პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : მამუკა ვასაძე
 • დაბადებით თარიღი : 24.06.1981
 • სასამართლო : საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა /საკვალიფიკაციო პალატის წევრი.
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

   

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლების წლები
  #13 საშუალო სკოლა ბათუმი 1990-1998
  სოფელ წინსვლის საშუალო სკოლა ხელვაჩაურის რაიონი 1987-1990

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი/სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 2015 თებერვალი – დღემდე სადოქტორო პროგრამა
  ბათუმის შოთა რუსთავეის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 1998-2003 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის/ არჩევის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო საკვალიფიკაციო პალატა წევრი / მოსამართლე 2019 წლის 19 დეკემბერი
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო მოსამართლე 2019 წლის 12 დეკემბერი უვადოდ გადაწყვეტილება
  გასაუბრება საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსმენა საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს გენერალური პროკურატურა გენერალური პროკურორის პირველი მოადგილე საქართველო/თბილისი 16.12.2018 – 12.12.2019 შალვა თადუმაძის საქართველოს მთავარ პროკურორად არჩევის შესახებ საქართველოს პარლამენტის 2018 წლის 16 ივლისის N3142 – რს დადგენილება
  საქართველოს მთავარი პროკურატურა მთავარი პროკურორის მოვალეობის შემსრულებელი საქართველო/თბილისი 2018 ივნისი – 2018 ივლისი
  საქართველოს მთავარი პროკურატურა საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე საქართველო/თბილისი 2015 ნოემბერი – 2018 დეკემბერი
  საქართველოს მთავარი პროკურატურა საგამოძიებო ნაწილის უფროსი საქართველო/თბილისი 2014 იანვარი – 2015 ნოემბერი
  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსი საქართველო/თბილისი 2013 ნოემბერი – 2014 იანვარი
  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საგამოძიებო დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე საქართველო/თბილისი 2013 ივნისი – 2013 ნოემბერი
  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საგამოძიებო დეპარტამენტის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა სამმართველოს უფროსი საქართველო/თბილისი 2013 იანვარი – 2013 ივნისი
  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საგამოძიებო დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამმართველოს უფროსი საქართველო/თბილისი 2012 დეკემბერი – 2013 იანვარი
  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საგამოძიებო დეპარტამენტის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა სამმართველოს უფროსის მოადგილე საქართველო/თბილისი 2012 ნოემბერი – 2012 ნოემბერი
  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საგამოძიებო დეპარტამენტის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა სამმართველოს უფროსი საქართველო/თბილისი 2012 იანვარი – 2012 ნოემბერი
  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საგამოძიებო დეპარტამენტის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა მთავარი სამმართველოს მეორე სამმართველოს უფროსი საქართველო/თბილისი 2011 აპრილი – 2012 იანვარი
  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საგამოძიებო დეპარტამენტის აჭარის სამმართველოს უფროსის მოადგილე – 2009 დეკემბერი – 2011 აპრილი
  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური საგამოძიებო დეპარტამენტის აჭარის სამმართველოს უფროსი გამომძიებელი 2009 დეკემბერი – 2009 დეკემბერი
  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური საგამოძიებო დეპარტამენტის აჭარის სამმართველოს უფროსი გამომძიებელი 2007 აპრილი – 2009 დეკემბერი
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2006
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2004 სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენინგი – უკანონო ფინანსური საქმიანობის აღმოჩენა;
  თარიღი: 5-9 მარტი 2012 წელი;
  ქვეყანა/ქალაქი: თურქეთი;
  დაფინანსების წყარო: OECD.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სასწავლო კურსი – ფინანსური გამოძიების ტექნიკური კურსი;
  თარიღი: 5-9 დეკემბერი 2011 წელი;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: აშშ ხაზინის დეპარტამენტი.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სასწავლო კურსი – დაკითხვის ტექნიკა და ანგარიშის მომზადება;
  თარიღი: 14-16 ნოემბერი 2011 წელი;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: აშშ იუსტიციის დეპარტამენტი.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სასწავლო კურსი – ტრენერების მომზადების კურსი;
  თარიღი: 3-6 ნოემბერი 2011წელი;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: აშშ ხაზინის დეპარტამენტი.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრენერების მომზადების მეთოდოლოგია;
  თარიღი: 15-19 ნოემბერი 2010 წელი;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/თბილისი;
  დაფინანსების წყარო: UNDP.
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სასწავლო კურსი – კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი;
  თარიღი: 2003 წლის 01 სექტემბერი – 2003 წლის 28 ნოემბერი;
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო/ბათუმი;
  დაფინანსების წყარო: პირადი.
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 81108 GEL / 4764,59 GEL 31000 GEL სესხი, იპოთეკური სესხის ხელშეკრულება, 180000, USD ხელფასში – გენერალური პროკურორის პირველი მოადგილისა და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის ანაზღაურებები; დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 110981 GEL 24000 GEL სესხი, საქართველოს ბანკი ამერიკან ექსპრეს ბარათი, 10000, GEL / სესხი, იპოთეკური სესხის ხელშეკრულება, 180000, USD დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 112680 GEL 105000 GEL სესხი, საქართველოს ბანკი ამერიკან ექსპრეს ბარათი, 10000, GEL / სესხი, თიბისი ბანკის პრაიმ ბარათი, 5000, GEL დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 112680 GEL 75000 GEL სესხი, საქართველოს ბანკი ამერიკან ექსპრეს ბარათი, 10000, GEL / სესხი, თიბისი ბანკის პრაიმ ბარათი, 5000, GEL დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 115350.00 GEL 51000.00 GEL სესხი, საქართველოს ბანკი ამერიკან ექსპრეს ბარათი, 10000, GEL / სესხი, თიბისი ბანკის პრაიმ ბარათი, 5000, GEL დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 88081.00 GEL 8000.00 GEL / 20000.00 USD სესხი, საქართველოს ბანკი ამერიკან ექსპრეს ბარათი, 10000, GEL / სესხი, თიბისი ბანკის პრაიმ ბარათი, 5000, GEL / სესხი, იპოთეკური სესხი, 30000.00 USD დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 106352.00 GEL 4000.00 USD 15000.00 USD / 12000.00 GEL სესხი, იპოთეკური ხელშეკრულება, 30000.00 USD / სესხი, თიბისი ბანკის პრაიმ ბარათი,
  5000.00 GEL
  სხვა შემოსავალში – ავტომობილის რეალიზებით მიღებული შემოსავალი; დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების გავრცელებასთან დაკავშირებით ბმული
  კიბერდანაშაულის, კერძოდ კი პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალების ინტერნეტში გავრცელების გამოძიების შესახებ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე ბმული
  ციანიდის საქმესთან დაკავშირებით ჩართვა ტვ იმედის ეთერში ბმული
  ნიკა მელიას დაპატიმრებასთან დაკავშირებით პარლამენტში წარდგენილ დოკუმენტში არსებულ შეცდომაზე იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე ბმული
  განცხადება ხორავას საქმესთან დაკავშირებით მედიასთან კომუნიკაცია ბმული
  პროკურატურის სტრატეგიული განვითარების პროგრამის შესახებ მედიასთან კომუნიკაცია ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);