პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : გურამ გოცირიძე
 • დაბადებით თარიღი : 15.10.1956
 • სასამართლო : ამბროლაურის რაიონული სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა :
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  ამბროლაურის რაიონის N2 საშუალო სკოლა ამბროლაური 1973

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1983 სამართალმცოდნე
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  ამბროლაურის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2018 უვადოდ გადაწყვეტილება
  ამბროლაურის რაიონული სასამართლო სასამართლოს თავჯდომარე 2017 წლის 13 ივნისიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში გადაწყვეტილება
  ამბროლაურის რაიონული სასამართლო დაეკისრა თავჯდომარის უფლებამოსილების განხორციელება 2016 წლის 15 თებერვლიდან დადგენილება
  რეზერვის მოსამართლე 2005-2009
  ქუთაისის საოლქო სასამართლო მოსამართლე 1999-2005
  ამბროლაურის რაიონული სასამართლო სასამართლოს თავჯდომარე 1991-1999

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  სახალხო დეპუტატთა რაიონული აღმასკომი იურისტი 1987-1991
  პროკურატურა გამომძიებელი 1983-1986
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაშ ინფრომაცია არ მოიძებნება

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფრომაცია არ მოიძებნება

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფრომაცია არ მოიძებნება

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა და ქმედების განხორციელების დავალება 10 ოქტომბერი, 2021 გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 78003,75 GEL 78003,75 GEL 8931,14 GEL 13944,64 GEL დეკლარაცია
  2019 84957,92 GEL 84957,92 GEL 8964,14 GEL 4646,01 GEL დეკლარაცია
  2018 58926 GEL 24000 GEL 25500 GEL 58926 GEL სხვა შემოსავალშ ასახულია სესხის ხელშეკრეულებით მიღებული შემოსავალი დეკლარაცია
  2017 57228 GEL 24000 GEL 49164 GEL 57228 GEL სხვა შემოსავალშ ასახულია სესხის ხელშეკრეულებით მიღებული შემოსავალი; ; ლატარიაში მოგებული თანხა (49164 GEL) დეკლარაცია
  2016 42000 GEL 15000 GEL 42000 GEL სხვა შემოსავალში ასახულია სესხის ხელშეკრულებით მიღებული შემოსავალი დეკლარაცია
  2015 4100.00 GEL 4100.00 GEL 4000.00 GEL დანაზოგში ასახულია მიმდინარე საკრედიტოზე არსებული თანხა დეკლარაცია
  2014 4100.00 GEL 4100.00 GEL დეკლარაცია
  2013 2000.00 GEL 4545.00 GEL 6545 GEL სხვა შემოსავალში ასახულია ჰონორარის სახით მიღებული თანხა დეკლარაცია
  2012 2000.00 GEL 4545.00 GEL 6545 GEL სხვა შემოსავალში ასახულია ჰონორარის სახით მიღებული თანხა დეკლარაცია
  2005 12893,27 GEL 12893,27 GEL 13009 2122 დანაზოგში ასახულია ნღდი ფულადი თანხა, ანაბარზე ასახული თანხა დეკლარაცია
  2004 8128,64 GEL 3717,85 GEL 1800 USD 11846,49 GEL 1800 USD 5000 USD სხვა შეოსავალში ასახულია გრანტით მიღეული შემოსავალი 3717,85 GEL და ქირავნობის ხელშეკრულებით მიღებული თანხა1800 USD, დანაზოგში ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  2003 7700 GEL 7700 GEL 5000 USD დანაზოგში ასახულია ნღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  2002 7300 GEL 7300 GEL 4000 USD დანაზოგში ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  2001 7300 GEL 7300 GEL 3000 USD დანაზოგში ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  2000 6000 GEL 6000 GEL 2000 USD დანაზოგში ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  1999 4000 GEL 4000 GEL 1000 USD დანაზოგში ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა დეკლარაცია
  1998 400 GEL 400 GEL დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  1974-1976
  სამხედრო სავალდებულო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);