პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ირინა ზარქუა
 • დაბადებით თარიღი : 27.07.1965
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : თავისი სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N11 საშუალო სკოლა სოხუმი 1982

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  აფხაზეთის ა.მ. გორკის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორია – იურიდიული საქართველო 1987 სამართალმცოდნეობის სპეციალიზაცია
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2020 წლის 23 მარტი განკარგულება
  სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2019 წლის 11 ივლისი 2020 წლის 10 ივლისამდე გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2019 წლის 1 ივლისი გადაწყვეტილება
  სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2018 წლის 22 თებერვალი უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე (მივლინების საფუძველზე) 2018 წლის 4 ივნისი 2019 წლის 5 ივნისამდე გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე (მივლინების საფუძველზე) 2017 წლის 6 ივნისი 2018 წლის 5 ივნისამდე გადაწყვეტილება
  სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2015 წლის 1 მაისი 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  ოჩამჩირის რაიონული და ტყვარჩელის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2006-2009
  აფხაზეთის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 2005-2006
  აფხაზეთის უმაღლესი სასამართლო მოსამართლე 1999-2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტის მოწვეული მასწავლებელი საქართველო/ თბილისი 2007-დღემდე
  აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო იურიდიული და საკადრო საკითხთა სამმართველოს უფროსის მოადგილე საქართველო 2014-2015
  აფხაზეთის ა/რ ეკონომიკის სამინისტრო იურიდიული სამსახურის უფროსი, შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი საქართველო 2009-2013
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი სამართლის თეორიისა და სახელმწიფო სამართლის კათედრაზე მასწავლებელი საქართველო/ სოხუმი 1989-2007
  აფხაზეთის ა.მ. გორკის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სახელმწიფოსა და სამართლის თეორიის კათედრის მასწავლებელი საქართველო 1987-1989
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი
  საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულების ბათილად ცნობა, ახალი ინდივიდუალურ ადმინისტრაციული აქტის გამოცემის დავალება, N7 და N13-ე საარჩევნო უბნის თავმჯდომარის კომისიის მდივნის, რეგისტრატორის, კომისიის წევრების მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის – გაფრთხილების დაკისრება და კენჭისყრის შედეგების ბათილად ცნობა 12ოქტომბერი, 2021 წელი გადაწყვეტილება იხ. ბმული
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 67066,51 GEL 2477 GEL 1752 GEL 15000 USD 4000 GEL 75295, 51 GEL 15000 USD სესხი 42000 GEL “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია მიწვეული ლექტორობიდან მიღებული შემოსავალი შემდეგი დაწესებულებებიდან: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი [01.01.2019- 31.12.2019]; თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი [01.01.2019- 31.12.2019]. “სხვა შემოსავალში” ასახულია დედისაგან მიღებული ფულადი საჩუქრის რაოდენობა. აგრეთვე, ავტომობილის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. ” საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ოდენობა [12.06.2018-25.05.2022 პერიოდში]. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61180 GEL 2846,4 GEL 1260 GEL 1000 USD 65286, 4 GEL 1000 USD სესხი 42000 GEL აკადემიურ საქმიანობაში ასახულია მიწვეული ლექტორობიდან მიღებული შემოსავალი შემდეგი დაწესებულებებიდან: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი [01.01.2018- 31.12.2018]; თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი [24.09.2018- 31.12.2018]. “სხვა შემოსავალში” ასახულია დედისაგან მიღებული ფულადი საჩუქრის რაოდენობა. ” საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ოდენობა [12.06.2018-25.05.2022 პერიოდში. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 70579,58 GEL 2507 GEL 1000 GEL 1000 USD 74086, 58 GEL 1000 USD სესხი 7300 GEL სესხი42000 GEL აკადემიურ საქმიანობაში ასახულია მიწვეული ლექტორობიდან მიღებული შემოსავალი შემდეგი დაწესებულებებიდან: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი & პერსონალის მართვის საერთაშორისო აკადემიის თბილისის სასწავლო ცენტრი. “სხვა შემოსავალში” ასახულია დედისაგან მიღებული ფულადი საჩუქრის რაოდენობა. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის ოდენობა [ 02.03.2018-25.08.2018] და [12.06.2018-25.05.2022] ფინანსური დეკლარაცია
