე 2007-2012
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატა მთავარი სპეციალისტი 2007

  სხვა სამუშა გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები
  ქობულეთის რაიონის სანოტარო ბიურო კონსულტანტი საქართველო/ქობულეთი 2002-2006
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2013 იუსტიციის სკოლის მსმენელი
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2007 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2006 საერთო სპეციალობა
  ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2006
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2003
  სამოსამართლო სწავლების ცენტ5რი მოსამართლის თანაშეწის კურსი 2002

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი
  ააიპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი საქართველო/თბილისი
  საქართველოს უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი

  სამეცნიერო საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  საარჩევნო დავა, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განკარგულების ბათილად ცნობა და ახალი აქტის გამოცემის დავალება 17 სექტემბერი, 2021 გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 68238 GEL 68238 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2019 68920 GEL 68920 GEL 11000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76275 GEL 76275 GEL 22280 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 74196 GEL 74196 GEL 13100 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73512 GEL 73512 GEL 10000 GEL; 26580 USD; ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74419 GEL 74419 GEL 26580 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2014 54479 GEL 54479 GEL 15000 GEL; 26580 USD; ფინანსური დეკლარაცია
  2013 4800 GEL 8095 GEL 12895 GEL 15000 GEL; 26580 USD; სხვა შემოსავალში მითითებულია იუსტიციის სკოლის სტიპენდია ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  სტატია ლაშა თავართქილაძის გახმაურებული საქმეების შესახებ ტაბულა ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  სტატია ლაშა თავართქილაძის გახმაურებული საქმეების შესახებ ტაბულა ბმული