პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : გოდერძი გიორგიშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 16.01.1966
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  ქისტაურის ერისთავის სახელობის საშუალო სკოლა ახმეტა 1983

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი საქართველო, თბილისი 1991 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2018 წლის 22 თებერვალი უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2015 წლის 1-ლი მაისი 3 წლით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლე 2005-2015
  თბილისის საოლქო სასამართლო მოსამართლე 2004-2005
  თელავის რაიონული სასამართლო თავმჯდომარე 1999-2000
  თელავის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 1999-2004

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები
  კასპის რაიონის პროკურატურა პროკურორის თანაშემწე საქართველო, კასპი 1991-1999
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  ფინანსური მდგომარეობა
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 73,950.85 GEL 73,950.85 GEL 4955.33 GEL 5310.01 USD 1.35 EUR 112,300 GEL “დანაზოგში” ასახულია დეპოზიტის ანგარიშზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2018 67,740 GEL 1400 GEL 69,140 GEL 11,000 GEL 0.99 EUR 119,500 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშებზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2017 81775 GEL 1520 GEL 83,295 GEL 10,000 GEL 0.99 EUR 124,620 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშებზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 81,315 GEL 81,315 GEL 9200 GEL 23,000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 78,050 GEL 78,050 GEL 9200 GEL 49,566.77 GEL 45,000 USD “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2014 86,315 GEL 86,315 GEL 3650 EUR 14,000 GEL 45,000 USD “დანაზოგში” ასახულია გოდერძი გიორგიშვილის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 50,120 GEL 50,120 GEL 8000 USD 3505 EUR 5000 GEL “დანაზოგში” ასახულია გოდერძი გიორგიშვილის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა (8000 USD) და ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა (3505 EUR). ფინანსური დეკლარაცია
  2012 46,215 GEL 46,215 GEL 3250 EUR 5000 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2011 47,209 GEL 47,209 GEL 3000 EUR 0 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშებზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2010 51,100 GEL 3300 USD 51,100 GEL 3300 USD 2700 EUR 0 “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომანქანის გასხვისების შედეგად მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2009 42,045 GEL 42,045 GEL 2400 EUR 0 “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშებზე არსებული თანხები. ფინანსური დეკლარაცია
  2008 37,638 GEL 37,638 GEL 2300 EUR 5000 GEL “დანაზოგში” ასახულია გოდერძი გიორგიშვილის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2007 26,932.95 GEL 26,932.95 GEL 2200 EUR 1907 GEL “დანაზოგში” ასახულია ანაბრის ანგარიშზე არსებული თანხა (1000 EUR) და საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა (1200 EUR). ფინანსური დეკლარაცია
  2006 27,805 GEL 27,805 GEL 2200 EUR 7326.93 GEL “დანაზოგში” ასახულია გოდერძი გიორგიშვილის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2005 12,702.80 GEL 12,702.80 GEL 2800 USD 5418.93 GEL “დანაზოგში” ასახულია გოდერძი გიორგიშვილის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2004 6524 GEL 3000 USD 200 USD 6524 GEL 3000 USD 3365 GEL “ხელფასში” ასახულია თბილისის საოლქო სასამართლოსა და თელავის რაიონულ სასამართლოში მუშაობისას მიღებული ანაზღაურება, შესაბამისად, 312 ლარისა და 6212 ლარის ოდენობით. “სხვა შემოსავალში” ასახულია სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტების რეალიზაციის შედეგად მიღებული შემოსავალი და გრანტის სახით მიღებული თანხის თვიური ოდენობა, ვინაიდან დეკლარაციაში დაკონკრეტებული არ არის, თუ რამდენჯერ გაიცა მოსამართლე გიორგიშვილის სახელზე წლის განმავლობაში აღნიშნული გრანტი. “დანაზოგში” ასახულია “ხელზე აღებული დარიცხული თანხის” ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2003 4246 GEL 2800 GEL 7056 GEL 2500 USD “სხვა შემოსავალში” მითითებულია სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია გოდერძი გიორგიშვილის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2002 6000 GEL 2000 GEL 8000 GEL 2500 USD “სხვა შემოსავალში” მითითებულია სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია გოდერძი გიორგიშვილის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2001 4600 GEL 1600 GEL 6200 GEL 3500 USD “სხვა შემოსავალში” მითითებულია სოფლის მეურნეობის პროდუქციის რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი. “დანაზოგში” ასახულია გოდერძი გიორგიშვილის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2000 3600 GEL 0 3600 GEL 6000 GEL “დანაზოგში” ასახულია გოდერძი გიორგიშვილის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  1999 3600 GEL 0 3600 GEL 3500 USD “დანაზოგში” ასახულია გოდერძი გიორგიშვილის საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია
  შენიშვნა
  სამხედრო სამსახური 1984-1986 წლებში გაიარა სამხედრო სავალდებულო სამსახური.
  პროფესიული ჯილდოები
  პროფესიული კავშირების წევრობა
  პოლიტიკური აქტიურობა (ხომ არ არის/ყოფილა თვითონ ან მისი ოჯახის წევრი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი, დამფინანასებელი);