პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : თემურ გოგოხია
 • დაბადებით თარიღი : 02.11.1977
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიები, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  N4 საშუალო სკოლა ქ. გალი 1993

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემია იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2000
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიები, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის თავმჯდოამრე 2020 წლის 10 მარტიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 9 მარტის N1/22 განკარგულება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიები, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 2018 წლის 18 იანვრიდან უვადოდ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2018 წლის 11 იანვრის N1/16 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო დაეკისრა სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიები, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგიის თავმჯდომარის უფლებამოსილება 2017 წლის 3 ოქტომბრიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 2 ოქტომბრის N1/256 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიები, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის კოლეგია 2017 წლის ივლისიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებშო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2017 წლის 24 ივლისის N1/231 გადაწყვეტილება
  ქუთაისის საქალაქო სასამართლო თავმჯდომარე 2013 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 26 დეკემბრის N1/398 გადაწყვეტილება
  ქუთაისის საქალაქო სასამართლო 2013 წლის 1 იანვრიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებშო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 20 დეკემბრის N1/388 გადაწყვეტილება
  ბათუმის საქალაქო სასამართლო თავმჯდომარე 2012 წლის 25 ოქტომბრიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2012 წლის 24 ოქტომბრის N1/204 გადაწყვეტილება
  ბათუმის საქალაქო სასამართლო დაეკისრა თავმჯდომარის უფლებამოსილების 2010 წლის 15 ნოემბრიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 12 ნომებრის N1/226 გადაწყვეტილება
  ბათუმის საქალაქო სასამართლო 2010 წლის 15 ნოემბრიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებშო საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2010 წლის 12 ნომებრის N1/225 გადაწყვეტილება
  ფოთის საქალაქო სასამართლო დაეკისრა თავმჯდომარის უფლებამოსილება 2008 წლის 5 მაისიდან საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 29 აპრილის N1/76 გადაწყვეტილება
  ფოთის საქალაქო სასამართლო 2008 წლის აპრილიდან 10 წლის ვადით საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2008 წლის 29 აპრილის N1/71 გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე სისხლის სამართლის კოლეგიაში 2006-2007
  თბილისის საოლქო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2003-2005
  თბილისის საოლქო სასამართლო კონსულტანტი 2002-2003
  თბილისის საოლქო სასამართლო სხდომის მდივანი საგამოძიებო კოლეგიაში 2000-2002

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  მცხეთა-მთიანეთის საოლქო პროკურატურის / შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის
  საოლქო პროკურატურა
  პროკურორი / გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის
  განყოფილების პროკურორი
  2007
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2007 სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2003

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  ნიკა მელიას საქმე, 20 ივნისის აქციაზე ძალადობის ორგანიზება-ხელმძღვანელობა გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 69886,02 GEL 35000 USD 25000 USD სესხი, იპოთეკური სესხი, 70000, USD / სესხი, იპოთეკური სესხი, 371000, GEL / სესხი, სამომხმარებლო, 55000, GEL / სესხი, სესხი, 122000, GEL სხვა შემოსავალში – მიწის ნაკვეთის გასხვისებით მიღებული თანხა; დანაზოგში – ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2018 64860 GEL 1500 GEL სესხი, საცხოვრებელი ფართის შეძენა, 75000, USD / სესხი, იპოთეკური სესხი, 70000, USD / სესხი, საკრედიტო ბარათი, 10000, GEL / სესხი, იპოთეკური სესხი, 371000, GEL / სესხი, სამომხმარებლო, 55000, GEL დანაზოგში მითითებულია თემურ გოგოხიას სახელზე არსებული ანაბარი ფინანსური დეკლარაცია
  2017 35166,64 GEL / 45423,21 GEL 1500 GEL / 5000 GEL სესხი, საცხოვრებელი ფართის შეძენა, 75000, USD / სესხი, იპოთეკური სესხი, 70000, USD / სესხი, საკრედიტო ბარათი, 10000, GEL ხელფასის გრაფაში მითითებულია ქუთაისის და თბილისის საქალაქო სასამართლოში მუშაობის პერიოდში მიღებული ანაზღაურება; დანაზოგში – თემურ გოგოხიას სახელზე არსებული ანაბარი და ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2016 83219 GEL 1500 GEL სესხი, საცხოვრებელი ფართის შეძენა, 75000, USD დანაზოგში მითითებულია თემურ გოგოხიას სახელზე არსებული ანაბარი ფინანსური დეკლარაცია
  2015 84018.00 GEL 800.00 GEL / 22000.00 GEL სესხი, იპოთეკური კრედიტი უძრავი ქონების ნასყიდობისა და იპოთეკის ხელშეკრულება #RB-00921-2011/1, 30000.00 USD დანაზოგში მითითებულია თემურ გოგოხიას სახელზე არსებული ანაბარი და ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2014 85375.00 GEL 800.00 GEL / 15000.00 GEL სესხი, იპოთეკური კრედიტი უძრავი ქონების ნასყიდობისა და იპოთეკის ხელშეკრულება #RB-00921-2011/1, 30000.00 USD დანაზოგში მითითებულია თემურ გოგოხიას სახელზე არსებული ანაბარი და ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2013 62000.00 GEL 800.00 GEL სესხი, იპოთეკური კრედიტი უძრავი ქონების ნასყიდობისა და იპოთეკის ხელშეკრულება #RB-00921-2011/1, 30000.00 USD დანაზოგში მითითებულია თემურ გოგოხიას სახელზე არსებული ანაბარი ფინანსური დეკლარაცია
  2012 62835.00 GEL 700.00 GEL სესხი, იპოთეკური კრედიტი უძრავი ქონების ნასყიდობისა და იპოთეკის ხელშეკრულება #RB-00921-2011/1, 30000.00 USD დანაზოგში მითითებულია თემურ გოგოხიას სახელზე არსებული ანაბარი ფინანსური დეკლარაცია
  2011 63729.45 GEL 700.00 GEL სესხი, იპოთეკური კრედიტი უძრავი ქონების ნასყიდობისა და იპოთეკის ხელშეკრულება #RB-00921-2011/1, 30000.00 USD დანაზოგში მითითებულია თემურ გოგოხიას სახელზე არსებული ანაბარი ფინანსური დეკლარაცია
  2010 44700.00 GEL 5000.00 GEL დანაზოგში მითითებულია თემურ გოგოხიას საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2009 41640.00 GEL სესხი, სესხი, ფულადი თანხა, 5000.00 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2008 3600 GEL / 18000 GEL ხელფასის გრაფაში მითითებულია 2008 წლის 1 იანვირდან აპრილამდე პერიოდში პროკურორად მუშაობის ანაზღაურება და ამავე წლის მაისიდან ფოთის რაიონული სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში მიღებული ხელფასი და პრემია ფინანსური დეკლარაცია
  2007 11200 GEL ხელფასის გრაფაში მითითებულია თემურ გოგოხიას მიერ, შიდა ქართლისა და მცხეთა-მთიანეთის პროკურატურაში მუშაობის პერიოდში მიღებული ანაზღაურება ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  სასამართლო სისტემის რეფორმა ინტერვიუ ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);