პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : გიორგი გოგიაშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 01.01.1971
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  სოფ. ზემო ხანდაკის საშუალო სკოლა კასპი 1989

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 1994-1999 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2017 წლის 20 ოქტომბრიდან უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2016 წლის 25 ივლისიდან 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საოლქო სასამართლო თავმჯდომარე 2004-2005
  თბილისის საოლქო სასამართლო თავმჯდომარის მოადგილე 2001-2004

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია მთავარი სპეციალისტი თბილისი, საქართველო 2006-2016
  ევროკავშირის კანონის უზენაესობის მისია EUJUST – TEMIS სასამართლოს დამოუკიდებლობის გაძლიერების კონცეფციის შემმუშავებელი ჯგუფის ხელმძღვანელი თბილისი, საქართველო 2004-2005
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: გაეროს 1951 წლის ლტოლვილთა შესახებ კონვენციის გამოყენების
  თეორიისა და პრაქტიკის შესახებ ტრენინგი
  თარიღი: 2018 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: ყირგიზეთი, ბიშკეკი
  დაფინანსების წყარო: –
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრეინგი – სასამართლოს მენეჯმენტის კუთხით
  თარიღი: 2018 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: ამერიკის შეერთებული შტატები, ვაშინგტონი, სან-ფრანცისკო
  დაფინანსების წყარო: –
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: სასამართლოს
  დამოუკიდებლობის გაძლიერების სტრატეგია“
  თარიღი: 2005 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: ჩეხეთი, პრაღა
  დაფინანსების წყარო: –
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: “სასამართლოს სიტემათა დახვეწის სტრატეგიული დაგეგმარება”
  თარიღი: 2005 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: ამერიკის შეერთებული შტატები, ვაშინგტონი
  დაფინანსების წყარო: –
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ”ურთიერთთანამშრომლობა ფინანსური დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლაში”
  თარიღი: 2004 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: ამერიკის შეერთებული შტატები, ვაშინგტონი, ნიუ ორლეანი
  დაფინანსების წყარო: –
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ”ახალი ტექნოლოგიები ორგანიზებულ დანაშაულთა წინააღმდეგ საბრძოლველად
  თარიღი: 2004 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: უნგრეთი, ბუდაპეშტი
  დაფინანსების წყარო: –
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: პოლიტიკური სწავლების სკოლა (მსმენელი)
  თარიღი: 2002-2003 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: საქართველო, თბილისი / საფრანგეთი, სტრასბურგი
  დაფინანსების წყარო: –
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ტრანსანაციონალური ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა
  თარიღი: 2002 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: ბუდაპეშტი, უნგრეთი
  დაფინანსების წყარო: –
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: რელიგიური ტოლერანტობა
  თარიღი: 2002 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: ამერიკის შეერთებული შტატები, ვაშინგტონი, ოკლაჰომა,
  ჩრ.კაროლინა
  დაფინანსების წყარო: –
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: ”საჯარო ადმინისტრაციის ცვლილებათა სტრატეგიის” სასწავლო კურსი
  თარიღი: 2001 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: დიდი ბრიტანეთი, ლონდონი
  დაფინანსების წყარო: –
  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: შედარებითი კონსტიტუციური სამართალი და შედარებითი ადმინისტრაციული სამართალი (სტაჟირება)
  თარიღი: 1999 წელი
  ქვეყანა/ქალაქი: ბუდაპეშტი, უნგრეთი
  დაფინანსების წყარო: –
  აკადემიური საქმიანობა
  საგანმანათლებლო დაწესებულება ქვეყანა/ქალაქი სალექციო კურსი სწავლის წლები
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო
  კავკასიის უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო
  საქართველოს დავით აღმაშენებლის უნივერსიტეტი თბილისი, საქართველო
  სამეცნიერო საქმიანობა
  სამეცნიერო ნაშრომი (კვლევა, სტატია, წიგნი, ა.შ) ავტორი/თანაავტორი დასახელება გამოქვეყნების წელი ხელმისაწვდომია
  მონოგრაფია თანაავტორი კონსტიტუციური სამართალი 2016 ბმული
  მონოგრაფია ავტორი სამოსამართლო სამართალი 2014 ბმული
  მონოგრაფია ავტორი შედარებითი კონსტიტუციური სამართალი 2014 ბმული
  მონოგრაფია ავტორი შედარებითი ფედერალიზმი 2000 ბმული
  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, ახალი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა 07 დეკემბერი 2016 წელი გადაწყვეტილება
  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, ახალი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა 02 ნოემბერი 2016 წელი გადაწყვეტილება
  ზიანის ანაზღაურება 26 ოქტომბერი 2016 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 73948 GEL; 4360 GEL; 5534 GEL; 18697 GEL 102539 GEL 563 EUR; 15000 GEL; დანაზოგი ლარში არის ნაღდი ფულადი თანხა (ყველა გრაფაში); ხელფასის წყაროები – სასამართლო, იუსტიციის საბჭო, იუსტიციის სკოლა ფინანსური დეკლარაცია
  2018 67740 GEL; 500 GEL; 1200 GEL; 4561 GEL 21010 GEL 95011 GEL 501 EUR; 12000 GEL; ხელფასის წყაროები – სასამართლო, GIZ, იუსტიციის საბჭო და იუსტიციის სკოლა ფინანსური დეკლარაცია
  2017 81775 GEL; 600 GEL; 1440 GEL; 1195 GEL; 800 GEL; 30148 GEL 115958 GEL 10000 GEL ხელფასის წყაროები – სასამართლო, GIZ, იუსტიციის საბჭო, იუსტიციის სკოლა, ნოტარიუსთა პალატა ფინანსური დეკლარაცია
  2016 45536 GEL; 36661 GEL; 700 GEL 29225 GEL 12000 GEL; 3000 GEL; 127122 GEL სხვა შემოსავალში ასახულია სამეცნიერო გრანტი და წიგნის ჰონორარი; ხელფასის წყაროები – კომუნიკაციების კომისია, სასამართლო, ნოტარიუსთა პალატა ფინანსური დეკლარაცია
  2015 78171 GEL 22200 GEL 10600 GEL 110971 GEL 5200 GEL; სხვა შემოსავალში ასახულია გრანტის თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2012 46770 GEL 9863 GEL 56633 GEL 7200 GEL; დანაზოგში მითითებულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2011 36799 GEL 18712 GEL 61 GEL; 2489 GEL; 1000 EUR 58061 GEL; 1000 EUR 5500 GEL; 2488 USD; 25 EUR სხვა შემოსავალში ასახულია პრობაციის სამინისტროს სასწავლო ცენტრის ექსპერტის ანაზღაურება და გრანტები, დანაზოგში – ანაბარზე არსებული თანხები და საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა ფინანსური დეკლარაცია
  2010 52840 GEL; 5700 GEL; 9250 GEL 2454 GEL 70244 GEL 25995 USD; 182 GEL; სხვა შემოსავალში ასახულია ჯანმრთელობის დაზღვევიდან შემოსული თანხა. ხელფასის წყაროები – კომუნიკაციების კომისია და სასამართლოს რეზერვი ფინანსური დეკლარაცია
  2009 60123 GEL; 6000 GEL; 3119 GEL; 345 GEL; 1187 GEL 70774 GEL 14787 GEL; 23034 USD; დანაზოგში ასახულია საბანკო ანაბრები ფინანსური დეკლარაცია
  2008 5316 GEL; 83479 GEL; 2350 GEL; 1107 GEL 92252 GEL 15000 GEL; 10000 USD; 5000 EUR; დანაზოგში ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა; ხელფასის წყაროები – საჯარო სამსახურის საბჭო, კომუნიკაციების კომისია, იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ფინანსური დეკლარაცია
  2007 5931 GEL; 68654 GEL; 74585 GEL 25000 GEL; 9000 USD; 5000 EUR; დანაზოგში ასახულია ნაღდი ფულადი თანხა; ხელფასის წყაროები – სასამართლოს რეზერვი; კომუნიკაციების კომისია ფინანსური დეკლარაცია
  2006 6000 GEL; 42141 GEL; 910 GEL 49051 GEL 32000 GEL; 10000 USD; 3000 EUR; ხელფასის წყაროები – სასამართლოს რეზერვი; კომუნიკაციების კომისია ფინანსური დეკლარაცია
  2005 13087 GEL 250 GEL 2691 GEL; 374 EUR; 16028 GEL; 23000 GEL; 7000 USD; 1100 EUR; სხვა შემოსავალში ასახულია გრანტის თანხა, ლექციის და სტატიის ჰონორარი; ფინანსური დეკლარაცია
  2004 4830 GEL; 1200 USD; 5124 GEL; 1200 USD; 1050 GEL 1687 GEL 12691 GEL; 2400 USD; 13712 GEL ხელფასის წყაროები – თბილისის საოლქო სასამართლო (სხვადასხვა პოზიცია). სხვა შემოსავალი – საჩუქარი და ჰონორარი ფინანსური დეკლარაცია
  2003 8800 GEL 177 GEL 544 GEL; 800 GEL 9777 GEL სხვა შემოსავალში ასახულია “ღია საზოგადოების ფონდის” და აშშ-ის საელჩოს ჰონორარები ფინანსური დეკლარაცია
  2002 7230 990 1300 GEL; 200 USD; 4687 GEL 12907 GEL; 200 USD სხვა შემოსავალში ასახულია სოროსის ფონდის ჰონორარი, წიგნის ავტორობის ჰონორარი, ტრენინგ-ლექციების ჩატარების ჰონორარები ფინანსური დეკლარაცია
  2001 8245 620 785 9650 GEL სხვა შემოსავალში ასახულია სახელმწიფოს ტერიტორიული მოწყობისა და თვითმმართველობის პროექტის ექსპერტის ანაზღაურება ფინანსური დეკლარაცია
  2000 17000 GEL დეკლარაციაში მითითებულია მხოლოდ შემოსავლის წყაროები, არ არის მითითებული შემოსავლის რაოდენობა ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  სამოსამართლო სამართლის თანამედროვე პრობლემები ონლაინ ლექცია ბმული
  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა უნგრეთის შედარებითი სამართლის აკადემიის წევრი
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);