პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : მაია გიგაური
 • დაბადებით თარიღი : 31.03.80
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სამოქალაქო საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N1 საშუალო სკოლა მცხეთა 1997

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის დასრულების წელი მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აღმოსავლეთმცოდნეობა საქართველო/ თბილისი 2003 ფილოლოგიის მაგისტრი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ხელოვნებისა და ჰუმანიტარულ პროფესიათა ფაკულტეტი სამართალმცოდნის სპეციალობით. საქართველო/ თბილისი 2002 მაგისტრთან გათანაბრებული
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აღმოსავლეთმცოდნეობა საქართველო/ თბილისი 2001 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019 წლის 18 სექტემბერი განკარგულება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2018 წლის 18 იანვარი უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე გადაწყვეტილება
  რუსთავის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მოსამართლე 2012 წლის 16 ოქტომბერი თავისი სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში გადაწყვეტილება
  რუსთავის საქალაქო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა კოლეგია მივლინებული მოსამართლე 2010 წლის 6 აგვისტო გადაწყვეტილება
  სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონული სასამართლო მოსამართლე 2010 წლის 6 აგვისტო 10 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2005-2009
  თბილისის საოლქო სასამართლო სისხლის სამართლის კოლეგია სხდომის მდივანი 2004-2005
  თბილისის საოლქო სასამართლო სისხლის სამართლის კოლეგია მოსამართლის თანაშემწე 2004-2005

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  იუსტიციის უმაღლესი სკოლა იუსტიციის მსმენელთა სასწავლო კურსი 2010 სკოლის მსმენელი

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 46173.76 GEL 22747,.1 GEL 68920.87 GEL 9000GEL 5040.01 GEL იპოთეკური სესხი 31200 EUR “ხელფასში” ასახულია მიღებული შემოსავალი შემდეგი სამსახურებიდან: [პერიოდი 01.01.2019-18.09.2018] – თბილისის საქალაქო სასამართლო; [პერიოდი 18.09.2019-31.12.2019] – თბილისის სააპელაციო სასამართლო. “დანაზოგში” ასახულია ანაბარზე არსებული თანხის ოდენობა, ხოლო “საბანკო ვალდებულებაში” იპოთეკური სესხი 26.12.2018-25.12.2023 პერიოდში ფინანსური დეკლარაცია
  2018 58219.4 GEL 2492.6 GEL 675 GEL 61387 GEL 1102.81 GEL 90718.33 USD 93425.24 GEL იპოთეკური სესხი, 31200, EUR “ხელფასში” ასახულია მიღებული შემოსავალი შემდეგი სამსახურებიდან: [პერიოდი 18.01.2018-31.12.2018] – თბილისის საქალაქო სასამართლო; და რუსთავის საქალაქო სასამართლო [პერიოდი 01.01.2018-17.01.2018]. აკადემიურ საქმიანობაში ასახულია ევრორეგიონულ სასწავლო უნივერსიტეტში მოწვეული ლექტორობით მიღებული შემოსავალი [პერიოდი 01.02.2018- 15.07.2018.] “დანაზოგში” ასახულია ანაბარზე არსებული თანხის ჯამური ოდენობა. საბანკო ვალდებულებაში კი იპოთეკური სესხი [პერიოდი: 26.12.2018-25.12.2023] ფინანსური დეკლარაცია
  2017 65775 GEL 2800 USD 65775 GEL 18267.46 USD 25951.31 GEL “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომობილის ნასყიდობით მიღებული თანხის ოდენობა. “დანაზოგში” ასახულია ანაბარზე არსებული თანხის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2016 65218.75 GEL 2800 USD 65218.75 GEL 18028.27 USD 19000 GEL 22000 USD “სხვა შემოსავალში” ასახულია ავტომობილის ნასყიდობით მიღებული თანხის ოდენობა. დანაზოგში ასახულია ანაბარზე არსებული თანხის ოდენობა, აგრეთვე შეგროვებად და ვადიან ანაბარზე არსებული თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  2015 66018.95 GEL 66018.95 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2014 64875.00 GEL 64875.00 GEL 31000.00 GEL “დანაზოგში” ასახულია ვადიან ანაბარზე არსებული თანხის ოდენობა. ფინანსური დეკლარაცია
  2013 41000.00 GEL 8821.00 GEL 49821.00 GEL 31000.00 GEL “ხელფასში” ასახულია მიღებული შემოსავალი რუსთავის საქალაქო სასამართლოდან (მოსამართლის თანამდებობა) და სახელმწიფო რწმუნებულისგუბერნატორის (დუშეთის, თიანეთის,
  მცხეთისა და ყაზბეგის
  მუნიციპალიტეტებში) ადმინისტრაციიდან (ადმინისტრაციული სამსახურის მთავარი
  სპეციალისტის თანამდებობა). “დანაზოგში” ასახულია ვადიან ანაბარზე არსებული თანხის რაოდენობა.
  ფინანსური დეკლარაცია
  2012 37395.00 GEL 8775.00 GEL 46170.00 GEL 9100.00 GEL “ხელფასში” ასახულია მიღებული შემოსავალი რუსთავის საქალაქო სასამართლოდან (მოსამართლის თანამდებობა) და სახელმწიფო რწმუნებულისგუბერნატორის (დუშეთის, თიანეთის,
  მცხეთისა და ყაზბეგის
  მუნიციპალიტეტებში) ადმინისტრაციიდან (ადმინისტრაციული სამსახურის მთავარი
  სპეციალისტის თანამდებობა). დანაზოგში ასახულია ანაბარზე არსებული თანხის რაოდენობა.
  ფინანსური დეკლარაცია
  2011 37020.00 GEL 9074.00 GEL 46094.00 GEL “ხელფასში” ასახულია მიღებული შემოსავალი რუსთავის საქალაქო სასამართლოდან (მოსამართლის თანამდებობა) და სახელმწიფო რწმუნებულისგუბერნატორის (დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის
  მუნიციპალიტეტებში) ადმინისტრაციიდან (ადმინისტრაციული სამსახურის მთავარი
  სპეციალისტის თანამდებობა).
  ფინანსური დეკლარაცია
  2010 24251.00 GEL 10748.00 GEL 34999.00 GEL “ხელფასში” ასახულია მიღებული შემოსავალი რუსთავის საქალაქო სასამართლოდან (მოსამართლის თანამდებობა) და სახელმწიფო რწმუნებულისგუბერნატორის (დუშეთის, თიანეთის, მცხეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში) ადმინისტრაციიდან (ადმინისტრაციული სამსახურის მთავარი
  სპეციალისტის თანამდებობა).
  ფინანსური დეკლარაცია
  2009 2500.00 GEL 2500.00 GEL 1500.00 GEL “დანაზოგში” ასახულია საკუთრებაში არსებული ნაღდი ფულადი თანხა. ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  კომენტარი „საქართველოს სათამაშო ბიზნესის ასოციაციის“ სარჩელთან დაკავშირებით 1tv.ge ბმული
  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორამცია არ მოიძებნა