პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : გოჩა დიდავა
 • დაბადებით თარიღი : 27.02.1964
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ნ. მუსხელიშვილის სახელობის ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ქუთაისი, საქართველო 1987
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2000 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 20.06.2019 უვადოდ გადაწყვეტილება
  ქუთაისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 25.07.2016 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო აპარატის უფროსი 2002-2004
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო საერთო განყოფილების უფროსი 1999-2016

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მინისტრის ბიუროს უფროსი თბილისი, საქართველო 1998-1999
  საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და ეროვნებათაშორის ურთიერთობათა კომიტეტი წამყვანი სპეციალისტი თბილისი, საქართველო 1994-1997
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2014 სკოლის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2013 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა სასამართლოს მენეჯერის სასწავლო კურსი/გამოცდა 2011 სასამართლოს მენეჯერი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2005 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2004 საერთო სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სასწავლო ვიზიტი
  თარიღი: 2018 წლის აპრილი
  ქვეყანა/ქალაქი: აშშ
  დაფინანსების წყარო: USAID-PROLoG – Promoting Rule of Law in Georgia Activity
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სასწავლო ვიზიტი
  თარიღი: 2014 წლის 23-24 სექტემბერი
  ქვეყანა/ქალაქი: საფრანგეთი, სტრასბურგი
  დაფინანსების წყარო: council of europe
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66325,03 GEL 0.000 0.000 66325,03 GEL 3520,93 GEL 15000 USD 260000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61020 GEL 0.000 0.000 61020 GEL 1048,96 GEL 5300,26 USD 15000 USD 11000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2017 74175 GEL 0.000 0.000 74175 GEL 3671.22 GEL 7228,59 USD 15000 USD 11000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 64163.94 GEL 0.000 0.000 64163.94 GEL 6794 GEL 8870‬ USD 15000 USD 11000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 44086 GEL 0.000 0.000 44086 GEL 9030 GEL 10500 USD 15000 USD 11000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 41065 GEL 0.000 0.000 41065 GEL 3700 GEL 20000 USD 15000 USD 11000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 38200 GEL 0.000 0.000 38200 GEL 2000 GEL 15000 USD 15000USD ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  სწრაფი მართლმსაჯულება USAID-PROLoG – Promoting Rule of Law in Georgia Activity ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
   სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);