პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : მირანდა ერემაძე
 • დაბადებით თარიღი : 15.07.1973
 • სასამართლო : საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ჯ. ბაქრაძის სახელობის თბილისის სამართლისა და ეკონომიკის ინსტიტუტი თბილისი, საქართველო 1995 მაგისტრთან გათანაბრებული
  ჩიკაგო-კენტის სამართლის კოლეჯი ჩიკაგო, აშშ 2015-2016
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 12 დეკემბერი, 2019 უვადოდ გადაწყვეტილება
  გასაუბრება საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მოსმენა საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 20 ოქტომბერი, 2017 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 25 ივლისი, 2016 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 1 ნოემბერი, 2010 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 10 იანვარი, 2007 გადაწყვეტილება
  მცხეთის რაიონული სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 10 იანვარი, 2007 გადაწყვეტილება
  ჯავის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 29 აგვისტო, 2006 10 წლის ვადით
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 1999-2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  „საქართველოს ქალ მოსამართლეთა ასოციაცია“ თავმჯდომარე თბილისი, საქართველო 2019
  საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაცია აღმასრულებელი დირექტორი თბილისი, საქართველო 2016-2019
  საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაცია თავმჯდომარე თბილისი, საქართველო 2016
  საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის ადმინისტრაციული კომიტეტი წევრი თბილისი, საქართველო 2014-2016
  სსიპ დეპარტამენტ “სამტრესტი” ეკონომიკურ-ადმინისტრაციული სამმართველოს იურისტი თბილისი, საქართველო 2006
  ფინანსთა სამინისტროს გამომცემლობა იურისტი თბილისი, საქართველო 1994-1995
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2003 სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2004
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2005 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2006 საერთო სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა თბილისი, საქართველო 2015
  თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2018-2019
  იუსტიციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრი თბილისი, საქართველო 2018-2019
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2019
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 71829.7 GEL 5578.1 GEL 0.000 77407.8 GEL 0.000 15060 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2018 67740 GEL 4704 GEL 0.000 72444 GEL 0.000 140000 USD 25060 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 81775 GEL 0.000 0.000 81775 GEL 0.000 140000 USD 32878.24 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 78606.72 GEL 0.000 0.000 78606.72 GEL 0.000 266000 USD 33360 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74331 GEL 2862 GEL 0.000 77193 GEL 0.000 237000 USD 14500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 73362.5 GEL 0.000 0.000 73362.5 GEL 0.000 149000 USD 5000
  GEL
  ფინანსური დეკლარაცია
  2013 45800 GEL 0.000 0.000 45800 GEL 0.000 50000 USD 17000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2012 47935 GEL 0.000 0.000 47935 GEL 0.000 22000 USD 17000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 47935 GEL 0.000 0.000 47935 GEL 0.000 22000 USD 17000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2010 42670 GEL 0.000 0.000 42670 GEL 0.000 10780 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2009 38308 GEL 0.000 0.000 38308 GEL 0.000 10780 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2008 24228 GEL 0.000 0.000 24228 GEL 0.000 10780 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2007 23084 GEL 0.000 0.000 23084 GEL 0.000 6000 GEL 150 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2006 6197 GEL 0.000 0.000 6197 GEL 0.000 3000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  დაჩი ცაგურიას საქმე მედია ბმული
  საქართველოს ქალ მოსამართლეთა ასოციაცია მედია ბმული
  17 მაისი მედია ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);