პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : მაია ვაჩაძე
 • დაბადებით თარიღი : 29.04.1962
 • სასამართლო : საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  პირველი საშუალო სკოლა ამბროლაური 1979

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2008-დღემდე დოქტორანტურა
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1984 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის/ არჩევის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019 წლის 16 დეკემბერი უვადოდ გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო მოსამართლე 2019 წლის 12 დეკემბერი უვადოდ გადაწყვეტილება სასამართლოს თავმჯდომარე – ნინო ქადაგიძე
  გასაუბრება საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსმენა საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სადისციპლინო პალატა თავმჯდომარე 2013 – 2019 სასამართლოს თავმჯდომარე – ნინო გვენეტაძე, თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი – მზია თოდუა
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატა მოსამართლე 2009 წლის 20 ივლისი 10 წლით სასამართლოს თავმჯდომარეები – კონსტანტინე კუბლაშვილი, ნინო გვენეტაძე, თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი – მზია თოდუა
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო მოსამართლე 2009 წლის 20 ივლისი 10 წლით გადაწყვეტილება სასამართლოს თავმჯდომარეები – კონსტანტინე კუბლაშვილი, ნინო გვენეტაძე, თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი – მზია თოდუა
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატა თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი 2005 წლის მარტი – 2007 წლის ივნისი სასამართლოს თავმჯდომარე – კონსტანტინე კუბლაშვილი
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო დიდი პალატა წევრი 2001 წლიდან – დღემდე
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატა მოსამართლე 1999 წლის 23 ივლისი სასამართლოს თავმჯდომარეები – ლადო ჭანტურია, კონსტანტინე კემულარია, კონსტანტინე კუბლაშვილი
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო მოსამართლე 1999 წლის 20 ივლისი 10 წლით სასამართლოს თავმჯდომარეები – ლადო ჭანტურია, კონსტანტინე კემულარია, კონსტანტინე კუბლაშვილი
  თბილისის საოლქო (სააპელაციო) სასამართლო ადმინისტრაციული სამართლისა და საგადასახადო საქმეთა პალატა მოსამართლე 1998 წლის 6 ოქტომბერი – 1999 წლის 20 ივლისი სასამართლოს თავმჯდომარე – დავით სულაქველიძე
  თბილისის გლდანის რაიონული სასამართლო ადმინისტრაციული და სააღსრულებო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 1995 წლის 15 ნოემბერი – 1998 წლის 6 ოქტომბერი 5 წლით სასამართლოს თავმჯდომარე – ნუგზარ ბირკაია
  თბილისის საქარხნო რაიონის სახალხო სასამართლო სტაჟიორი                  (უშუალო ხელმძღვანელი – ალექსანდრე ტალიაშვილი) 1984 -1985

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს კოლეგია წევრი საქართველო, თბილისი 1992-1995
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სამართლებრივი ურთიერთობებისა და სამართლებრივი ინფორმაციის სამმართველო უფროსი საქართველო, თბილისი 1993-1995 ტარიელ კულულაშვილი, თევდორე ნინიძე
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასამართლო ორგანოების სამმართველოს სამართლებრივი ინფორმაციისა და სამართლებრივი სწავლების განყოფილება უფროსი საქართველო, თბილისი 1991 – 1993 ჯონი ხეცურიანი
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასამართლო ორგანოების
  სამმართველოს სამართლის პროპაგანდის, მოქალაქის სამართლებრივი აღზრდისა და საყოველთაო სამართლებრივი სწავლების განყოფილება
  უფროსი კონსულტანტი საქართველო, თბილისი 1989-1991 ალექსანდრე ტალიაშვილი, ვახტანგ ალანია
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასამართლო ორგანოების
  სამმართველოს სამართლის პროპაგანდის, მოქალაქის სამართლებრივი აღზრდისა და საყოველთაო სამართლებრივი სწავლების განყოფილება
  კონსულტანტი საქართველო, თბილისი 1989 ალექსანდრე ტალიაშვილი, ვახტანგ ალანია
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასამართლო ორგანოების
  სამმართველო
  კონსულტანტი საქართველო, თბილისი 1987-1989 ალექსანდრე ტალიაშვილი, ვახტანგ ალანია
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს კანონთა წიგნის მომზადებისა და
  გამოცემის რედაქცია
  უფროსი რედაქტორი საქართველო, თბილისი 1985-1987 ლეილა ნიკურაძე
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს კანონთა წიგნის მომზადებისა და
  გამოცემის რედაქცია
  რედაქტორი საქართველო, თბილისი 1985 ლეილა ნიკურაძე
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა 1998

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგი – საფრანგეთის ადმინისტრაციული სამართლის სისტემა, გარემოს დაცვის სამართალი – ტვინინგის პროგრამა; 2019 წელი; საფრანგეთი/პარიზი; ევროკავშირი.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგი – დისტანციური სწავლების მეთოდები – ტვინინგის პროგრამა; 2019 წელი; საქართველო/თბილისი;
  ევროკავშირი.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგი – ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების მიმოხილვა; 2018-2019 წწ; საქართველო, ბორჯომი/თბილისი; ევროკავშირი, USAID. პროლოგი.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგი – ადმინისტრაციული სამართალი, ურთიერთგაცვლის პროგრამა; 2016-2018 წწ; გერმანია, ბერლინი/ჰამბურგი; GIZ.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგი – სადისციპლინო სამართლის საკითხები, ნორლაგის პროგრამა; 2013 წელი; ნორვეგია/ოსლო; ნორვეგიის სახელმწიფო.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგი – ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი, ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი; 2008-2010 წწ; 2012 წელი; საქართველო/თბილისი, პორტუგალია/ლისაბონი, გერმანია/ბერლინი/დიუსელდორფი, ინგლისი/ლონდონი; იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, გერმანიის ტექნიკური საზოგადოება
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  პრაქტიკის გაცნობის მიზნით გერმანიის პირველი და სააპელაციო ინსტანციის სასამართლოების ურთიერთგაცვლის პროგრამა; 2003 წელი; გერმანია/ბერლინი; გერმანიის ტექნიკური საზოგადოება.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  პრაქტიკის გაცნობის მიზნით გერმანიისა და ჰოლანდიის ადმინისტრაციული სისტემის ურთიერთგაცვლის პროგრამა; 2001 წელი; გერმანია/ბერლინი, ჰოლანდია/ლაიდენი; გერმანიის ტექნიკური საზოგადიება.

  აკადემიური საქმიანობა

  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლების წლები
  სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახური საქართველო, თბილისი ადმინისტრაციული სამართალი, ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი 2018 წლიდან – დღემდე
  შპს “სამართლებრივი განვითარების ინსტიტუტი” საქართველო, თბილისი ადმინისტრაციული სამართალი, ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი 2018
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია საქართველო, თბილისი ადმინისტრაციული სამართალი, ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი 2017 წლიდან – დღემდე
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრი საქართველო, თბილისი ადმინისტრაციული სამართალი, ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი 2017 წლიდან – დღემდე
  სსიპ ნოტარიუსთა პალატა საქართველო, თბილისი ადმინისტრაციული სამართალი, ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი 2011 წლიდან – დღემდე
  საქართველოს უნივერსიტეტი საქართველო, თბილისი ადმინისტრაციული სამართალი, ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი 2015-2016
  კავკასიის უნივერსიტეტი საქართველო, თბილისი ადმინისტრაციული სამართალი, ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი 2008-2018
  თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველო, თბილისი ადმინისტრაციული სამართალი, ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი 2008
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველო, თბილისი ადმინისტრაციული სამართალი, ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი 2007-2011
  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველო, თბილისი ადმინისტრაციული სამართალი, ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი 2003
  ამერიკის იურისტთა ასოციაცია საქართველო, თბილისი ადმინისტრაციული სამართალი, ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი 2003
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა საქართველო, თბილისი ადმინისტრაციული სამართალი, ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი 2002 წლიდან – დღემდე

