პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : თეონა ეპიტაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 4.12.1988
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : 3 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  სკოლა-ლიცეუმი „რიტორი“ თბილისი 2006
  ,,ჯორჯ ბაირონის” სახელობის ინგლისურენოვანი სკოლა თბილისი 2003-2005

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დამთავრების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 2014 მაგისტრატურა
  თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართლის ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 2010 ბაკალავრი
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2020 წლის 1-ლი დეკემბერი 3 წლის ვადით განკარგულება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2011-2019
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სხდომის მდივანი 2011-2019
  თბილისის საქალაქო სასამართლო საინფორმაციო ბიუროს კონსულტანტი 2011-2019
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სტაჟიორი 2010-2011

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2019-2020 იუსტიციის სკოლის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2018 სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2010 სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია
  თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული პროკურატურა პრაქტიკული კურსი 2009
  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის მთავარი სამმართველო პრაქტიკული კურსი 2008-2009

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 3417 USD 0.000 19,000 GEL 4500 USD 7917 USD 19,000 GEL 0.000 0.000 სხვა შემოსავალში ასახულია იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში სასწავლო კურსის გავლისას მიღებული სახელმწიფო სტიპენდია და ავტომობილის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები დიახ 2008-2009 წლებში იყო თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტიპენდიანტი. 2009-2010 წლებში იყო საქართველოს პრეზიდენტის სახელობითი სტიპენდიანტი.
  პროფესიული კავშირების წევრობა დიახ 2008 წელს იყო საქართველოს ,,იურისტ სტუდენტთა ასოციაციის’’ წევრი.
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);