პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ეკა ზარნაძე
 • დაბადებით თარიღი : 21.07.1974
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  №54 საშუალო სკოლა თბილისი 1991

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2002 იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამართლის ინსტიტუტი სამოქალაქო სამართალი თბილისი, საქართველო 1996-1999 ასპირანტი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1996 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 1 ივლისი, 2010 განკარგულება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 11 ოქტომბერი, 2019 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 25 მაისი, 2017 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 3 ივნისი, 2013 გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 1 იანვარი, 2012 გადაწყვეტილება
  გორის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 9 ნოემბერი, 2009 გადაწყვეტილება
  მცხეთის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 1 ნოემბერი, 2008 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 10 ნოემბერი, 2007 10 წლის ვადით გადაწყვეტილება

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ექსპერტი თბილისი, საქართველო 2018
  East west Management institute- JILEP Project (ისტ-უესტ მენეჯმენტ ინსტიტუტ ინკ-ის წარმომადგენლობა საქართველოში) ექსპერტი თბილისი, საქართველო 2015
  სსიპ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრი ექსპერტი თბილისი, საქართველო 2015-2016
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: როგორ გავუმკლავდეთ ურჩ და არაკვალიფიციურ მხარეს (ადვოკატი, პროკურორი) რათა ხელი შევუწყოთ წესრიგის დაცვას და ჭეშმარიტების ძიებას
  თარიღი: 28 მაისი, 2020 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/DoJ
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ოჯახში ძალადობის საქმეების თავისებურებები
  თარიღი: 21 მაისი, 2020 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა / DoJ
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: მოსამართლის როლი პანდემიის დროს
  თარიღი: 18 მაისი, 2020 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/USAID/PROLoG
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: პრაქტიკული ფსიქოლოგია (ემოციური ინტელექტი)
  თარიღი: 25-26 აპრილი, 2020 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: საერთაშორისო სამართლებრივი ურთიერთდახმარება სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე
  თარიღი: 15-16 სექტემბერი, 2018 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: პროდუქტიულობისა და წარმატების მიღწევის უნარები
  თარიღი: 21-22 ოქტომბერი, 2017 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ბავშვთა უფლებები
  თარიღი: 17-18 დეკემბერი, 2016 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/UNICEF
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სამოსამართლო ქცევა და ეთიკა
  თარიღი: 10-11 მარტი, 2014 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/JILEP
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სამართლებრივი არგუმენტაცია და სამართლის ინტერპრეტაცია
  თარიღი: 7-8 ნოემბერი, 2013 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: მორიგების საქმეები
  თარიღი: 14-15 ნოემბერი, 2013 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/GIZ
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სასამართლო პროცესზე კომუნიკაციის სტანდარტები
  თარიღი: 9-10 მარტი, 2012 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ცვლილებები
  თარიღი: 3 თებერვალი, 2012 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია
  თარიღი: 26-27 ნოემებერი, 2011 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/COE Denmark’s Georgia Programme
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ლიზინგი სამართლებრივ ასპექტში
  თარიღი: 10 ივნისი, 2011 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი
  დაფინანსების წყარო: EPI (USAID contractor)
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სისხლის სამართლის საქმისწარმოების პროგრამა
  თარიღი: 30 აპრილი – 1 მაისი, 2011 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სამოქალაქო და ადმინისტრაციული გადაწყვეტილების აღსრულება
  თარიღი: 25-26 თებერვალი, 2011 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/ GIZ
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ცვლილებები
  თარიღი: 30 იანვარი, 2011 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: კრედიტის უზრუნველყოფა
  თარიღი: 28-29 იანვარი, 2011 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/GIZ
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: საავტორო და სავაჭრო ნიშნების სამართალი
  თარიღი: 2-4 დეკემბერი, 2010 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/GTZ
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის პრობლემატური საკითხები
  თარიღი: 29-30 ოქტომბერი, 2010 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: გადახდისუუნარობა
