პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ირინა გოგოლაძე
 • დაბადებით თარიღი : 30.10.1983
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : 3 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  ბორჯომის №2 საშუალო სკოლა ბორჯომი 2001
  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მესხეთის ფილიალი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო/მესხეთი 2006 ბაკალავრი
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2021 წლის 13 სექტემბრიდან დადგენილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2020 წლის 1 დეკემბრიდან 3 წლის ვადით დადგენილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადამიანური რესურსების მართვისა და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი კონსულტატი – მოსამართლის თანაშემწე, მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი. 2018-2019
  მცხეთის რაიონული სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2007-2018
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის პალატა მოსამართლის სტაჟორი 2006-2007
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა პროფესიული პრაქტიკა 2005-2006

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია 2019 მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდის დამდასდტურებელი სერტიფიკატი
  მოსამართლის თანაშემწის კომპლექსური კურსი 2019
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელი 2019

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობა, კენჭისყრის შედეგების ხელახლა გადათვლის დავალება 10 ოქტომბერი, 2021 გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 4924,88 GEL 1600 USD 4924,88 GEL 1600 USD 21100 USD 1396,4 GEL დანაზოგში ასახულია ანაბარზე არსებული თანხა; სხვა შემოსავალში ასახულია ბინის ქირავნობით მიღებული შემოსავალი დეკლარაცია
  2019 4312 GEL 12000 GEL 3200 USD 16312 gel 3200 USD 12000 USD 2500,96 USD 4000 USD დანაზოგში ასახულია ანაბარზე (12000 USD ) , მიმდინარეზე (2500,96 USD) და ნაღდი ფულადი თანხა (4000 USD) არსებული თანხები; სხვა შემოსავალში ასახულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელის და ბინის ქირავნობით (3200 USD) მიღებული შემოსავალი დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება