პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : გიორგი გოგიჩაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 19.11.1977
 • სასამართლო : თბილისის საქალაქო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო სამართლის საქმეთა კოლეგია
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  №7 საშუალო სკოლა თბილისი 1994

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  საქართველოს ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ინსტიტუტი სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1999 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლეო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 20.10.2017 უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 25.07.2016 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  რუსთავის საქალაქო სასამართლო მაგისტრატი მოსამართლე 2012-2016 გადაწყვეტილება
  ბოლნისის რაიონული სასამართლო მივლინებული მოსამართლე 2012 გადაწყვეტილება
  ხაშურის რაიონული სასამართლო მივლინებული მოსამართლე 2009-2012 გადაწყვეტილება
  ბათუმის საქალაქო სასამართლო მივლინებული მოსამართლე 2009 სექტემბრიდან ოქტომბრამდე გადაწყვეტილება
  ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლო მივლინებული მოსამართლე 2009 ივლისიდან სექტემბრამდე გადაწყვეტილება
  თელავის რაიონული სასამართლო მივლინებული მოსამართლე 2009 მაისიდან ივლისამდე გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიები მივლინებული მოსამართლე 2007-2009 გადაწყვეტილება
  გარდაბნის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2006-2012 10 წლის ვადით
  მარნეულის რაიონული სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 1999-2006

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2005 საერთო სპეციალიზაცია

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა:
  თარიღი:
  ქვეყანა/ქალაქი:
  დაფინანსების წყარო:
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 60931,93 GEL 0.000 5,958.6 GEL 520 USD 66,890.53 GEL 216.77 GEL 1227,28 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. “სხვა შემოსავალში” ასახულია საექსპერტო საქმიანობიდან და ანგარიშებიდან მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 61020 GEL 0.000 4,561.04‬ GEL 421,23 USD 65,581.04 GEL 5,215.07‬ GEL 20,012.95‬ USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. “სხვა შემოსავალში” ასახულია საექსპერტო საქმიანობიდან და ანგარიშებიდან მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 75425 GEL 0.000 0.000 75425 GEL 8,603.9‬ GEL 30,815.88 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები, ასევე ნაღდი ფულადი თანხა 8000 დოლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 53311.95‬ GEL 0.000 0.000 53,311.95‬ GEL 20000 USD 3,850.62‬ GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 66018.95 GEL 0.000 0.000 66018.95 GEL 9170.17 GEL 5000 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 67175 GEL 0.000 0.000 67175 GEL 7160 GEL 2626.8 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 41000 GEL 0.000 0.000 41000 GEL 1529 GEL 3300 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები, ასევე ნაღდი ფულადი თანხა 2500 დოლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2012 37395.8 GEL 0.000 0.000 37395.8 GEL 265.63 GEL 2500 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები, ასევე ნაღდი ფულადი თანხა 2500 დოლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 36800 GEL 0.000 0.000 36800 GEL 1020 USD 568.87 GEL 3558.50 EUR 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2010 35370 GEL 0.000 0.000 35370 GEL 505 GEL 20 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2009 34230.6 GEL 0.000 0.000 34230.6 GEL 2500 EUR 2700.88 GEL 20 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 30048 GEL 0.000 320 GEL 557 USD 30368 GEL 557 USD 9.63 GEL 20 USD 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. “სხვა შემოსავალში” ასახულია სამივლინებო ხარჯები. ფინანსური დეკლარაცია
  2007 20150 GEL 0.000 152 EUR 458.25 USD 20150 GEL 152 EUR 458.25 USD 17655.65 GEL 9425 USD 3141 EUR 2600 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. “სხვა შემოსავალში” ასახულია ანგარიშებიდან მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 12320 GEL 0.000 90 EUR 180 USD 12320 GEL 90 EUR 180 USD 2500 EUR 7850 USD 10896.6 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები. “სხვა შემოსავალში” ასახულია ანგარიშებიდან მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2005 1676.4 GEL 0.000 0.000 16676.4 GEL 1000 EUR 5010 USD 2500 GEL 0.000 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხები, ასევე ნაღდი ფულადი თანხა 2500 ლარის ოდენობით. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
   სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);