პირადი ინფორმაცია

 • სახელი გვარი : მაკა გველესიანი
 • დაბადებით თარიღი : 11.08.1974
 • სასამართლო : თბილისის სააპელაციო სასამართლო
 • კოლეგია/პალატა : სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა
 • დანიშვნის ტიპი : უვადოდ, კანონით დადგენილი ასაკის მიღწევამდე

თუ გსურთ რაიმე კომენტარის, დოკუმენტის ან გადაწყვეტილების ჩვენთვის გაზიარება აღნიშნულ მოსამართლესთან დაკავშრებით


  უკუკავშირი მოსამართლეზე
  მოგვწერეთ

  დეტალური ინფორმაცია

  განათლება

  საშუალო განათლება

  ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება ქალაქი დამთავრების წელი
  N 4 ზოგადსაგანმანათლებლო საშუალო სკოლა. რუსთავი 1991

  უმაღლესი განათლება

  უმაღლესი სასწავლებელი ფაკულტეტი ქვეყანა/ქალაქი სწავლის წლები
  პროფესორ ჯ.ბაქრაძის სახელობის თბილისის სამართლისა და ეკონომიკის ინსტიტუტი საქართველო, თბილისი 1995
  სამუშაო გამოცდილება

  სამოსამართლო კარიერა

  სასამართლო კოლეგია/პალატა თანამდებობა დანიშვნის თარიღი დანიშნის ტიპი მიმაგრებული ფაილები
  თბილისის სააპელაციო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა მოსამართლე 2019 წლის 18 სექტემბრიდან გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგია მოსამართლე 2017 წლის 20 ოქტომბრიდან უვადოდ გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო და წინასასამართლო სხდომის კოლეგია მოსამართლე 2016 წლის 25 ივლისიდან 3 წლის ვადით გადაწყვეტილება
  რუსთავის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2013 წლის 13 თებერვლიდან სამოსამართლო უფლებამოსილების ვადის ფარგლებში გადაწყვეტილება
  თბილისის საქალაქო სასამართლო მოსამართლე 2006 წლიდან 10 წლის ვადით

  სხვა სამუშაო გამოცდილება

  სამუშაო ადგილი დაკავებული თანამდებობა ქვეყანა/ქალაქი მუშაობის წლები
  იურდიული ბიურო „გიორგი დავითაშვილის” ამხანაგობა ადვოკატი 2005-2006
  ქ. რუსთავის ადვოკატურა ადვოკატი საქართველო/რუსთავი 1995- 2005
  პროფესიული განვითარება
  პროფესიული გავნითარების დაწესებულება/გამოცდის ორგანიზატორი დაწესებულება სასწავლო კურსი/ჩაბარებული სპეციალიზირებული გამოცდა წელი მიღებული დიპლომი/ სერტიფიკატი/მინიჭებული სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა 2005 სისხლის სამართლის სპეციალიზაცია
  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2003
  საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ადვოკატთა საერთო ტესტირება 2003

  განგრძობადი სწავლება

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  აკადემიური საქმიანობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  გადაწყვეტილებები
  გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი მიღების თარიღი მიმაგრებული ფაილი
  საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 126 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილი 13 ნოემბერი, 2019 წელი გადაწყვეტილება
  ფინანსური მდგომარეობა
  მიღებული შემოსავალი
  წლის მონაცემი ხელფასი აკადემიური საქმიანობა სხვა შემოსავალი ჯამი: დანაზოგი საბანკო ვალდებულება კომენტარი მიმაგრებული ფაილები
  2019 45,939.55 GEL 22,626.25 GEL 68,565.80 GEL სესხი, სამომხმარებლო, 32700, GEL ხელფასში მითითებულია თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლის ანაზღაურებები დეკლარაცია
  2018 76,275 GEL 76,275 GEL სესხი, სამომხმარებლო, 32700, GEL დეკლარაცია
  2017 74,175 GEL 74,175 GEL სესხი, სამომხმარებლო, 10000, GEL სესხი, სამომხმარებლო, 32700, GEL დეკლარაცია
  2016 6944.64 GEL 6860.92 GEL 3038.05 GEL 33150.26 GEL 49,993.57 GEL სესხი, სამომხმარებლო, 10000, GEL სესხი, სამომხმარებლო, 32700, GEL ხელფასში მითითებულია რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის, ამავე სასამართლოს აპარატის საკადრო და
  საორგანიზაციო საკითხთა
  განყოფილების მაგისტრის
  მოვალეობის
  შემსრულებლის ასევე, ამავე სასამართლოს აპარატის კაცელარიისა
  და მოქალაქეთა
  მისაღების უფროსის
  მოვალების
  შემსრულებლის და თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის ანაზღუარებები
  დეკლარაცია
  2015 66,018.95 GEL 66,018.95 GEL სესხი, სამომხმარებლო, 4000.00 GEL დეკლარაცია
  2014 64,875 GEL 64,875 GEL სესხი, სამომხმარებლო, 4000.00 GEL დეკლარაცია
  2013 41,560 GEL 41,560 GEL სესხი, სამომხმარებლო, 4000.00 GEL დეკლარაცია
  2012 42,195 GEL 42,195 GEL სესხი, სამომხმარებლო, 3500.00 GEL დეკლარაცია
  2011 41,007 GEL 41,007 GEL სესხი, სამომხმარებლო, 3500.00 GEL დეკლარაცია
  2010 42,470 GEL 42,470 GEL დეკლარაცია
  2009 37,000 GEL 37,000 GEL სესხი, სამომხმარებლო, 6000.00 GEL დეკლარაცია
  2008 32,101 GEL 32,101 GEL სესხი, სამომხმარებლო, 6000.00 GEL დეკლარაცია
  2007 22,806 GEL 22,806 GEL დეკლარაცია
  2006 8457 GEL 400 GEL 8857 GEL ხელფასში მითითებულია მოსამართლის ანაზღაურება და საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების პერიოდში მიღებული შემოსავალი დეკლარაცია
  2005 1490 GEL 2400 GEL 3890 GEL ხელფასში მითითებულია მოსამართლის ანაზღაურება და საადვოკატო საქმიანობის განხორციელების პერიოდში მიღებული შემოსავალი დეკლარაცია
  საჯარო აქტივობა

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა

  სხვა ინფორმაცია

  ამ კატეგორიაში ინფორმაცია არ მოიძებნა