პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ზვიად ესებუა
 • დაბადებით თარიღი : 9.10.1968
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  ბაბუშერის საშუალო სკოლა სოხუმი 1985

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, სოხუმი 1990 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2020 წლის 1-ლი დეკემბერი უვადოდ განკარგულება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 2009 წლის 19 ოქტომბერი მივლინება გადაწყვეტილება
  სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2009 წლის 19 ოქტომბერი გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 2009 წლის 15 მაისი მივლინება გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 2009 წლის 31 მარტი მივლინება გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 2009 წლის 1-ლი იანვარი მივლინება გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 2008 წლის 11 მაისი მივლინება გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 2007 წლის 15 ნოემბერი მივლინება გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 2007 წლის 15 აგვისტო მივლინება გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 2007 წლის 15 ივნისი მივლინება გადაწყვეტილება
  რუსთავის საქალაქო სასამართლო მივლინებული მოსამართლე 2007 წლის 9 თებერვალი მივლინება გადაწყვეტილება
  საგარეჯოს რაიონული სასამართლო მივლინებული მოსამართლე 2005-2007 მივლინება
  რუსთავის საქალაქო სასამართლო მივლინებული მოსამართლე 2005 მივლინება
  გალი-გულრიფშის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2003
  გალი-გულრიფშის რაიონული სასამართლო ახორციელებდა თავმჯდომარის უფლებამოსილებას 1999
  თბილისის მთაწმინდის რაიონული სასამართლო მივლინებული მოსამართლე 1998-1999 მივლინება
  თბილისის ნაძალადევის რაიონის სასამართლო მივლინებული მოსამართლე 1993-1997 მივლინება
  სოხუმის რაიონის სასამართლო თავმჯდომარე 1995-1999
  სოხუმის რაიონის სასამართლო მოსამართლე 1993-1998

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  აფხაზეთის იუსტიციის სამინისტრო სასამართლო ორგანოების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი საქართველო, სოხუმი 1991-1993
  აფხაზეთის იუსტიციის სამინისტრო სასამართლო ორგანოების განყოფილების უფროსი კონსულტანტი საქართველო, სოხუმი 1991-1993
  აფხაზეთის იუსტიციის სამინისტრო სასამართლო ორგანოების განყოფილების კონსულტანტი საქართველო, სოხუმი 1991-1993
  აღმასრულებელი კომიტეტი იურისტი საქართველო, სოხუმი 1990
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების  დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
   იუსტიციის უმაღლეს სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2014-2015 იუსტიციის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2013 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია  ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2008 სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ეს გრაფა იქნება ესეთი, რომ მნახველმა ადვილად აღიქვას ინფორმაცია. აქ გამოვიყენებთ შენს შემოთავაზებულ ცხრილს, თუმცა ამ მოსამართლეზე აღნიშნული ინფორმაცია არ მოიძებნა, ამიტომ ესე შეუვსებელი გამოჩნდეს
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2017 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2016 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2015 43,087.5 GEL 0.000 0.000 43,087.5 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2014 73,275 GEL 0.000 0.000 73,275 GEL 0.000 სესხი, 4000.00 GEL სესხი, 5000.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 50,800 GEL 0.000 0.000 50,800 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2012 49,695 GEL 0.000 0.000 49,695 GEL 0.000 სესხი, 4000.00 GEL სესხი, 5000.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 58,429 GEL 0.000 0.000 58,429 GEL 0.000 სესხი, 4000.00 GEL სესხი, 5000.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2009 38,270 GEL 0.000 0.000 38,270 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2008 28,045 GEL 0.000 0.000 28,045 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2007 21,075 GEL 0.000 0.000 21,075 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2006 18,000 GEL 0.000 0.000 18,000 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2005 9756.16 GEL 3174.24 GEL 0.000 0.000 12930.4 GEL 12,930 GEL 0.000 ხელფასში ასახულია მოსამართლის ანაზღაურება და გრანტის სახით მიღებული თანხა. დანაზოგში – საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2004 6150 GEL 3753 GEL 0.000 0.000 9903 GEL 800 GEL 7000 USD ხელფასში ასახულია მოსამართლის ანაზღაურება და გრანტის სახით მიღებული თანხა. დანაზოგში ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2003 4150 GEL 0.000 0.000 4150 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2002 3000 GEL 0.000 0.000 3000 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2001 2960 GEL 0.000 0.000 2960 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2000 250 GEL 0.000 0.000 250 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  1999 250 GEL 0.000 0.000 250 GEL 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  1998 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა