პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : შორენა გუნცაძე
 • დაბადებით თარიღი : 18.06.1973
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N130 საშუალო სკოლა თბილისი 1990

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1996
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა 2020 წლის 23 მარტი სამოსამართლო უფლებამოსილების ფარგლებში განკარგულება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 2018 წლის თებერვლიდან უვადოდ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 22 თებრვლის N1/118 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია 2015 წლის 1 მაისიდან 3 წლის ვადით საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2015 წლის 26 აპრილის N1/26 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო (მივლინების საფუძველზე) სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია 2013 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 20 დეკემბრის N1/384 გადაწყვეტილება
  საჩხერის რაიონული სასამართლო (მივლინების საფუძველზე) 2012 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 27 დეკემბრის N1/241 გადაწყვეტილება
  ზესტაფონის რაიონული სასამართლო 2012 წლის 1 იანვრიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2011 წლის 23 დეკემბრის N1/211 გადაწყვეტილება
  ზესტაფონის და საჩხერის რაიონულ სასამართლოებში (მივლინების საფუძველზე) 2010 წლის 15 ნოემბრიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 12 ნოემბრის N1/220 გადაწყვეტილება
  ზესტაფონის რაიონული სასამართლო (მივლინების საფუძველზე) 2010 წლის 1 ნოემბრიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 15 ოქტომბრის N1/189 გადაწყვეტილება
  წალკის რაიონული სასამართლო (მივლინების საფუძველზე) 2010 წლის 30 აპრილიდან 2 მაისის ჩათვლით საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 26 აპრილის N1/30 გადაწყვეტილება
  თეთრიწყაროს რაიონული სასამართლო (მიცლინების საფუძველზე) 2009 წლის 15 ივნისიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2009 წლის 29 მაისის N1/124 გადაყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო 2005 წლის სექტემბრიდან 10 წლის ვადით
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის მოსამართლის თანაშემწე 1999-2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2005 სისხლის სამართლის სპეციალობით
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2004 საერთო სპეციალობით
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2003
  სამოსამართლო სწავლების ცენტრი მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა 1998

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი) 2018-2019 სასწავლო წელი

  სამეცნიერო საქმიანობა 

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  წიგნი თანაავტორი საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი 2015 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით 2015 იხ. ბმული
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  საფაროვის საქმე 2019 წელი გადაწყვეტილება
  გიორგი გიორგანაშვილის (ბახალა) საქმე, 0,3726 გრამი ბუპრენორფინის (სუბოტექსი) შეძენა-შენახვისათვის 8 წლით თავისუფლების აღკვეთის შეფარდება 2018 წელი გადაწყვეტილება
  ვალერი გელაშვილის ცემის საქმე 2018 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 65988,68 GEL 3002,25 GEL / 1,31 EUR დანაზოგში მითითებულია შორენა გუნცაძის სახელზე არსებული ანაბარი ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61020 GEL 504 GEL 4000 GEL 8032,19 GEL / 1,31 EUR დანაზოგში მითითებულია შორენა გუნცაძის სახელზე არსებული ანაბარი; სხვა შემოსავალში – მემკვიდრეობით მიღებული თანხა; აკადემიურ საქმიანობაში – თსუ-ში მიწვეული ლექტორის სტატუსით მიღებული შემოსავალი, სხვა შემოსავალში – მემკვიდრეობით მიღებული ანაბრის თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2017 75425 GEL 1854,22 USD / 2943,89 GEL 5112,7 GEL / 1,31 EUR დანაზოგში მითითებულია შორენა გუნცაძის სახელზე არსებული ანაბარი; სხვა შემოსავალში – მემკვიდრეობით მიღებული თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2016 74868,75 GEL 17000 GEL / 1,31 EUR დანაზოგში მითითებულია შორენა გუნცაძის სახელზე არსებული ანაბარი ფინანსური დეკლარაცია
  2015 74396.37 GEL 2248.00 GEL აკადემიურ საქმიანობაში მითითებულია ჰონორარი წიგნის კომენტარისთვის ფინანსური დეკლარაცია
  2014 74525.00 GEL 2445.00 EUR / 2595.00 GEL დანაზოგში მითითებულია შორენა გუნცაძის სახელზე არსებული ანაბარი ფინანსური დეკლარაცია
  2013 45800.00 GEL 550.00 GEL 2000.00 EUR / 2500.00 GEL სხვა შემოსავალში მითითებულია საია-სგან ექსპერტის სტატუსით მიღებული ანაზღაურება, დანაზოგში – მის სახელზე არსებული ანაბარი ფინანსური დეკლარაცია
  2012 37395.00 GEL 1688.23 EUR დანაზოგში მითითებულია შორენა გუნცაძის სახელზე არსებული ანაბარი ფინანსური დეკლარაცია
  2011 37359.00 GEL 1615.00 EUR დანაზოგში მითითებულია შორენა გუნცაძის სახელზე არსებული ანაბარი ფინანსური დეკლარაცია
  2010 38170.00 GEL 1543.88 EUR დანაზოგში მითითებულია შორენა გუნცაძის სახელზე არსებული ანაბარი ფინანსური დეკლარაცია
  2009 37334.00 GEL 600.00 EUR დანაზოგში მითითებულია შორენა გუნცაძის სახელზე არსებული ანაბარი ფინანსური დეკლარაცია
  2008 34300 GEL საკრედიტო ხელშეკრულება, 4000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2007 20400 GEL საკრედიტო ხელშეკრულება, 4000 USD / საკრედიტო ხელშეკრულება 1500 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2006 22002 GEL საკრედიტო ხელშეკრულება, 4000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2005 2621 GEL / 3686 GEL ხელფასის გრაფაში მითითებულია მოსამართლის და მოსამართლის თანაშემწის პოზიციებზე მუშაობის პერიოდში მიღებული ანაზღაურება ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  მოსამართლეთა ერთობის დატოვების შესახებ ერთობლივი განცხადება ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
   სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);