  თარიღი: 29 აპრილი – 1 მაისი, 2010 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/GTZ
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: მტკიცებულებათა შეფასება სამოქალაქო პროცესში
  თარიღი: 16-17 ოქტომბერი, 2009 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/GTZ
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სამოშაო ტექნიკა სამოქალაქო პროცესში, გადაწყვეტილების ჩამოყალიბება, აგებულება, დასაბუთება
  თარიღი: 2-3 ოქტომბერი, 2009 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა/GTZ
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ცალკეული კატეგორიის დავების განხილვის თავისებურებანი
  თარიღი: 20-21 ივნისი, 2009 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი
  დაფინანსების წყარო: იუსტიციის უმაღლესი სკოლა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  შპს იურიდიული საკონსულტაციო ბიურო თბილისი, საქართველო 2017
  შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2016
  ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2016
  სასწავლო ცენტრი თბილისი, საქართველო 2015
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა თბილისი, საქართველო 2015-2016
  ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2013
  საქართველოს უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო სანივთო სამართალი; ფასიანი ქაღალდების სამართალი; ზოგადი ვალდებულებითი სამართლის პრაქტიკა; სასარჩელო წარმოების თავისებურებები სამოქალაქო საპროცესო სამართალში; საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი; სამოქალაქო საპროცესო სამართალი. 2012- დღემდე
  თბილისის ჰუმანიტარული სასწავლო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო საკორპორაციო სამართალი; გადახდის უუნარობის სამართალი. 2012- 2017
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო ფასიანი ქაღალდების სამართლი; სამოქალაქო საპროცესო სამართლის გაღრმავება; საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი; საქალაქო სასამართლოს კლინიკა. 2012- 2020
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო სამოქალაქო სამართლი 2005-2011
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო სამოქალაქო სამართალი 2002-2005
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო სამართლის საფუძვლები 1996-2002

  სამეცნიერო საქმიანობა

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  მოხსენება ავტორი არასრულწლოვანთა უფლებების ჰარმონიზაცია ევროპულ სტანდარტებთან: საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის სრულყოფის პერსპექტივები 2016 იხ. ბმული
  სახელმძღვანელო თანაავტორი “სავარჯიშოები სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილსა და სანივთო სამართალში” 2014
  კრებული ავტორი “ფასიანი ქაღალდების ნომინალური მფლობელობის ინსტიტუტის ნორმათა უნიფიცირება და ჟენევის კონვენცია ფასიანი ქაღალდების შესახებ 2014 იხ. ბმული
  ჟურნალი მართლმსაჯულება და კანონიN11 ავტორი “საორდერო ფასიანი ქაღალდი და მისი სამართლებრივი მოწესრიგების ძირითადი ასპექტები” 2011
  ჟურნალი ქართული სამართლის მიმოხილვა 10 N1. ავტორი “მეუღლეთა მიერ ქორწინების განმავლობაში შეძენილი უძრავი ქონების მართვისა და განკარგვის საკითხებზე სასამართლო დავების გადაწყვეტის ზოგიერთი თავისებურება” 2007
  კრებული თანაავტორი “ფასიანი ქაღალდების ცნება და კლასიფიკაცია” 2004
  წიგნი თანაავტორი მემკვიდრეობის სამართალი”, სასამართლო პრაქტიკის კომენტარი სამოქალაქო და საკორპორაციო სამართალში 2003
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  მშობლად აღიარება 27 სექტემბერი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  არასრულწლოვანის საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრა, მშობლის უფლების შეზღუდვა 19 ივლისი, 2016 წელი გადაწყვეტილება
  ალიმენტის ოდენობის გაზრდა 05 ივლისი, 2013 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66053,08 GEL 14927.26 GEL 6240, 17 GEL 87220.51 GEL 37110 USD 634,73 USD 766,68 GEL 20000 EUR 0 “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია მიღებული შემოსავლის ჯამური ოდენობა შემდეგი დაწესებულებებიდან: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; საქართველოს უნივერსიტეტი ; საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა; საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო; ნიუ ვიჟენ-უნივერსიტეტი; იუსტიციის სასწავლო ცენტრი; “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე ასახული თანხები, საბანკო ანაბრის სარგებელი და საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. “”სხვა შემოსავალში” ასახულია საექსპერტო მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავალი ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61020 GEL 15309.55 GEL 5701,3 GEL 82030.85 GEL 35360,31 USD 12663 GEL 20000 EUR 0.000 “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია მიღებული შემოსავლის ჯამური ოდენობა შემდეგი დაწესებულებებიდან: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; საქართველოს უნივერსიტეტი ; საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო; “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები, ასევე ნაღდი ფულადი თანხა 20000 ევროს ოდენობით. “სხვა შემოსავალში” ასახულია საექსპერტო მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 74175 GEL 18222.05 GEL 0.000 92397.05 GEL 20000 USD 10000 EUR 0.000 “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია მიღებული შემოსავლის ჯამური ოდენობა შემდეგი დაწესებულებებიდან: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; საქართველოს უნივერსიტეტი ; შპს იურიდიული საკონსულტაციო ბიურო ; საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა; “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები, ასევე ნაღდი ფულადი თანხა 10000 ევროს ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73491,12 GEL 15864.16 GEL 500 GEL 89855.28 GEL 21000 USD 0.000 “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია მიღებული შემოსავლის ჯამური ოდენობა შემდეგი დაწესებულებებიდან: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; საქართველოს უნივერსიტეტი ; ნიუ- ვჟენ უნივერსიტეტი;”დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა 21000 დოლარის ოდენობით. “სხვა შემოსავალში” ასახულია საექსპერტო მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74450 GEL 15227.48 GEL 1008 USD 1200 GEL 90877.48 GEL 1008 USD 20000 USD 7000 EUR 0.000 “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია მიღებული შემოსავლის ჯამური ოდენობა შემდეგი დაწესებულებებიდან: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; საქართველოს უნივერსიტეტი ; იუსტიციის უმაღლესი სკოლა; სსიპ საქართველოს
  იუსტიციის სამინისტროს
  სასწავლო ცენტრი; East west Management institute- JILEP Project; სასწავლო ცენტრი; “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები, ასევე ნაღდი ფულადი თანხა 5000 დოლარის ოდენობით. “სხვა შემოსავალში” ასახულია საექსპერტო მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავალი.
  ფინანსური დეკლარაცია
  2014 74735 GEL 22112.2 GEL 1800 USD 96847.2 GEL 15000 USD 5000 USD 0.000 “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია მიღებული შემოსავლის ჯამური ოდენობა შემდეგი დაწესებულებებიდან: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; საქართველოს უნივერსიტეტი ; “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები, ასევე ნაღდი ფულადი თანხა 5000 დოლარის ოდენობით. “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომანქანის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 43800 GEL 13890.27 GEL 0.000 57690.27 GEL 40000 USD 5000 GEL “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია მიღებული შემოსავლის ჯამური ოდენობა შემდეგი დაწესებულებიდან: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; საქართველოს უნივერსიტეტი ; ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტი; “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 37395 GEL 10937.96 GEL 0.000 48332.96 GEL 10000 USD 5000 GEL “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია მიღებული შემოსავლის ჯამური ოდენობა შემდეგი დაწესებულებიდან: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; საქართველოს უნივერსიტეტი ;”დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 37359 GEL 8729.62 GEL 0.000 46088.62 GEL 6000 USD 5000 GEL “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია მიღებული შემოსავლის ჯამური ოდენობა შემდეგი დაწესებულებიდან: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2010 38170 GEL 6861.37 GEL 0.000 45031.37 GEL 2500 USD 0.000 “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია მიღებული შემოსავლის ჯამური ოდენობა შემდეგი დაწესებულებიდან: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა 2500 დოლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2009 32894 GEL 6840 GEL 0.000 39734 GEL 3000 USD 10000 EUR 0.000 “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია მიღებული შემოსავლის ჯამური ოდენობა შემდეგი დაწესებულებიდან: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები ასევე ნაღდი ფულადი თანხა 10000 ევროს ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 25061.39 GEL 17105.54 GEL 0.000 42166.93 GEL 8000 EUR 10 000 USD 0.000 “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია მიღებული შემოსავლის ჯამური ოდენობა შემდეგი დაწესებულებიდან: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა 8000 ევროსა და 10 000 დოლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2007 0.000 11716 GEL 0.000 11716 GEL 10183.86 GEL 8000 EUR 6000 USD 0.000 “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია მიღებული შემოსავლის ჯამური ოდენობა შემდეგი დაწესებულებიდან: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები ასევე ნაღდი ფულადი თანხა 8000 ევროს ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  რას ნიშნავს იყო მოსამართლე? საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური არა
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა არა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); არა