პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : მალხაზ ენუქიძე
 • დაბადებით თარიღი : 16.06.1959
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  სოფელ ბერბუკის საშუალო სკოლა გორი 1976

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1986

  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 2019 წლის 16 დეკემბრიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 10 დეკემბრის N1/328 გადაწყვეტილება
  ახალქალაქის რაიონული სასამართლო 2017 წლის 20 ოქტომბრიდან უვადოდ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 20 ოქტომბრის N1/271 გადაწყვეტილება
  ახალქალაქის რაიონული სასამართლო დაეკისრა ახალქალაქის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების განხორციელება 2016 წლის 5 სექტემბრიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 5 სექტემბრის N1/243 გადაწყვეტილება
  ახალქალაქის რაიონული სასამართლო 2015 წლის 1 აგვისტოდან 3 წლით საქართველოს იუსტციის უმაღლესი საბჭოს 2015 წლის 29 ივლისის N1/91 გადაწყვეტილება
  წალკის რაიონული სასამართლო დაეკისრა მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელება 2012 წლის 1 იანვრიდან 15 ივნისის ჩათვლით საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის N1/238 გადაწყვეტილება
  წალკის რაიონული სასამართლო დაეკისრა მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელება 2011 წლის 4 ივლისიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 1 ივლისის N1/112 გადაწყვეტილება
  წალკის რაიონული სასამართლო დაევალა მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელება 2011 წლის 1 აპრილიდან 3 ივლისის ჩათვლით საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 31 მარტის N1/63 გადაწყვეტილება
  წალკის რაიონული სასამართლო (მივლინების საფუძველზე) 2011 წლის 1 მარტიდან იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 18 თებერვლის N1/37 გადაწყვეტილება
  კასპის რაიონული სასამართლო 2000-2007
  გორის რეგიონული სამხედრო სასამართლო 1993-1998

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  გორის ადვოკატურა ადვოკატი გორი, საქართველო 1998-2000
  გორის სარაიონთაშორისო პროკურატურა უფროსი გამომძიებელი გორი, საქართველო 1991-1993
  გორის პრეფექტურა ბინების აღრიცხვა-განაწილების სექტორის გამგე გორი, საქართველო 1991
  გორის სახალხო დეპუტატთა საქალაქო საბჭოს აღმასკომი იურისკონსულტი გორი, საქართველო 1988-1991
  გორის რაიონულ აგროსამრეწველო გაერთიანება იურისტი გორი, საქართველო 1986-1988
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების  დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 4172,73 GEL / 55095,95 GEL 12000 GEL ხელფასში – თბილისის საქალაქო და ახალციხის რაიონულ სასამართლოში მოსამართლის თანამდებობაზე მიღებული ანაზღაურება; დანაზოგში- საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2018 54300 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 41859,73 GEL / 27425,27 GEL ხელფასის გრაფაში მითითებულია მოსამართლის და სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის პოზიციაზე მიღებული ანაზღაურება ფინანსური დეკლარაცია
  2016 44000 GEL / 24764,2 GEL ხელფასის გრაფაში მითითებულია მოსამართლის და სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის პოზიციაზე მიღებული ანაზღაურება ფინანსური დეკლარაცია
  2015 29000.00 GEL / 2000.00 GEL 2000.00 GEL 3810.00 GEL ხელფასის გრაფაში მითითებულია მალხაზ ენუქიძის მიერ ადვოკატის სტატუსით მიღებული ანაზღაურება; სხვა შემოსავალში -სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციით; დანაზოგში – მის სახელზე არსებული ანაბარი
  მიღებული თანხა
  ფინანსური დეკლარაცია
  2014 2300.00 GEL 2000.00 GEL ხელფასის გრაფაში მითითებულია მალხაზ ენუქიძის მიერ ადვოკატის სტატუსით მიღებული ანაზღაურება; სხვა შემოსავალში -სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის რეალიზაციით
  მიღებული თანხა
  ფინანსური დეკლარაცია
  2013 5000.00 GEL სესხი, ფულადი თანხა, 23500.00 USD სხვა შემოსავალში მითითებულია სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის რეალიზაციის
  შედეგად მიღებული შემოსავალი
  ფინანსური დეკლარაცია
  2012 18679.00 GEL სესხი, ფულადი თანხა, 23500.00 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2011 37359.00 GEL სესხი, ფულადი თანხა, 23500.00 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2010 36800.00 GEL 1010.00 USD სესხი, საბანკო კრედიტი, 23500.00 USD დანაზოგში მითითებულია მალხაზ ენუქიძის სახელზე არსებული ანაბარი ფინანსური დეკლარაცია
  2009 29900.00 GEL 2000.00 GEL სხვა შემოსავალში მითითებულია სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის რეალიზაციის
  შედეგად მიღებული შემოსავალი
  ფინანსური დეკლარაცია
  2008 29455 GEL 2000 GEL 4500 USD სხვა შემოსავალში მითითებულია სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის რეალიზაციის
  შედეგად მიღებული შემოსავალი; დანაზოგში – მალხაზ ენუქიძის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა
  ფინანსური დეკლარაცია
  2007 19310 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2006 17424 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2005 8841 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2004 7310 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2003 6000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2002 6000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2001 4800 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2000 1300 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);