პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : გიორგი გრატიაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 20.12.1974
 • სასამართლო : ბოლნისის რაიონული სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა :
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  საგარეჯოს N4 საშუალო სკოლა საგარეჯო 1991

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  თბილისის ჰუმანიტარული ინსტიტუტი იურიდიული საქართველო/თბილისი 1996
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  ბოლნისის რაიონული სასამართლო სასამართლოს თავჯდომარის უფლებამოსილების განხორციელება 2021 წლის 6 აგვისტოდან დადგენილება
  ბოლნისის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2020 წლის ივლისიდან დადგენილება
  ბათუმის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის კოლეგია მოსამართლე 2018 წლის დეკემბრიდან უვადოდ დადგენილება
  ბათუმის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის კოლეგია მოსამართლე 2016 წლის იანვრიდან დადგენილება

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  აჭარის ა/რ პროკურატურა უფროსი პროკურორი საქართველო/ბათუმი 2014-2016
  აჭარის ა/რ პროკურატურა ანტიკორუფციული საგამოძიებო ნაწილის უფროსი საქართველო/ბათუმი 2007-2012
  თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონული პროკურატურა პროკურორი საქართველო/თბილისი 2003-2007
  კახეთის საოლქო პროკურატურა საგამოძებო ნაწილის უფროსი 2002-2003
  საგარეჯოს რაიონული პროკურატურა პროკურორის მოადგილე საქართველო/საგარეჯო 2001-2002
  თბილისის ვაკე-საბურთალოს რაიონული პროკურატურა გამომძიებელი საქართველო/თბილისი 1997-2001
  საგარეჯოს რაიონული პროკურატურა გამომძიებელი საქართველო/საგარეჯო 1996-1997
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მსმენელი 2012-2013 საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სერთიფიკატი

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულებების ბათილად ცნობა, ახალი ინდივიდუალური ადმინისტრაციული აქტის გამოცემის დავალება, კენჭისყრის შედეგების ბათილად ცნობა, კომისიის წევრების მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრება. 9 ოქტომბერი, 2021 გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 58108 GEL 58108 GEL 4920 GEL დეკლარაცია
  2019 66325 GEL 66325 GEL 25035 GEL დეკლარაცია
  2018 76275 GEL 76275 GEL 17653 GEL დეკლარაცია
  2017 74175 GEL 74175 GEL 14927 GEL დეკლარაცია
  2016 73356,25 GEL 73356,25 GEL 1630 USD 828 USD დანაზოგში ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  2015 31575.00 GEL 31575 GEL 828.00 USD დეკლარაცია
  2014 14000.00 GEL 14000 GEL 1581.00 USD 7000.00 GEL ( დეკლარაცია
  2013 822.00 USD 4392.00 GEL დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება