პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ვერა დობორჯგინიძე
 • დაბადებით თარიღი : 01.08.1974
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  N1 ექსპერიმენტული სკოლა თბილისი 1991

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი დოქტორანტი
  ჰუმბოლდტის სახელობის უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი ბერლინი, გერმანია 2003 მაგისტრატურა
  ჰუმბოლდტის სახელობის უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი ბერლინი, გერმანია 2002 ორწლიანი სწავლების კურსი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2001 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 22.05.2020 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 11.05.2017 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო თავმჯდომარის ბიუროს კონსულტანტი სამოქალაქო საქმეებზე 2004-2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  იურიდიული ფირმა „Lexpert Group” დამფუძნებელი/დირექტორი თბილისი, საქართველო 2012-2017
  შპს „მედინტორგი” იურისტი/დირექტორი თბილისი, საქართველო 2013 – 2016
  „გლაზბერგი და პარტნიორი ადვოკატები“ უფროსი იურისტი თბილისი, საქართველო 2006-2008
  საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია საარჩევნო კოდექსზე მომუშავე ჯგუფის წევრი და კოორდინატორი თბილისი, საქართველო 2005-2006
  საქართველოს ადვოკატთა კოლეგია ადვოკატი თბილისი, საქართველო 2004
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2015-2016 სკოლის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2014 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2012 საერთო სპეციალიზაცია
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2004-2017 სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაცია
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სასწავლო ვიზიტი „ლიდერობა მოსამართლეთათვის“
  თარიღი: 2018 წლის ივნისი
  ქვეყანა/ქალაქი: ქ. რენო, ნევადას შტატი, აშშ
  დაფინანსების წყარო: USAID/PROLOG
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სასწავლო ვიზიტი
  თარიღი: 2017 წლის ოქტომბერი
  ქვეყანა/ქალაქი: ქ. ტრიერი, გერმანია
  დაფინანსების წყარო: IRZ, Deutsche Stiftung fuer Internationale Rechtliche Zusammenarbeit, e. V.
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  თბილისის ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული ეკონომიკისა და სამართლის გერმანულენოვანი ინსტიტუტი თბილისი, საქართველო ევროპის სამართალსა და სახელშეკრულებო სამართლის კურსი გერმანულ ენაზე 2005-2006
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 634712,2 GEL 0.000 0.000 634712,2 GEL 2799,2 GEL 0.000 ფინანსური დეკლარაცია
  2018 59130 GEL 0.000 3192,83 GEL 62322.83 GEL 2301,86 GEL 7049 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია მივლინების ხარჯები. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 36762,47 GEL 0.000 0.000 36762,47 GEL 1135,26 GEL 6105 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 0.000 0.000 29500 USD 29500 USD 0.000 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია უძრავი ნივთის გასხვისებით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 6500 GEL 480 EUR 0.000 1320 GEL 7820 GEL 480 EUR 0.000 0.000 “სხვა შემოსავალში” ასახულია სამეწარმეო საქმიანობაში მონაწილეობით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები.
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა კი 2004 წელს იყო საქართველოს ადვოკატთა კოლეგიის ადვოკატი. 2006 წელს იყო ადვოკატი მთაწმინდის ადვოკატურაში.
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);