პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ნანა დარასელია
 • დაბადებით თარიღი : 28.04.1977
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  №1 საშუალო სკოლა სოხუმი 1993

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  თბილისის ი. ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სინქრონული თარგმნის განყოფილება, ინგლისური ენის სპეციალობა თბილისი, საქართველო 2001
  თბილისის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი “იბერია” იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1998 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019 წლის 15 ივლისი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2010-2019 სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადით გადაწყვეტილება
  მცხეთის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2007-2010 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2007-2010 მივლინებით გადაწყვეტილება
  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი სააპელაციო სასამართლო აპარატის უფროსი 2005-2007
  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი სასამართლო საერთო განყოფილების უფროსი 2004-2005
  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა სააპელაციო პალატა მოსამართლის თანაშემწე 2003-2004
  აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი სასამართლო ადმინისტრაციული საამრთლისა და საგადასახადო საქმეთა სააპელაციო პალატა მთავარი სპეციალისტი 2002-2003

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სამოსამართლო ეთიკისა და დისციპლინური სამართალწარმოების დეპარტამენტის კონსულტანტი თბილისი, საქართველო 2006-2007
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2005
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა ტესტირება 2004 საერთო სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2003
  სამოსამართლეო სწავლების ცენტრი მოსამართლის თანაშემწის სამთვიანი კურსი და ტესტური გამოცდა 1999

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2012-2014
  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო 2013-2014
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  ბიძინა ივანიშვილის დაჯარიმების საქმე 11 ივნისი, 2012 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 34191 GEL; 36213 GEL; 2090 GEL; 2594 GEL; 1120 GEL; 877 GEL; 1280 GEL 78365 GEL 33800 GEL; 28000 GEL; 26000 GEL; 99000 GEL; სხვა შემოსავლს წყაროები: იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, იუსტიციის სასწავლო ცენტრი. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61020 GEL 3341 GEL; 1219 GEL; 960 GEL 66540 GEL 38000 GEL; 33800 GEL; სხვა შემოსავლს წყაროები: იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, იუსტიციის სასწავლო ცენტრი. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 75425 GEL 22000 GEL 97425 GEL 28000 GEL; 8500 GEL; 9500 GEL; 3300 GEL; 3590 GEL; 4329 GEL; 12000 GEL; 3300 GEL; 38000 GEL; სხვა შემოსავლის წყარო: ბინის გასხვისება ფინანსური დეკლარაცია
  2016 74868 GEL 74868 GEL 4000 GEL; 18540 USD; 10570 GEL; 8600 GEL; 28000 GEL; 8500 GEL; 9500 GEL; 3300 GEL; 3590 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74419 GEL 470 GEL 74889 GEL 20000 GEL; 4000 GEL; 18540 GEL; 10570 GEL; 8600 GEL; 28000 GEL; 8500 GEL; სხვა შემოსავლის წყარო: იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ფინანსური დეკლარაცია
  2014 75095 GEL 570 GEL 75665 GEL 10000 GEL; 6700 GEL; 20000 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2013 48320 GEL 1775 GEL 50095 GEL 8400 GEL; 10000 GEL; 6700 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2012 44915 GEL 840 GEL 45755 GEL 12500 GEL; 22000 USD; 8400 GEL; 10000 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2011 47109 GEL 47109 GEL 12500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2010 46140 GEL 46140 GEL 1000 GEL 12000 GEL; 12500 GEL; 4070 GEL; 12500 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2009 41800 GEL 41800 GEL 4070 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2008 35743 GEL 35743 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2007 5849 GEL 10797 GEL 16646 GEL სხვა შემოსავლის წყარო: იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა