პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : შალვა თადუმაძე
 • დაბადებით თარიღი : 22.01.1978
 • სასამართლო : საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა / უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე, სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის თავმჯდომარე
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლების წლები
  31-ე საშუალო სკოლა თბილისი 1983-199

  უმაღლესი განათლება

   

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლა საქართველო, თბილისი 2006-2007
  ნ.დუმბაძის სახელობის თბილისის ჰუმანიტარული ინსტიტუტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 1994-1998 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის/ არჩევის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე/პალატის თავმჯდომარე/მოსამართლე 2019 წლის 19 დეკემბრიდან
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო მოსამართლე 2019 წლის 12 დეკემბრიდან უვადოდ გადაწყვეტილება
  გასაუბრება საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსმენა საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს პროკურატურა მთავარი/გენერალური პროკურორი საქართველო/თბილისი 16.07.2018 – 12.12.2019 შალვა თადუმაძის საქართველოს მთავარ პროკურორად არჩევის შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2018 წლის 16 ივლისის N3142 – რს დადგენილება
  საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია ადმინისტრაციის უფროსი საქართველო/თბილისი 2018
  საქართველოს მთავრობა საპარლამენტო მდივნის სამსახურის უფროსი საქართველო/თბილისი 2012-2018
   საქართველოს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია წევრი საქართველო/თბილისი 2017
  საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის რეფორმის ხელშემწყობ სამთავრობო კომისია ხელმძღვანელი საქართველო/თბილისი 2014-2016
  ასოციაცია  „სამართალი და თავისუფლებასა“ და ევროპის კავშირის (EU) პროექტი – „წამების პრევენცია სამხედრო ჰაუპტვახტებში“ პროექტის კოორდინატორი 2010-2012
   „შალვა თადუმაძე და ბი ელ ფი კონსალტინგი“ დამფუძნებელი/ადვოკატი საქართველო/თბილისი 2008-2012
  კომპანია „აბგ & პროფსერვის გრუპი“ ადვოკატი 2007-2008
   ეროვნული უსაფრთხოების შემსწავლელი ცენტრისა და  IRI-ის პროექტი – „ეროვნული უსაფრთხოების შემსწავლელ სკოლაში“ პროექტის კოორდინატორი 2006-2009
   ასოციაცია „სამართალი და თავისუფლება“ და „ადამიანის უფლებების დაცვა შეიარაღებულ ძალებში და სამოქალაქო კონტროლი თავდაცვის სამინისტროზე“  ღია საზოგადოების ინსტიტუტის ბუდაპეშტის ფონდის (OSI) პროექტი პროექტის კოორდინატორი და ადვოკატი 2005-2007
  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე საქართველო/თბილისი 2003-2004
  ევროპული კომისიის (EC) პროექტი – „სამხედრო მოსამსახურეთა უფლებების დაცვა და ანტიკორუფციული ღონისძიებები თავდაცვის სფეროში“ ადვოკატი 2002-2003
  ასოციაცია  „სამართალი და თავისუფლებასა“ და პროექტი – „სამხედრო მოსამსახურის უფლებებში“  ევროპის უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის (OSCE) ადვოკატი 2001-2002
  საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო კადრების მთავარი სამმართველოს იურიდიული ქვეგანყოფილების იურისტ-კონსულტანტი საქართველო/თბილისი 2001
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2006 საერთო სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სასწავლო კურსი – რეგულირების ზეგავლენის შეფასება;
  თარიღი: 2017;
  ქვეყანა/ქალაქი: ჩეხეთი/პრაღა;
  დაფინანსების წყარო: ევროკავშირი.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სასწავლო კურსი – წინასასამართლო პრობაცია;
  თარიღი: 2015;
  ქვეყანა/ქალაქი: ამერიკის შეერთებული შტატები;
  დაფინანსების წყარო: ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სასწავლო კურსი – აშშ-ს მართლმსაჯულების სისტემაში მძიმე და მსუბუქი დანაშაულებები და ალტერნატიული სასჯელები;
  თარიღი: 2014;
  ქვეყანა/ქალაქი: ამერიკის შეერთებული შტატები;
  დაფინანსების წყარო: სახელმწიფო დეპარტამენტი.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სასწავლო კურსი – ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები და საგადასახადო სისტემები;
  თარიღი: 2008;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: პირადი.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სასწავლო კურსი – საჯარო პოლიტიკა;
  თარიღი: 2006-2007;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი; სტრასბურგი/საფრანგეთი;
  დაფინანსების წყარო: ევროპის საბჭო.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – ნატოში ინტეგრაცია;
  თარიღი: 2004;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: ნატოს სკოლა.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სემინარი – გენერალური ინსპექტორის როლი და ფუნქციები;
  თარიღი: 2003;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: აშშ-ს საერთაშორისო სამართლის სწავლების თავდაცვის ინსტიტუტი.
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები შენიშვნა
  2019 84000 GEL / 5083 GEL ხელფასში – მთავარი პროკურორის და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში აღებული ანაზღაურება. ფინანსური დეკლარაცია გადაწყვეტილება დაჯარიმების თაობაზე
  2018 28000 GEL / 31500 GEL / 26515 GEL / 2766 GEL ხელფასში – საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივნის, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსის, მთავარი პროკურორისა და გენერალური პროკურორის ანაზღაურებები. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 94500 GEL სესხი, საკრედიტო ხაზი, 15000, GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 95700.00 GEL სესხი, სესხი, 30000.00 USD / სესხი, საკრედიტო ბარათი, 15000.00
  GEL
  ფინანსური დეკლარაცია
  2012 25000.00 GEL 12000.00 USD სესხი, სესხი, 30000.00 USD დანაზოგში – საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  მაკო გომურისათვის დაზარალებულის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით ბმული
  განცხადება საქართველოს ყოფილი მთავარი პროკურორის ოთარ ფარცხალაძის შესახებ ბმული
  საკუთარ დიპლომთან დაკავშირებით პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე, მთავარი პროკურორის კანდიდატად ყოფნის დროს ბმული
  ბიძინა ივანიშვილის საქმიანობის შესახებ ბმული
  მართლმსაჯულების სისტემაში არსებულ გამოწვევებთან დაკავშირებით ინტერვიუ ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);