პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : თინათინ ეცადაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 26.08.1962
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  N131-ე საშუალო სკოლა თბილისი 1979

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1988 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 20.10.2017 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 22.09.2015 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მივლინებული მოსამართლე 2007-2015 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2005-2015 10 წლის ვადით

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  მთავრობის აპარატი იურიდიული სამსახურის მთავარი სპეციალისტი თბილისი, საქართველო 1996-2005
  ქ. თბილისის საკრებულო იურიდიული სამსახურის მთავარი სპეციალისტი თბილისი, საქართველო 1996-2005
  ქ. თბილისის მერია იურიდიული სამსახურის მთავარი სპეციალისტი თბილისი, საქართველო 1996-2005
  ფირმა “ელატი” იურისტი თბილისი, საქართველო 1991-1993
  თბილისის 26 კომისრის სახელობის რაიონული საბჭოს აღმასკომი იურისტი თბილისი, საქართველო 1988-1991
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების  დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  ნომინირება-არჩევა
  მიღებულ ხმათა რაოდენობა მიმაგრებული ფაილები გასაუბრება/მოსმენა
  საბჭოს ეტაპი კენჭისყრის შედეგები მიმაგრებული ვიდეო ფაილი
  საპარლამენტო ეტაპი კენჭისყრის შედეგები მიმაგრებული ვიდეო ფაილი
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65980 GEL 0.000 6000 GEL 71980 GEL 3340 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. “სხვა შემოსავალში ასახულია ავტომანქანის გასხვიებიდან მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76275 GEL 0.000 0.000 76275 GEL 3000 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 73356 GEL 0.000 0.000 73356 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73356 GEL 0.000 0.000 73356 GEL 6500 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა 6000 ლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 59241.76 GEL 0.000 0.000 59241.76 GEL 100 GEL 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2014 80787 GEL 0.000 0.000 80787 GEL 200 GEL 3700 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 50120 GEL 0.000 0.000 50120 GEL 1400 GEL 8700 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 46126 GEL 0.000 0.000 46126 GEL 3100 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 47434 GEL 0.000 0.000 47434 GEL 2850 GEL 5700 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2010 45200 GEL 0.000 0.000 45200 GEL 920 GEL 6000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2009 40535 GEL 0.000 0.000 40535 GEL 1850 GEL 6000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 34900 GEL 0.000 0.000 34900 GEL 3087 GEL 6000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2007 25098 GEL 0.000 0.000 25098 GEL 24586.39 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები და ნაღდი ფულადი თანხა 2000 ლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 22083 GEL 0.000 0.000 22083 GEL 25434 GEL 6000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2005 5894.38 GEL 0.000 0.000 5894.38 GEL 9273.98 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
   სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა