პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : დიმიტრი გვრიტიშვილი
 • დაბადებით თარიღი : 16.10.1980
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : დანიშნულია უვადოდ, საპენსიო ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი სწავლის წლები
  N36 საშუალო სკოლა თბილისი 1998

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები მიღებული აკადემიური ხარისხი
  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი თბილისი, საქართველო 2003 მაგისტრთან გათანაბრებული
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა პალატის თავმჯდომარე 2020 წლის 12 აგვისტო 5 წლით განკარგულება
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2020 წლის 5 აგვისტო განკარგულება
  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა პალატის თავმჯდომარე 2020 წლის 20 ივლისი 5 წლით განკარგულება
  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა მოსამართლე 2020 წლის 10 ივნისი განკარგულება
  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2017 წლის 20 ოქტომბერი უვადოდ გადაწყვეტილება
  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა პალატის თავმჯდომარე 2016 წლის 1 აგვისტო გადაწყვეტილება
  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2016 წლის 25 ივლისი 3 წლით გადაწყვეტილება
  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო სასამართლოს თავმჯდომარე 2015-2020 სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადით გადაწყვეტილება
  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა პალატის თავმჯდომარე 2012-2020 გადაწყვეტილება
  ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მოსამართლე 2012 წლის 29 ოქტომბერი სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადით გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2008-2012 გადაწყვეტილება
  საქართველოს უზენაესი სასამართლო მოსამართლის თანაშემწე 2007-2008

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები უშუალო ხელმძღვანელი
  იუსტიციის უმაღლესი საბჭო წევრი თბილისი, საქართველო 2017 წლიდან
  ქ. თბილისის მერიის ადმინისტრაციის იურიდიული საამსახური სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი თბილისი, საქართველო 2007
  ქ. თბილისის საკრებულოსა და მთავრობის აპარატი იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი თბილისი, საქართველო 2005-2007
  “ადვოკატთა ასოციაცია” 2003-2005
  პროფესიული განვითარება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2020 47513 GEL; 1323 GEL; 26996 GEL; 11520 GEL 87352 GEL 1605 GEL 28500 GEL; 32000 GEL; 33600 GEL; ხელფასის წყაროები: ქუთაისის სააპელაციო და თბილისის სააპელაციო სასამართლოები. სხვა შემოსავალი – იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ფინანსური დეკლარაცია
  2019 85411 GEL 11520 GEL 96931 GEL 28000 GEL; 5000 GEL; 28500 GEL; სხვა შემოსავალი – იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ფინანსური დეკლარაცია
  2018 97755 GEL 14400 112155 GEL 28500 GEL; 1999 GEL; სხვა შემოსავალი – იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ფინანსური დეკლარაცია
  2017 94575 GEL 94575 GEL 21500 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2016 88994 GEL 88994 GEL 10000 GEL; 21500 GEL; 1182 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2015 61910 GEL 61910 GEL 10000 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2014 61910 GEL 61910 GEL 7000 GEL; 12000 GEL; 7000 GEL; 10000 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2013 45455 GEL 45455 GEL 7000 GEL; 12000 GEL; 7000 GEL; ფინანსური დეკლარაცია
  2012 47000 GEL 47000 GEL ფინანსური დეკლარაცია
  2011 47000 GEL 600 GEL 47600 GEL 1000 GEL სხვა შემოსავალი – თბილისის მერია, მთავარი სპეციალისტი ფინანსური დეკლარაცია
  2010 38000 GEL 38000 GEL 5900 USD; ფინანსური დეკლარაცია
  2009 18000 GEL; 5300 GEL; 900 GEL 24200 GEL ხელფასის წყაროები: უზენაესი და სააპელაციო სასამართლოები; სხვა შემოსავალი – თბილისის მერია ფინანსური დეკლარაცია
  2008 10400 GEL 10400 GEL სხვა შემოსავალი – თბილისის მერია, სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი ფინანსური დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა
  განცხადება/კომენტარი/საჯარო პოსტი თემაზე გავრცელების წყარო მიმაგრებული ფაილი
  განცხადება ნაზი ჯანეზაშვილის დიპლომის ნამდვილობის შესახებ facebook ბმული
  განცხადება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ განხორციელებული ყველა პროცედურის შეჩერების მოთხოვნის შესახებ facebook ბმული
  განცხადება (ნაზი ჯანეზაშვილის საპასუხოდ) უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების მოსმენის წესის პროექტზე მისი მუშაობის დასაშვებობის შესახებ facebook ბმული
  განცხადება (ნაზი ჯანეზაშვილის საპასუხოდ) მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი კონკურსის შესახებ: „სასამართლო ღიაა ყველა კეთილსინდისიერი და კვალიფიციური კადრისთვის. თუ ვინმეს დაინტერესება კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად ნაკლებია, ალბათ იმიტომ, რომ არ აქვთ საკუთარი თავის იმედი“ facebook ბმული
  განცხადება: „სამწუხაროა, რომ ჯანეზაშვილი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრია. ის არის ე.წ. არასამთავრობო სექტორის სახე, რომელიც დამოუკიდებელ ნაბიჯებს არ დგამს, თუ დირექტივა არ მიიღო ეკა გიგაურის კლანისგან“ facebook ბმული
  განცხადება ანა დოლიძის მიერ საზოგადოებრივი მოძრაობის დაფუძნების შესახებ: „დოლიძე ჩვეულებრივი სამართალდამრღვევია“ facebook ბმული
  განცხადება მარსაგიშვილის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად არჩევის შესახებ: „დღეს საქართველოს მოსამართლეებმა, ჯანეზაშვილ-დოლიძისნაირების გულის გასახეთქი ჩვეული ერთსულოვნებით, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად ავირჩიეთ ღირსეული მოსამართლე და პიროვნება – ნიკოლოზ მარსაგიშვილი“ facebook ბმული
  განცხადება NDI-ის კვლევებთან დაკავშირებით: „არ ვენდობი NDI-ის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგებს სასამართლოსთან მიმართებაში. როგორც კი მისი შედეგები გამოქვეყნდება ხოლმე, ერთი და იგივე პოლიტიკური ჯგუფები, ასევე – ე.წ. არასამთავრობო სექტორი, რომლებიც სასამართლოს შეფასებისას უკიდურესად ტენდენციურნი არიან, ხმაშეწყობილად ატეხენ ხოლმე კმაყოფილების ყიჟინას“ facebook ბმული
  განცხადება დოლიძის და ჯანეზაშვილის შესახებ: „ისინი საზრდოობენ მხოლოდ პრობლემებით, ხელოვნურადაც ქმნიან ამგვარ პრობლემებს, მათზე აფუძნებენ პირად კარიერას.“ facebook ბმული
  განცხადება ანა დოლიძის შესახებ: „იმ პირობებში, როცა ანა დოლიძემ ვერსად ივარგა, როგორც კეთილსინდისიერმა ადამიანმა და მოხელემ, ივარგებს კი პოლიტიკოსად, რისკენაც ასე თავგამოდებით ილტვის?“ facebook ბმული
  განცხადება იუსტიციის სკოლაშ ჩასარიცხი კონკურსის შეფასების შესახებ: „ჩემს კოლეგებს მოვუწოდებ – ფრთხილად მოეკიდონ მსგავსი საკითხების შეფასებას“ facebook ბმული
  განცხადება 2019 წლის ნოემბრის აქციებზე დაკავებულთა საქმეების განხილვის პროცესის შესახებ: facebook ბმული
  განცხადება ანა დოლიძის შესახებ: „დოლიძე ისტორიაში დარჩება, როგორც საკუთარი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედი პოლიტიკოსი… ვურჩევ, სასამართლოს რესურსებს ნუ იყენებს სასამართლოსვე დისკრედიტაციისთვის, საკუთარი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად“ facebook ბმული
  განცხადებები პრეზიდენტის მიერ ანა დოლიძისთვის უფლებამოსილების შეჩერებისა და დოლიძის პოლიტიკური შესახებ facebook ბმული
  განცხადება თადუმაძისა და ჯანეზაშვილის დიპლომების შესახებ: „თუ ქვეყნისთვის პრობლემაა ,,უდიპლომო“ გენპროკურორი, პრობლემა უნდა იყოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ,,უდიპლომო“ წევრიც!“ facebook ბმული
  განცხადება/კრიტიკა ODIHR-ისა და PACE-ს მონიტორინგის ჯგუფის ანგარიშების შესახებ facebook ბმული
  განცხადება არასამთავრობო სექტორის შესახებ: „ისინი ანტიგრმირებად წარმოგვაჩენენ ჩვენ, მოსამართლეებს. სხვანაირად, თავის დამკვიდრებისთვის არც კეთილსინდისიერების და არც კომპეტენციის დონე არ ჰყოფნით.“ facebook ბმული
  განცხადება ანა დოლიძის შესახებ: „ანა დოლიძე შერჩევითად უდგება მოსამართლეობის კანდიდატებს – რომელიც არ აინტერესებს, იმ კანდიდატთან გასაუბრებისას სატელევიზიო ეთერებში და შეიძლება, გასარუჯად დადის“ ინტერპრესნიუსი ბმული
  კომენტარი სახალხო დამცველის განცხადებაზე facebook ბმული
  განცხადება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრების შესახებ: „იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იმუშავებს არასამუშაო საათებშიც და შეძლებს – ყოველდღიურად გაესაუბროს 3 კანდიდატს, დესტრუქციულად განწყობილ წევრებს ეს მოსწონთ თუ არა!“ facebook ბმული
  განცხადება საზოგადოებასთან კომუნიკაციის სტანდარტის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრებზე გავრხცელების მოთხოვნის შესახებ: „აუცილებელია, საბჭოს ყველა წევრმა იზრუნოს სასამართლო ხელისუფლების ავტორიტეტის დაცვაზე და არა პირიქით – ძირი გამოუთხაროს მას“ facebook ბმული
  განცხადება მოსამართლის დღესთან დაკავშირებით: „სასამართლო ხელისუფლება საქართველოში შედგა!“ facebook ბმული
  განცხადება სოციალურ ქსელში აქტიურობის შესახებ: „საერთაშორისო სტანდარტებით თუ ხდება მოსამართლეებზე და სასამართლო ხელისუფლებაზე თავდასხმა, განსაკუთრებით უსაფუძვლო თავდასხმა, დაცვის ფუნქცია ეკისრება არა ინდივიდუალურ მოსამართლეს, არამედ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ან მოსამართლეთა პროფესიულ გაერთიანებას/ ასოციაციას. ეს არის მანდატი მონიჭებული მოსამართლეებისაგან და ეს მანდატი დამყარებულია საერთაშორისო სტანდარტებზე, რომ მე, უსაფუძვლო შეტევისას დავიცვა სასამართლო ხელისუფლება და მოსამართლეები.“ ინტერპრესნიუსი ბმული
  განცხადება არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ: „ამიერიდან ე.წ. არასამთავრობოებს მოვიხსენიებ ,,გიგაური-მშვენიერაძის კლანად“ facebook ბმული
  განცხადება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის წესის შესახებ ვენეციის კომისიის რეკომანდაციებზე: „განა ეს პოლიტიკურ სარჩულს არ ატარებს?“ facebook ბმული
  განცხადება აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგრიშის კრიტიკაზე facebook ბმული
  განცხადება სასამართლოს შესახებ „იპსოსის“ მმიერ ჩატარებულ კვლევაზე: „გამოკითხულთა მხოლოდ 9% მიიჩნევს, რომ სასამართლო სისტემა უნდა იყოს საქართველოს მთავრობისათვის პრიორიტეტული. შედარებისათვის: ყველაზე პრიორიტეტულად გამოკითხულთა 57%-მა მიიჩნია ,,დასაქმება და უმუშევრობა. ამდენად, უსაფუძვლოა ჩვენი ოპონენტების მტკიცება, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის სასამართლო და მასთან დაკავშირებული მოვლენები პრობლემად აღიქმება.“ facebook ბმული
  განცხადება მოსამართლეთა უვადოდ გამწესების შესახებ: „დარწმუნებული ვარ, რომ ხელისუფლება, რომელმაც მანამდე არნახული, უპრეცენდენტო გარანტიები შექმნა სასამართლოს დამოუკიდებლობისათვის, არ დაუშვებს იმ წარსულის დაბრუნებას, რომელსაც თავად ამ ინიციატივის ავტორებიც კი მიიჩნევენ უარყოფითად და ,,გადმონაშთად“!“ facebook ბმული
  განცხადება საბჭოს წევრის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივაზე აზრის გამოხატვის შესახებ: „ჩვენ არათუ უფლება, არამედ – ვალდებულებაც გვაკისრია, გამოვთქვათ ჩვენი მოსაზრებები ყველა იმ საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც, ჩვენი აზრით, შელახავს სასამართლოს დამოუკიდებლობას, შეაფერხებს მის ეფექტიან მუშაობას და მოსამართლეთა დანიშვნას!“ facebook ბმული
  განცხადება მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნაზე მორატორიუმის გამოცხადების შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივის თაობაზე: „ეს ინიციატივა არის ანტიკონსტიტუციური, დისკრიმინაციული და, შესაბამისად, ანტისახელმწიფოებრივი“ facebook ბმული
  განცხადება: „ანა დოლიძის დანიშვნა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად არალეგიტიმური იყო“ facebook ბმული
  განცხადება: „დროდადრო მოსამართლეები უნდა მოვწყდეთ უშუალო ფუნქციას – მართლმსაჯულების განხორციელებას და ვიღაც-ვიღაცეებს ვაჩვენოთ, რომ ვართ ხელისუფლება, რომლის საქმეებში ვერავინ ჩაერევა!“ facebook ბმული
  განცხადება არასამთავრობო ორგანიზაციების მისამართით: „რაღატომ უნდა მოგისმინოთ? ან რაზე უნდა მოგისმინოთ? აღარც მოგისმენთ!“ facebook ბმული
  განცხადება პარლამენტის წევრის მიერ მისთვის გაგზავნილ წერილზე: „რაღა არის გასაკვირი, რომ უბრალოდ ვეღარ ვახერხებ საქმეების განხილვას!“ facebook ბმული
  გაზიარებული აქვს სერგო მეთოფიშვილის ფეისბუქპოსტი სასამართლო სისტემის ‘გაჯანსაღების’ შესახებ: „კიდევ კარგი, რომ მმართველი პოლიტიკური ძალის აბსოლუტური უმრავლესობა, რომელიც რეალურად ზრუნავს ქვეყნის და სასამართლო სისტემის განვითარებაზე და არა უკანონო გავლენების მოპოვებაზე, ინარჩუნებს საღ პოზიციას!“ facebook ბმული
  გაზიარებული აქვს ბიძინა ივანიშვილის განცხადება წარწერით: „აბსოლუტურად გონივრული მიდგომა პრობლემისადმი!“ facebook ბმული
  განცხადება ლევან მურუსიძის უვადოდ გამწესებაზე: „ღირსეული ადამიანი და უმაღლესი დონის მოსამართლეა“; „ლევანის წარმატება იყო მთავარი, ამიტომ პირველად მას მივულოცე!“ facebook ბმული
  ინტერვიუ „იმედზე“ ნინო გვენეტაძის გადადგომასთან დაკავშირებით Youtube ბმული
  განცხადება ვიწრო სპეციალიზაციების შესახებ facebook ბმული
  მიმართვა მოსამართლეებს: „თუ ვინმე ლანძღვით დაგესხმებათ თავს, გთხოვთ მაცნობოთ პირადში მოწერით“ facebook ბმული
  განცხადება სლოვენიაში ვიზიტთან დაკავშირებით: „იცით, რომ აქ მოსამართლეებს პარლამენტი ირჩევს? რა რეფორმა გვინდა?“ facebook ბმული
  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა