პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ნონა ზარქუა
 • დაბადებით თარიღი : 07.09.1978
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N3 საშუალო სკოლა სამტრედია 1982

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1992 მაგისტრთან გათანაბრებული
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2011 დოქტორანტი
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 10 ივნისი, 2020 გადაწყვეტილება
  სამტრედიის რაიონული სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე 22 თებერვალი, 2018 უვადოდ გადაწყვეტილება
  სამტრედიის რაიონული სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე 1 მაისი, 2016 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2005-2012
  თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2002-2005
  თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2000-2002

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  სსიპ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრი დირექტორის მოადგილე / დირექტორი / დირექტორის მრჩეველი სამართლებრივ საკითხებში / საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი თბილისი, საქართველო 2013-2015
  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ „სამედიცინო მედიაციის სამსახური” სამედიცინო დავების განხილვისა და მონიტორინგის სამსახურის უფროსი თბილისი, საქართველო 2012-2015
  თბილისის სახელმწიფო ქონების მართვის საქალაქო სამმართველო იურიდიული სექტორის უფროსი სპეციალისტი თბილისი, საქართველო 1999-2000
  საქართველოს მშენებლობის სამინისტროს N2 საამშენებლო ტრესტის კომლექტაციის სამმართველო კადრების ინსპექტორი თბილისი, საქართველო 1985-1987
  სამტრედიის საწესჩვეულებო მომსახურების კომბინატი საქმეთა მმართველი სამტრედია, საქართველო 1983-1985
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების  დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი: 2000
  ქვეყანა/ქალაქი: გერმანია, ბერლინი და ბრემენი
  დაფინანსების წყარო: „ტასისი“
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: საარჩევნო სამართალი
  თარიღი: 2003
  ქვეყანა/ქალაქი: აშშ
  დაფინანსების წყარო: აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სამოქალაქო საპროცესო უფლებებთან მუშაობის მეთოდები
  თარიღი: 2007
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GTZ)
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: არამატერიალური ქონებრივი სიკეთისა და საკონკურენციო სამართლის მაქს-პლანკის ინსტიტუტში საავტორო და პატენტის სამართლის პრობლემატური საკითხები
  თარიღი: 2011
  ქვეყანა/ქალაქი: მიუნხენი
  დაფინანსების წყარო: გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GTZ)
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  კავკასიის უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2010-2011
  ნ. დუმბაძის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2009-2010 / 1994-1996
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2002-2004
  თბილისის ჰუმანიტარული ინსტიტუტი თბილისი, საქართველო 1997-2000
  თბილისის იურიდიულ-პედაგოგიური კოლეჯი თბილისი, საქართველო 1992-1993
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 30400 GEL 0.000 0.000 30400 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2018 30400 GEL 0.000 0.000 30400 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2017 30400 GEL 0.000 0.000 30400 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2016 30400 GEL 0.000 0.000 30400 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2015 42400 GEL 0.000 0.000 42400 GEL 3300 GEL 30000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 30760 GEL 0.000 0.000 30760 GEL 3300 GEL 19000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 30760 GEL 0.000 0.000 30760 GEL 13500 GEL 400 USD 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2011 44895.17 GEL 0.000 0.000 44895.17 GEL 0.000 18000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2010 42470 GEL 0.000 0.000 42470 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2009 36959 GEL 0.000 0.000 36959 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2008 32400 GEL 3600 GEL 0.000 36000 GEL 0.000 4000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2007 26670 GEL 0.000 0.000 26670 GEL 11000 GEL 4400 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2006 21200 GEL 0.000 0.000 21200 GEL 10000 GEL 4400 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2005 9600 GEL 0.000 2200 USD 9600 GEL 2200 USD 10000 GEL 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია რეფორმის და განვითარების ფონდის მიერ გაცემული გრანტი. ფინანსური დეკლარაცია
  2004 5000 GEL 200 GEL 200 USD 5200 GEL 200 USD 8000 GEL 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია რეფორმის და განვითარების ფონდის მიერ გაცემული გრანტი. ფინანსური დეკლარაცია
  2003 4630 GEL 200 GEL 200 USD 4830 GEL 200USD 5500 GEL 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია რეფორმის და განვითარების ფონდის მიერ გაცემული გრანტი. ფინანსური დეკლარაცია
  2002 4630 GEL 200 GEL 0.000 4830 GEL 4500 GEL 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2001 6500 GEL 650 GEL 0.000 7150 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2000 5500 GEL 900 GEL 560 DM 1500 FF 6400 GEL 560 DM 1500 FF 0.000 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია TASLS-ის პროგრამის – “მოსამართლის კვალიფიკაციის ამაღლება” ფარგლებში მიღებული გრანტი. ფინანსური დეკლარაცია
  1999 0.000 0.000 0.000 0.000 1500 USD 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);