  2016 65218,74 GEL 3820 GEL 1000 USD 69038, 74 GEL 1000 USD “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოწვეული ლექტორობით მიღებული შემოსავალი. სხვა შემოსავალში ასახულია დედისაგან მიღებული ფულადი საჩუქრის რაოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 5525.00 GEL 45574.50 GEL 3072.00 GEL 2000.00 GEL 56171, 5 GEL “ხელფასში” ასახულია მიღებული შემოსავალი აფხაზეთის ა/რ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროდან და სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლოდან. “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია მიწვეული ლექტორობით მიღებული შემოსავალი შემდეგი დაწესებულებებიდან: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი & პერსონალის მართვის საერთაშორისო აკადემიის თბილისის სასწავლო ცენტრი. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 13406.00 GEL 2425.00 GEL 2000.00 GEL 17831 GEL აკადემიურ საქმიანობაში ასახულია მიწვეული ლექტორობით მიღებული შემოსავალი შემდეგი დაწესებულებებიდან: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი & პერსონალის მართვის საერთაშორისო აკადემიის თბილისის სასწავლო ცენტრი. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 12500.00 GEL 3125.00 GEL 1800.00 GEL 17425 GEL აკადემიურ საქმიანობაში ასახულია მიწვეული ლექტორობით მიღებული შემოსავალი შემდეგი დაწესებულებებიდან: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი & პერსონალის მართვის საერთაშორისო აკადემიის თბილისის სასწავლო ცენტრი. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 10790.00 GEL 2400.00 GEL 1500.00 GEL 14690 GEL აკადემიურ საქმიანობაში ასახულია მიწვეული ლექტორობით მიღებული შემოსავალი შემდეგი დაწესებულებებიდან: სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი & პერსონალის მართვის საერთაშორისო აკადემიის თბილისის სასწავლო ცენტრი. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 30231 GEL 30231 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2007 18850 GEL 2045 GEL 20 895 GEL “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოწვეული ლექტორობით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 17400 GEL 2250 GEL 19650 GEL “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალში მასწავლებლობით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2005 1450 GEL 200 GEL 300 GEL 1950 GEL სესხი 2000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულის ოდენობა. “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალში მასწავლებლობით მიღებული შემოსავალი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესიხ ოდენობა შემდეგ პერიოდში [1.-3.2006-4.06.2007] ფინანსური დეკლარაცია
  2004 1146 GEL 321.92 GEL 800 GEL 2256, 92 GEL “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის სამართლის თეორიისა და საკონსტიტუციო სამართლის კათედრის მასწავლებლობით მიღებული შემოსავალი. “სხვა შემოსავალში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულის ოდენობა ფინანსური დეკლარაცია
  2003 8492 GEL 1500 GEL 1000 GEL 10992 GEL “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის სამართლის თეორიისა და საკონსტიტუციო სამართლის კათედრის მასწავლებლობით მიღებული შემოსავალი. “სხვა შემოსავალში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულის ოდენობა ფინანსური დეკლარაცია
  2002 8389 GEL 1512 GEL 1980 GEL 11881 GEL “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის სამართლის თეორიისა და საკონსტიტუციო სამართლის კათედრის მასწავლებლობით მიღებული შემოსავალი. “სხვა შემოსავალში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულის ოდენობა ფინანსური დეკლარაცია
  2001 8271 GEL 1500 GEL 2500 GEL 12271 GEL “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის სამართლის თეორიისა და საკონსტიტუციო სამართლის კათედრის მასწავლებლობით მიღებული შემოსავალი. “სხვა შემოსავალში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულის ოდენობა ფინანსური დეკლარაცია
  2000 6317 GEL 1800 GEL 1600 GEL 9717 GEL “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის სამართლის თეორიისა და საკონსტიტუციო სამართლის კათედრის მასწავლებლობით მიღებული შემოსავალი. “სხვა შემოსავალში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულის ოდენობა ფინანსური დეკლარაცია
  1999 4050 GEL 3600 GEL 7650 GEL “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის სამართლის თეორიისა და საკონსტიტუციო სამართლის კათედრის მასწავლებლობით მიღებული შემოსავალი. “სხვა შემოსავალში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულის ოდენობა ფინანსური დეკლარაცია
  1998 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე

  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური არა
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა არა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); არა