პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ელენე გოგუაძე
 • დაბადებით თარიღი : 02.03.1978
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
   N123 საშუალო სკოლა თბილისი 1995

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2000
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 2018 წლის მარტიდან უვადო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 23 მარტის N1/158 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო გამწესდა სხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის მოსამართლედ 2016 წლის 20 თებერვლიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 19 თებერვლის 1/73 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია 2015 წლის 1 მაისიდან 3 წელი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2015 წლის 16 აპრილის N1/29 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია, მოსამართლის თანაშემწე 2014-2015
  თბილისის საქალაქო სასამართლო  სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგია, მოსამართლის თანაშემწე 2006
  თბილისის საქალაქო სასამართლო საგამოძიებო კოლეგია, მოსამართლის თანაშემწე 2004-2006
  თბილისის საოლქო სასამართლო საგამოძიებო კოლეგია, სხდომის მდივანი 2000
  თბილისის საოლქო სასამართლო  სისხლის სამართლის საქმეთა სააპელაციო პალატა, სხდომის მდივანი 1999

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  ნარკოლოგიური ინსტიტუტი კადრების სამსახურის ინსპექტორი თბილისი, საქართველო 1995-1999
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლეს სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2014 იუსტიციის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2007 სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2004
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2003
  საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2002

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  სასამართლოს უპატივცემულობის საქმე, ზვიად კუპრავას მიერ, სასამართლოს სასადილო დარბაზში მოსამართლის მიმართ გაჟღერებული ფრაზის გამო მის წინააღმდეგ დაწყებული სისხლის სამართლებრივი დევნის საქმე 2019 წლის 1 აგვისტო გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 66306,72 GEL სესხი, ფულადი თანხა, თანსმსესხებელი კახაბერ ვარაზანაშვილთან , 52000, GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61020 GEL 6000, USD / 65000, USD სესხი, ფულადი თანხა, თანსმსესხებელი კახაბერ ვარაზანაშვილთან (მეუღლე), 52000, GEL / სესხი, ფულადი თანხა, თანსმსესხებელი
  კახაბერ ვარაზანაშვილთან (მეუღლე), 15000, GEL / სესხი, ფულადი თანხა, 2000, GEL / სესხი, ფულადი თანხა, 3000, GEL
  სხვა შემოსავალში მითითებულია ელენე გოგუაძის საკუთრებაში არსებული მოძრავი და უძრავი ქონების გასხვისების შედეგად მიღებული თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2017 74175 GEL სესხი, ფულადი თანხა, თანსმსესხებელი კახაბერ ვარაზანაშვილთან (მეუღლე), 52000, GEL / სესხი, ფულადი თანხა, 3100, GEL / სესხი, ფულადი თანხა, თანსმსესხებელი კახაბერ ვარაზანაშვილთან (მეუღლე), 15000, GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 73618,75 GEL სესხი, ფულადი თანხა, თანსმსესხებელი კახაბერ ვარაზანაშვილთან (მეუღლე), 15000, GEL / სესხი, სამომხმარებლო, 3100, GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 6500.00 GEL / 51204.00 GEL სესხი, ფულადი თანხა, თანსმსესხებელი კახაბერ ვარაზანაშვილთან (მეუღლე), 15000.00 GEL / სესხი, სამომხმარებლო, 3100.00 GEL ხელფასის გრაფაში მითითებულია თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის კოლეგიაში მოსამართლის თანაშემწედ და ამავე სასამართლოში მოსამართლედ მუშაობის პერიოდში მიღებული ანაზღაურება ფინანსური დეკლარაცია
  2014 15500.00 GEL სესხი, ფულადი თანხა, თანსმსესხებელი კახაბერ ვარაზანაშვილთან (მეუღლე), 15000.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2013 15500.00 GEL 151.00 USD სესხი, ფულადი თანხა, 7000.00 GEL დანაზოგში მითითებულია ელენე გოგუაძის სახელზე არსებული ანაბარი ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
   სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);