  სამეცნიერო საქმიანობა

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  წიგნი თანაავტორი “პრაქტიკული რეკომენდაციები ადმინისტრაციულ საპროცესო სამართლის საკითხებზე მაგისტრატი მოსამართლისათვის” 2010
  წიგნი თანაავტორი “საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის კომენტარი” 2005 ბმული
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 108,380.21 GEL 7944.45 0 116,324.66 GEL 51,955.34 GEL 0 “დანაზოგში” ასახულია დეპოზიტის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 103,071.14 GEL 9600 GEL 0 112,671.14 GEL 50,000 USD 0 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 123,768 GEL 10,000 USD 14,919 GEL 138,687 GEL; 10,000 USD 50,000 USD 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჰონორარის სახით მიღებული თანხა. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 113,445 GEL 10,000 USD 11,200.69 GEL 124,645.69 GEL; 10,000 USD 40,000 USD 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჰონორარის სახით მიღებული თანხა. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 113,082.35 GEL 0 11,370 GEL 124,452.35 GEL 45,000 USD 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჰონორარის სახით მიღებული თანხა. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა 40 000 აშშ დოლარი და მაია ვაჩაძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 5000 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 112,395 GEL 0 9801.8 GEL 122,196.8 GEL 47,000 USD 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჰონორარის სახით მიღებული თანხა. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა 40 000 აშშ დოლარი და მაია ვაჩაძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა 7000 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 90,350 GEL 0 10,766.5 GEL 101,116.5 GEL 30,000 USD 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჰონორარის სახით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 71,725 GEL 0 15,345 GEL 87,070 GEL 15,000 USD 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჰონორარის სახით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 74,620 GEL 0 10,880 GEL 85,500 GEL 5000 USD; 500 EUR 25,000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჰონორარის სახით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2010 69,950 GEL 0 12,598.6 GEL 82,548.6 GEL 0 25,000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჰონორარის სახით მიღებული თანხა 8960 ლარი და მივლინებისას მიღებული თანხა 3638.6 ლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2009 66,529.66 GEL 0 8543.9 GEL 75,073.56 0 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჰონორარის სახით მიღებული თანხა 7360 ლარი და მივლინებისას მიღებული თანხა 1183.9 ლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 58,276.27 GEL 1972 GEL 4146.78 GEL 64,395.05 GEL 0 25,000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში ექსპერტად მუშაობისას მიღებული თანხა 3230 ლარი და მივლინებისას მიღებული თანხა 916.78 ლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2007 39,000 GEL 3700 GEL 700 USD, 300 GBP 42,700 GEL; 700 USD; 300 GBP 5000 USD 0 ამ წელს მითითებული თითოეული მონაცემი წარმოდგენილია “დამრგვალებული” სახით. “სხვა შემოსავალში” ასახულია თურქეთში, საფრანგეთში, ინგლისსა და პორტუგალიაში მივლინებისას მიღებული თანხები შესაბამისად: 200 აშშ დოლარი, 300 აშშ დოლარი, 300 ფუნტი და 200 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 41,776.11 GEL 0 0 41,776.11 GEL 3000 USD 0 ფინანსური დეკლარაცია
  2005 21,116.56 GEL 0 3350 USD 21,116.56 GEL; 3350 USD 5000 USD 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია გრანტის სახით მიღებული 2350 აშშ დოლარი და ჰონორარის სახით მიღებული 1000 აშშ დოლარი. ფინანსური დეკლარაცია
  2004 17,073 GEL 0 10,474 GEL 27,547 GEL 18,000 GEL 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია საქართველოს განვითარებისა და რეფორმების ფონდისგან გრანტის სახით მიღებული თანხა 4674 ლარი და ავტომანქანის გაყიდვის შედეგად მიღებული შემოსავალი 5800 ლარი. “დანაზოგში” მითითებული თანხის მესაკუთრეებად მითითებული არიან მაია ვაჩაძე და მისი მეუღლე. ფინანსური დეკლარაცია
  2003 13,202 GEL 0 3281 GEL; 5050 USD; 730 EUR 16,483 GEL; 5050 USD; 730 EUR 12,000 GEL 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია შემდეგი თანხები: 1. სამოსამართლე სწავლების ცენტრში, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასა და ამერიკის იურისტთა ასოციაციში ექსპერტად მუშაობის შედეგად მიღებული შემოსავალი 3281 ლარი; 2. გერმანიაში მივლინებისას მიღებული თანხები 3050 აშშ დოლარი და 730 ევრო. ასევე, საქართველოს განვითარებისა და რეფორმების ფონდისგან მიღებული გრანტი 2000 აშშ დოლარის ოდენობით. “დანაზოგში” მითითებული თანხის მესაკუთრეებად მითითებული არიან მაია ვაჩაძე და მისი მეუღლე. ფინანსური დეკლარაცია
  2002 14,800 GEL 0 0 14,800 GEL 3000 USD 0 “დანაზოგში” მითითებული თანხის მესაკუთრეებად მითითებული არიან მაია ვაჩაძე და მისი მეუღლე. ფინანსური დეკლარაცია
  2001 12,740 GEL 0 978 GEL 13,718 GEL 0 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ექსპერტად მუშაობის შედეგად მიღებული შემოსავლების ჯამი. ფინანსური დეკლარაცია
  2000 11,200 GEL 0 0 11,200 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  1999 11,000 GEL 0 0 11,000 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  1998 2250 GEL 0 0 2250 GEL 0 0 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  მაია ვაჩაძის კომენტარი რუსთავი 2-ის საქმეზე მედია ბმული
  მაია ვაჩაძის კომენტარი რუსთავი 2-ის საქმეზე მედია ბმული
  განცხადება უზენაესი სასამართლოს მოქმედ მოსამართლეთა უფლებამოსილების განსაზღვრული ვადის განუსაზღვრელ ვადად გარდაქმნაზე Facebook ბმული
  განცხადება უზენაესი სასამართლოს მოქმედ მოსამართლეთა უფლებამოსილების განსაზღვრული ვადის განუსაზღვრელ ვადად გარდაქმნაზე მედია ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); არა