პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : გვანცა ვარდანიძე
 • დაბადებით თარიღი : 07.01.1979
 • სასამართლო : ზუგდიდის რაიონული სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა :
 • დანიშვნის ტიპი : 3 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  ქუთაისის წმინდა ნინოს სახელობის N 3 საშუალო სკოლა. ქუთაისი 1993
  ქუთაისის ჰუმანიტარული ლიცეუმი ქუთაისი 1995

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ბათუმის სამართლის ინსტიტუტი იურიდიული საქართველო/ბათუმი 2000 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  ზუგდიდის რაიონული სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში 2020 3 წლის ვადით დადგენილება
  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო მწერალი თანაშემწე 2018-2019
  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2005-2018
  ქუთაისის საოლქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2002-2005
  ქუთაისის საოლქო სასამართლო კანცელარიის მთავარი სპეციალისტი 1999-2002
  ქუთაისის სასამართლო საქმისმწარმოებელი 1998-1999

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი 2019
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო კურსი და გამოცდა.

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  საარჩევნო დავა, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, ქმედების განხორციელების დავალება 10 ოქტომბერი, 2021 გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 24819,48 GEL 24819,48 GEL 4650 GEL დანაზოგში ასახულია ანაბარზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  2019 23956,64 GEL 23956,64 GEL 2562,04 GEL დანაზოგში ასახულია ანაბარზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება