პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : გიორგი ებანოიძე
 • დაბადებით თარიღი : 14.07. 1980
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  N51 საშუალო სკოლა თბილისი 1995

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2001 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 2018 წლის 18 იანვრიდან უვადოდ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 11 იანვრის N1/17 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარე 2016 წლის 5 მარტიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 4 მარტის N1/102 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო დაეკისრა თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების განხორციელება 2016 წლის 23 თებრვლიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 22 თებერვლის N1/95 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარე 2013 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 28 დეკემბრის N1/411 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო 2013 წლის 1 იანვრიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ფარგლებში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 28 დეკემბრის N1/408 გადაწყვეტილება
  ბოლნისის რაიონული სასამართლო ბოლნისის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარე 2012 წლის 25 ოქტომბრიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 24 ოქტომბრის N1/206 გადაწყვეტილება
  ბოლნისის რაიონული სასამართლო დაეკისრა ბოლნისის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების განხორციელება 2009 წლის 2 დეკემბრიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 2 დეკემბრის N1/449 გადაწყვეტილება
  ბოლნისის რაიონული სასამართლო დაეკისრა ბოლნისის რაიონულ სასამართლოში მოსამართლის უფლებამოსილების განხორციელება 2009 წლის 2 დეკემბრიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ფარგლებში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 1 დეკემბრის N1/401 გადაწყვეტილება
  ბოლნისის რაიონული სასამართლო (მივლინების საფუძველზე) დაეკისრა ბოლნისის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების განხორციელება 2008 წლის ნოემბრიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 17 ნოემბრის N1/211 გადაწყვეტილება
  დმანისის რაიონული სასამართლო 2008 წლის ნოემბრიდან 10 წლის ვადით საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 17 ნოემბრის N1/207 გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო ბიუროს უფროსი 2007-2008
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო საერთო განყოფილების სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სამდივნოს მოსამართლის თანაშემწე 2007
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების უფროსი 2006-2007
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო აპარატის უფროსის მოადგილე 2005-2006
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის სამდივნოს უფროსი / სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის სამდივნოს უფროსი 2004-2005
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის ბიუროს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი 2004-2005
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო თავმჯდომარის ბიუროს კონსულტანტი – საიდუმლო საქმისმწარმოებლი, პარალელურად იყო პლენუმის
  სამდივნოს უფროსი
  2003-2004
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სხდომის მდივანი 1999-2003

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების  დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66330,84 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2018 80475 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 80475 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 80475 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 80475.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 80475.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 56195.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2012 66435.80 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 60360.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2010 55921.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2009 6500 GEL / 20550 GEL ხელფასში მითითებულია დმანისის რაიონული სასამართლოს მოსამართლის და უზენაესი სასამართლოს ბიუროს უფროსის თანამდებობებზე მუშაობისას მიღებული ხელფასი ფინანსური დეკლარაცია
  2008 16000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევასთან დაკავშირებით კომენტარი მედიასთან ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
   სამხედრო სამსახური
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);