პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : ნინო გიორგაძე
 • დაბადებით თარიღი : 29.04.1984
 • სასამართლო : ბოლნისის რაიონული სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა :
 • დანიშვნის ტიპი : 3 წლის ვადით

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  ჩოხატაურის რაიონის N1 საშუალო სკოლა. ჩოხატაური 2001

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ფაკულტეტი საქართველო/თბილისი 2006
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  ბოლნისის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2020 წლის დეკემბრიდან 3 წლის ვადით დადგენილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სხდომის მდივნის რეზერვი 2007-2008
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის სამართლის საქმეთა პალატა სტაჟიორი 2006-2007

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახურის უფროსი კონსულტანტი საქართველო/თბილისი 2018-2019
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო სამოსამართლო ეთიკის დეპარტამენტის უფროსი კონსულტანტი. საქართველო/თბილისი 2008-2018
  ახალგაზრდა იურისტთა და ჟურნალისტთა ასოციაცია იურიდიული განყოფილების თავმჯდომარე და ადვოკატის თანაშემწე. საქართველო/თბილისი 2005-2006
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით. 2010 მოსამართლის საკვალიფიკაციო გამოცდის დამადასტურებელი სერტიფიკატი
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2010 პროკუროროს საკვალიფიკაციო გამოციდს დამადასტურებელი სერტიფიკატი
  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა საერთო სპეციალიზაციით. 2006 ადვოკატის საკვალიფიკაციო გამოცდის დამადასტურებელი სერტიფიკატი

  განგრძობადი სწავლება

  ტრენინგის/სემინარის/სამუშაო ვიზიტის თემა: მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოება და პრაქტიკა – American Councils
  თარიღი: 2012
  ქვეყანა/ქალაქი: ვაშინგტონი, აშშ
  დაფინანსების წყარო:-

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  საარჩევნო დავა, საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულებების ბათილად ცნობა, ახალი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის დავალება, დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრება 9 ოქტომბერი, 2021 გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 4360,94 GEL 1000 GEL 5360,94 gel 2147,34 GEL სხვა შემოსავალში ასახულია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მსმენელობისგან მიღებული შემოსავალი დეკლარაცია
  2019 5020 GEL 19000 GEL 24020 gel 511,57 GEL 124,58 GEL 4189,55 GEL სხვა შემოსავალში ასახულია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მსმენელობისგან მიღებული შემოსავალი https://declaration.gov.ge/Home/DownloadPdf/128719
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნება