პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : მიხეილ გოგიშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 07.10.1966
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამართალი თბილისი, საქართველო 1987-1992 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019 წლის 3 ივნისი უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა პალატის თავმჯდომარე/ სასამართლოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე 2005-2012
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო, სამეწარმეო და გაკოტრების საქმეთა პალატა მოსამართლე 2000-2010
  თბილისის საოლქო სასამართლო ადმინისტრაციული სამართლისა და საგადასახადო საქმეთა სააპელაციო პალატა მოსამართლე 1999-2000

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  იურიდიული კომპანია “ადვოკატთა სახლი” მრჩეველი საქართველო/ თბილისი 2012
  სს საქართველოს რკინიგზა სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე საქართველო/ თბილისი 2011
  სს საქართველოს რკინიგზა სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი საქართველო 2010-2019
  საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია საქართველოს პრეზიდენტის პარლამენტთან ურთიერთობის და კანონშემოქმედებითი საქმიანობის სამსახურის სახელმწიფო მრჩეველი საქართველო 1996-1999
  საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურის აპარატი სახელმწიფო მრჩეველი საქართველო 1995
  საქართველოს პარლამენტის აპარატი იურიდიული განყოფილების წამყვან სპეციალისტი საქართველო 1994-1995
  საქართველოს მეთაურის აპარატი იურიდიული განყოფილების სახელმწიფო მრჩეველი საქართველო 1993-1994
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  კავკასიის უნივერსიტეტი საქართველო/თბილისი 2013-დღემდე
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა საქართველო/თბილისი 2008-2015

  სამეცნიერო საქმიანობა

  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  პრაქტიკული სახელმძღვანელო თანაავტორი კომუნიკაცია სასამართლოში 2013 ბმული
  კრებული თანაავტორი “ურთიერთობები სასამართლო სხდომის დარბაზში” 2010 ბმული
  სამეცნიერო-პრაქტიკული რეცენზიების ჟურნალი რედაქტორი მართლმსაჯულება N2 2008 ბმული
  სამეცნიერო-პრაქტიკული რეცენზიების ჟურნალი რედაქტორი მართლმსაჯულება N2 2007 ბმული
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი გადაწუვეტილების მოკლე შინაარსი
  მორალური ზიანის ანაზღაურება, იძულებით ფსიქიატრიული მკურნალობის გამო 11 აგვისტო, 2020 წელი გადაწყვეტილება იხ. ბმული
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 24128 GEL 41577 GEL 65705 GEL სესხი, 65000, USD სესხი, 22000, GEL სესხი, 178000, GEL “ხელფასში” ასახულია მიღებული შემოსავალი სს საქართველოს რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობიდან [01.01.2019 10.06.2019] და თბილისის სააპელაციო სასამართლოში მოსამართლის თანამდებობიდან. [10.12.2019 31.12.2019 ]. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის რაოდენობა. [პერიოდები: 14.07.2016-13.01.2027; 01.05.2019-01.05.2030] ფინანსური დეკლარაცია
  2018 54000 GEL 5500 GEL 59500 GEL სესხი, 65000, USD “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ლექტორობით მიღებული შემოსავალი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის რაოდენობა.[14.07.2016-13.01.2027 პერიოდი]. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 54000 GEL 80000 GEL 134000 GEL სესხი, 65000, USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ბინის ნასყიდობიდან მიღებული შემოსავალი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის რაოდენობა.[14.07.2016-13.01.2027 პერიოდი]. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 80000 GEL 80000 GEL სესხი, 65000, USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ბინის ნასყიდობიდან მიღებული შემოსავალი. “საბანკო ვალდებულებაში” ასახულია სესხის რაოდენობა.[14.07.2016-13.01.2027 პერიოდი]. ფინანსური დეკლარაცია
  2009 52000.00 GEL 80000.00 GEL 132000 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ბინის ნასყიდობიდან მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 53912 GEL 1200 GEL 55112 GEL “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში ლექტორობით მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2007 46405.76 GEL 400 GEL 1600 GEL 3000 GEL 51405,76 GEL “ხელფასში” ასახულია მიღებული შემოსავალი საქართველოს უზენაესი სასამართლოდან (მოსამართლე, თავმჯდომარის პირველი მოადგილე) და გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოების ექსპერტის თანამდებობიდან. “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში ლექტორობით მიღებული შემოსავალი. “სხვა შმოსავალში” ასახულია სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2006 43600 GEL 2400 GEL 5500 GEL 51500 GEL “ხელფასში” ასახულია საქართელოს უზენაეს სასამართლოში თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თანამდებობთ მიღებული შემოსავალი და საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი სკოლიდან ექსპერტის თანამდებობიდან მიღებული თანხის რაოდენობა. “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომობილის გასხვისებით მიღებული თანხის რაოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2005 27900 GEL 27900 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2004 13000 GEL 1600 GEL 2000 USD 15600 GEL 2000 USD 1500 GEL “სხვა შემოსავალში ასახულია” საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. “აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოებიდან მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2003 14700 GEL 1600 GEL 3500 USD 16 300 GEL 3500 GEL 14000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ფულადი შემოსავალი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობიდან & ერთობლივი საქმიანობიდან. “დანაზოგში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხის ოდენობა”აკადემიურ საქმიანობაში” ასახულია გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოებიდან მიღებული შემოსავალი. ფინანსური დეკლარაცია
  2002 12000 GEL 2500 GEL 14500 GEL 10000 USD სხვა შემოსავალში ასახულია ფულადი შემოსავალი სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობიდან. “დანაზოგში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2001 10318 GEL 10318 GEL 4000 USD დანაზოგში ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2000 3500 USD დანაზოგში ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  1999 3800 GEL 1100 GEL 4900 GEL 6000 GEL “ხელფასში” ასახულია მიღებული შემოსავალი საოლქო სასამართლო & საქართველოს უზენაესი სასამართლოდან მოსამართლის თანამდებობიდან მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  1998 2500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური ინფორმაცია არ მოიძებნა
  პროფესიული ჯილდოები არა
  პროფესიული კავშირების წევრობა არა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი); არა