პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ნათია გუდაძე
 • დაბადებით თარიღი : 9.05.1983
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დამთავრების წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  თბილისის ბიზნესის სახელმწიფო ინსტიტუტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2005
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 2019 წლის 25 ივლისიდან უვადოდ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 20 ივნისის N1/117 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია 2016 წლის 25 ივლისიდან 3 წლის ვადით საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 14 ივლისის N1/176 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის თანაშემწე 2010-2011
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის სხდომის მდივანი 2006-2010

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სამოსამართლო ეთიკის სამმართველოს კონსულტანტი თბილისი, საქართველო 2012-2016
  შპს „გაბ ჯგუფი“ იურისტი თბილისი, საქართველო 2012 წლის მაისიდან ნოემბრამდე
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლეს სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2015-2016 იუსტიციის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2012
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2006
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2006
  სამოსამართლო სწავლების ცენტრი მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2006

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  დავით როსტომაშვილზე თავდასხმის საქმე 2018 წელი გადაწყვეტილება
  ტაქსის მძღოლის დაყაჩაღებისთვის მსჯავდებული გიორგი თევზაძის საქმე 2018 წლის 19 ივნისი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66330,84 GEL სესხი, იპოთეკური, 35000, GEL / სესხი, სწრაფი სამომხმარებლო, 11000, GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61020 GEL 28000, GEL სესხი, იპოთეკური, 35000, GEL / სესხი, სწრაფი სამომხმარებლო, 11000, GEL სხვა შემოსავალში მითითებულია ავტომობილის გასხვისებით მიღებული თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2017 74175 GEL სესხი, იპოთეკური, 35000, GEL / სესხი, სწრაფი სამომხმარებლო, 8000, GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 33150,29 GEL / 4702,38 GEL 3500 GEL / 55000, USD სესხი, იპოთეკური, 35000, GEL ხელფასში მითითებულია მოსამართლისა და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სამოსამართლო ეთიკის სამმართველოში კონსულტანტის თანამდებობებზე მუშაობისას მიღებული ანაზღაურება / სხვა შემოსავალში – იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენლის სტატუსით და უძრავი ქონების გასხვისებით მიღებული შემოსავალი ფინანსური დეკლარაცია
  2015 10434.78 GEL 6500.00 GEL ხელფასში მითითებულია საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სამოსამართლო ეთიკის სამმართველოში კონსულტანტის თანამდებობაზე მუშაობისას მიღებული ანაზღაურება / სხვა შემოსავალში – იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენლის სტატუსით მიღებული შემოსავალი ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
   სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);