პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ნინო ელიეშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 15.10. 1977
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  N1 საშუალო სკოლა ოზურგეთი 1993

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დამთავრების წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  სულხან-საბას სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი ქართული ენისა და ლიტერატურის სპარსული ენის ფაკულტეტი. თბილისი, საქართველო 2000
  თბილისის საბაზრო ეკონომიკისა და სამართლის ინსტიტუტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1998
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 2019 წლის ოქტომბრიდან უვადოდ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 11 ოქტომბრის, N1/232 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია 2017 წლის 25 მაისიდან 3 წლის ვადით საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 11 მაისის N1/95 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია 2007 წლის იანვრიდან 10 წლის ვადით საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2007 წლის 12 იანვრის N1/24-2007 გადაწყვეტილება

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  ს.ს.ი.პ. საზოგადოებრივი (სახაზინო) ადვოკატის სამსახური თბილისის ადმინისტრატორ-ადვოკატი თბილისი, საქართველო 2006-2007
  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იურიდიული დახმარების ცენტრის ადვოკატი თბილისი, საქართველო 2005
  საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იურიდიული დახმარების ცენტრის იურისტი თბილისი, საქართველო 2000-2005
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2006 სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2006 სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2003
  სამოსამართლო სწავლების ცენტრი მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა 1999

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  სულხან-საბას სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური
  უნივერსიტეტი, მასწავლებელი
  საქართველო, თბილისი 2000-2002
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველო, თბილისი საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტის “იურიდიული კლინიკის” სამოქალაქო ჯგუფის ხელმძღანელი 1998-2004
  თბილისის იურიდიული ინსტიტუტი, ლექტორი საქართველო, თბილისი 1998-1999
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  სულხან მოლაშვილის საქმე გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65988,68 GEL 3454,57 GEL / 5600 USD 200 GEL / 11000 GEL სესხი, სამომხმარებლო, 8140, GEL / სესხი, სამომხმარებლო, 4100, GEL / სესხი, სამომხმარებლო, 27300, GEL / სესხი, სამომხმარებლო, 5150, GEL / სესხი, სამომხმარებლო, 15000, GEL დანაზოგში მითითებულია ნინო ელიეშვილის საკუთრებაში არსებული ს.ს სახალხო ბანკის 0.10 GEL ნომინალის მქონე 2000 აქცია და ნაღდი ფულადი თანხა / სხვა შემოსავალში მითითებულია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსაგან ექსპერტის სტატუსით მიღებული ანაზღაურება და ავტომობილის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი ფინანსური დეკლარაცია
  2018 76275 GEL 200 GEL / 5000 GEL / 30 GEL სესხი, სამომხმარებლო, 8140, GEL / სესხი, სამომხმარებლო, 4100, GEL / სესხი, სამომხმარებლო, 27300, GEL დანაზოგში მითითებულია ნინო ელიეშვილის საკუთრებაში არსებული ს.ს სახალხო ბანკის 0.10 GEL ნომინალის მქონე 2000 აქცია, ნაღდი ფულადი თანხა და ანაბარის თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2017 49540,19 GEL 200 GEL / 5000 GEL სესხი, სამომხმარებლო, 38000, GEL / სესხი, სამომხმარებლო, 8140, GEL / სესხი, სამომხმარებლო, 27300, GEL დანაზოგში მითითებულია ნინო ელიეშვილის საკუთრებაში არსებული ს.ს სახალხო ბანკის 0.10 GEL ნომინალის მქონე 2000 აქცია და ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2016 74868,75 GEL 200 GEL /5000 GEL სესხი, სამომხმარებლო, 38000, GEL / სესხი, სამომხმარებლო, 8140, GEL დანაზოგში მითითებულია ნინო ელიეშვილის საკუთრებაში არსებული ს.ს სახალხო ბანკის 0.10 GEL ნომინალის მქონე 2000 აქცია და ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74407.66 GEL 200 GEL /4000.00 GEL სესხი, სამომხმარებლო, 8000.00 GEL / სესხი, სამომხმარებლო, 38000.00 GEL დანაზოგში მითითებულია ნინო ელიეშვილის საკუთრებაში არსებული ს.ს სახალხო ბანკის 0.10 GEL ნომინალის მქონე 2000 აქცია და ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2014 76825.00 GEL 2600.00 USD 200 GEL სესხი, კრედიტი, 14300.00 GEL / სესხი, სამომხმარებლო, 8000.00 GEL / სესხი, სამომხმარებლო, 38000.00 GEL დანაზოგში მითითებულია ნინო ელიეშვილის საკუთრებაში არსებული ს.ს სახალხო ბანკის 0.10 GEL ნომინალის მქონე 2000 აქცია / სხვა შემოსავალში მითითებულია ავტომობილის რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2013 43563.68 GEL 200 GEL /4000.00 USD სესხი, კრედიტი, 14300.00 GEL / სესხი, სამომხმარებლო, 8000.00 GEL დანაზოგში მითითებულია ნინო ელიეშვილის საკუთრებაში არსებული ს.ს სახალხო ბანკის 0.10 GEL ნომინალის მქონე 2000 აქცია და ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2012 42405.00 GEL 200 GEL / 3000.00 USD სესხი, კრედიტი, 14300.00 GEL / სესხი, სახელფასო, 3048.00 USD დანაზოგში მითითებულია ნინო ელიეშვილის საკუთრებაში არსებული ს.ს სახალხო ბანკის 0.10 GEL ნომინალის მქონე 2000 აქცია და ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2011 48334.00 GEL 200 GEL სესხი, კრედიტი, 14300.00 GEL / სესხი, კრედიტი, 14300.00 GEL / სესხი, სამომხმარებლო, 10300.00 GEL დანაზოგში მითითებულია ნინო ელიეშვილის საკუთრებაში არსებული ს.ს სახალხო ბანკის 0.10 GEL ნომინალის მქონე 2000 აქცია ფინანსური დეკლარაცია
  2010 42470.00 GEL 20 GEL სესხი, სამომხმარებლო, 10300.00 GEL დანაზოგში მითითებულია ნინო ელიეშვილის საკუთრებაში არსებული ს.ს სახალხო ბანკის 0.01 GEL ნომინალის მქონე 2000 აქცია ფინანსური დეკლარაცია
  2009 39327.00 GEL 200 GEL სესხი, სამომხმარებლო, 5000.00 GEL დანაზოგში მითითებულია ნინო ელიეშვილის საკუთრებაში არსებული ს.ს სახალხო ბანკის 0.10 GEL ნომინალის მქონე 2000 აქცია ფინანსური დეკლარაცია
  2008 28350 GEL სამომხმარებლო სესხი, 5000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2007 24752 GEL 3500 USD საკრედიტო ხელშეკრულება, 5000 GEL / საკრედიტო ხელშეკრულება, 5000 GEL სხვა შემოსავალში მითითებულია ნინო ელიეშვილის საკუთრებაში არსებული ავტომობილის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი ფინანსური დეკლარაცია
  2006 13399 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
   სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);