პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ანა გოგიშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 24.01.1979
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია 10 წლით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N159 საშუალო სკოლა თბილისი 1994

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 2000 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2015 წლის დეკემბერი
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2013 წლის 25 მარტი სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მივლინებული მოსამართლე 2012-2013
  თელავის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2012 წლის 1-ლი იანვარი 10 წლით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლის თანაშემწე 2005-2010

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები
  საქართველოს კონტროლის პალატა სპეციალისტი საქართველო, თბილისი 2001-2005
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის სკოლის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2011 იუსტიციის სკოლის მსმენელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2010 სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2005
  სამოსამართლო სწავლების ცენტრი მოსამართლის თანაშემწის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2004

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  თანხის დაკისრება 15 ივნისი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  დავალიანების გადახდის დასკისრება 31 მარტი, 2017 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 73,948.68 GEL 0 6500 USD 73,948.68 GEL 6500 USD 0 6000 GEL 108,000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ფულადი გზავნილების სახით მიღებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 84,675 GEL 0 45,000 GEL 129,675 GEL 0 12,000 GEL 108,000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ჩუქების გზით მიღებული ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 81,668 GEL 3280 GEL 0 84,948 GEL 0 6000 GEL 108,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2016 82,386.54 GEL 0 0 82,386.54 GEL 0 6000 GEL 216,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2015 75,750 GEL 0 0 75,750 GEL 0 6000 GEL 215,500 USD “ხელფასში” ასახულია თბილისის საქალაქო სასამართლოსა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სასამართლოს მოსამართლეობის პერიოდში მიღებული ჯამური შემოსავალი (67,750 GEL და 8000 GEL). ფინანსური დეკლარაცია
  2014 74,525 GEL 0 0 74,525 GEL 0 137,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2013 47,050 GEL 0 0 47,050 GEL 0 29,000 USD ფინანსური დეკლარაცია
  2012 37,400 GEL 0 0 37,400 GEL 0 29,000 USD “ხელფასში” ასახულია თბილისის საქალაქო სასამართლოსა და თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლეობის პერიოდში მიღებული ჯამური შემოსავალი (4900 GEL და 32,500 GEL). ფინანსური დეკლარაცია
  2011 0 0 9200 GEL 9200 GEL 0 1500 GEL 20,000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მსმენელის სტიპენდიის თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა